KiesUwCursus
Home Cursussen Specialisatieopleiding Nalatenschapsmediation

Specialisatieopleiding Nalatenschapsmediation

Specialiseer u nu in nalatenschapsmediation, het vakgebied waarbij u leert omgaan met conflicten rondom nalatenschap. Een voor Nederland unieke 6-daagse opleiding waarin u zich specialiseert in de nalatenschapspraktijk. De specialisatieopleiding Nalatenschapsmediation is dé opleiding voor mediators die zijn/haar kennis wil verbreden.

Lossere familiebanden, echtscheidingen, tweede huwelijken en steeds grotere vermogens leiden in toenemende mate tot familieconflicten als de erfenis moet worden verdeeld. Ook het vaak ontbreken van een testament en anderzijds de trend van het steeds complexere testament met vele keuzemogelijkheden, maken de afwikkeling van een nalatenschap niet gemakkelijk.

De nalatenschapsmediator kan hierbij een centrale rol innemen: hij is niet alleen de regisseur van het mediationproces maar informeert de erfgenamen ook over de toepasselijke rechtsregels en helpt hen gestructureerd te onderhandelen. Mediation bij Nalatenschapsconflicten vereist naast een grondige kennis van de psychologische achtergronden en de juridische problematiek specifieke vaardigheden. Tijdens deze specialisatieopleiding komen deze laatste aspecten aan bod.

Wat kunt u bereiken met deze specialisatie

 • Competentie in de juridische problematiek van nalatenschapsmediations
 • Kennis en inzicht in familiesystemen, intergenerationele aspecten, en groepsdynamiek.
 • Kennis van de fasen van het rouwproces en hoe daar als mediator een rol in te spelen
 • leert u welke interventies u juist wel en welke u juist niet moet gebruiken in een nalatenschapsmediation

In drie blokken van telkens twee opleidingsdagen worden vaardigheden en inzichten aan de hand van casussen uit de nalatenschapspraktijk aangeleerd en geoefend. De cursisten maken o.a. gebruik van een digitale leeromgeving voor het programmamateriaal en relevante vakliteratuur.

Een selectie van onderwerpen…..

Over de kracht van een goed gesprek

Bij nalatenschapsmediation zal de mediator ongetwijfeld te maken krijgen met emoties bij de nabestaanden. Er is verdriet, boosheid, onzekerheid over de toekomst. Er kunnen heftige conflicten ontstaan. Het succes van de mediation hangt juist dan vooral af van het contact tussen de mediator en de cliënt(en). De mediator dient in staat te zijn een een sfeer van vertrouwdheid te creëren waarin de cliënt zich begrepen en gekend voelt. Dit vereist een bepaalde grondhouding van de mediator. De mediator die zichzelf kan zijn (authenticiteit) maakt de weg vrij voor een constructief gesprek. Pas dan komt de kern van de zaak op tafel en kunnen dei onderwerpen en opties besproken worden die van wezenlijk belang zijn op problemen op te lossen.

Over de psychologische achtergrond van familieconflicten.

De meeste mensen proberen voortdurend angstige en bedreigende situaties te vermijden en zoveel mogelijk zekerheid te verwerven. Angst en angstreductie beheersen ons bestaan, vaak zonder dat wij ons hiervan bewust zijn. De mediator is geen therapeut. Enige theoretische kennis van de onderliggende mechanismen van het gedrag is echter noodzakelijk om adequaat te kunnen reageren tijdens de mediation.

Rouwverwerking.

In Nederland sterven gemiddeld 400 mensen per dag. Van de nabestaanden ondervindt één op de vijf mensen psychische problemen. Rouw is het verwerkingsproces dat het verdriet hanteerbaar moet maken. Hoe sterker de band met de overledene, hoe intenser de rouw. De fasen van rouw zullen besproken worden.

De systeembenadering

In de opleiding wordt aandacht besteed aan  de aanpakken en theorie van Boszormenyi-Nagy, Minuchin en Hellinger. Wat is de invloed van plaats in de kinderrij? Hoe maak je als mediator gebruik van systemische kennis? Welke interventies/ vragen werken en welke interventies/ vragen juist niet.

Communicatiepatronen tussen familieleden

Het verdelen van de nalatenschap na het overlijden van de ouders is een levensfeit met grote invloed op de onderlinge familie verhoudingen. Bij de verdeling vindt een verrekening plaats van de erkenning en de liefde van de ouders tussen de broers en zussen. Bij onderzoek blijkt dat na de verdeling de helft van de familie relaties ongewijzigd blijven. Bij 1/4 verbeteren de relaties tussen familieleden. Bij 1/4 van de verdelingen ontstaat ruzie die dan vaak uitloopt op een breuk.

Methodische nalatenschapsmediation: meerdere partijen

Het belang van een methodisch gestructureerde werkwijze in mediation is groot: deze geeft zowel voor de mediator als de cliënten houvast en richting en draagt er zorg voor dat het mediationproces inzichtelijk en transparant is. In het bijzonder op het meer gecompliceerde terrein van nalatenschapsmediation is een methode die vaardigheden en technieken accommodeert onontbeerlijk.

10% korting voor alle leden van: vFAS, VMN, VvCP, EPN, NIP, VEAN, NOVEX*

Programma

De opleiding heeft een trainingsopzet maar kent ook een groot onderdeel kennisoverdracht en is geënt op de praktijk van conflictmediation in nalatenschapskwesties. In drie blokken van twee aansluitende dagen over een periode van twee maanden oefenen cursisten actief vaardigheden en inzichten aan de hand van cases uit de nalatenschapspraktijk. De cursisten maken gebruik van een digitale leeromgeving voor het programmamateriaal en relevante vakliteratuur.

Start: 22 en 23 juni 2020 | Kasteel de Vanenburg, Putten

Opleidingsdata:

 • Blok 1: 22 + 23 juni 2020
 • Blok 2: 17 + 18 september 2020
 • Blok 3: 7 + 8 oktober 2020
 • Blok 4: 12 + 13 november 2020

Sprekers

 • Mr. Jacques de Waart

  Jacques de Waart is advocaat en sinds 2000 ook werkzaam als mediator. Hij is medeoprichter van een landelijk netwerk van mediators en is bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Mediation-Advocaten.

 • Drs. George Smits

  George Smits is Gz-psycholoog met NIP en BIG registratie, MfN registermediator, senior trainer, en business coach. Hij heeft jarenlange ervaring met complexe mediation-en coachingstrajecten en begeleidt organisaties in turbulente stadia van verandering.

 • Mr. Annette M van Riemsdijk

  Internationaal trainer en docent aan onder andere de vFAS, OSR, UU, AIA, ABA, IBA, en NOVA. Zij is sinds 1988, advocaat. Zij is vFAS mediator, IMI en Juripax Gecertificeerd Mediator, vice voorzitter Raad van Advies van het NMI; voorzitter Stichting Nalatenschapsmediation; oprichtster van NRG: The New Resolution Group en het IMI (International Mediation Institute).

 • Else-Marie van den Eerenbeemt

  Else Marie van den Eerenbeemt is familietherapeut, specialist familie-verhoudingen, docent Voortgezette Opleidingen aan de HvA/ProEducation, publicist en onderzoeker op het gebied van de ouder-kind relatie.

 • Dr. mr. Fred Schonewille

  Partner in Schonewille & Schonewille Legal Mediation, mediator, docent, onderzoeker, auteur en trainer op het terrein van legal mediation, relatievermogensrecht, erfrecht en notarieel recht, en oud-notaris.

Editie(s)


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kiesuwcursus.nl/public_html/wp-content/themes/kiesuwcursus/templates/courses/single/location.php on line 17

Reviews over cursussen van Result Mediation

Wat vonden uw vakgenoten?

Valentijn Vietor

Al met al een zeer goede ervaring. Een kwalitatief hoogwaardige opleiding met ervaren docenten. Van deze docenten krijg je ook veel persoonlijke aandacht en 1 op 1 feedback. Daarnaast is het erg prettig verblijven in Putten. Ik raad dan ook iedereen deze opleiding ten zeerste aan!

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling