console.warn && console.warn("[GTM4WP] Google Tag Manager container code placement set to OFF !!!"); console.warn && console.warn("[GTM4WP] Data layer codes are active but GTM container must be loaded using custom coding !!!");
KiesUwCursus
Home Cursussen Specialisatieopleiding Legal Business Mediator, Zakelijke Mediation

Specialisatieopleiding Legal Business Mediator, Zakelijke Mediation

Info

Wilt u na de basisopleiding als Legal Business Mediator aan de slag? Leer dan de essentiële vaardigheden en kennis die zakelijke gebruikers van hun mediator verwachten.

 • Duur: 5 dagen
 • De opleidingsdagen zijn van 10.00-19.00 uur.
 • Kosten: € 3.750 (exclusief btw) voor de complete module inclusief studiemateriaal (reader en elektronische leeromgeving), consumpties en lunches. Bij aanmelding voor 1 januari 2019 zijn de kosten met een vroegboekkorting van 10% € 3.375,- 
 • Locatie: ons kantoor aan het Hofplein 20 te Rotterdam (de voormalige SHELL toren). 
 • MfN: op aanvraag 35 punten (categorie 1a mediationproces : 20 PE punten, categorie 2 allgemeen, financieel, juridisch: 15 PE punten) | NOvA (PO): 35 punten
 • Data voorjaar 2019: dag 1 maandag 25 maart, dag 2 donderdag 28 maart, dag 3 dinsdag 2 april, dag 4 vrijdag 5 april, dag 5 dinsdag 16 april.

Uw cliënten vragen om een gespecialiseerde professional die meer kan bieden dan faciliterende mediation alleen. Met een verdiepingsopleiding business mediation kun je je onderscheiden in de markt. Veel succesvolle collega’s gingen u voor.

Uit recent onderzoek (ZAM | ACB | UU 2018) onder bedrijven en advocaten blijkt dat zij van een zakelijke mediator verwachten dat deze over specifieke mediationvaardigheden beschikt en dat zij bij voorkeur een sturende, proactieve en gespecialiseerde mediator inschakelen. Deze moet hen als procesarchitect erbij kunnen ondersteunen zodat er op korte termijn een oplossing komt. Een snelle one stop shop. Zowel advocaten als bedrijven zijn minder enthousiast over generalistische mediators die dit vak ‘erbij doen’ buiten een professionele setting om.

In onze specialisatie tot Legal Business Mediator leert u de kneepjes van de door bedrijven en hun advocaten gewenste aanpak van een mediation:

 • Minder dan de helft van de bedrijven ziet de rol van de mediator beperkt tot het enkel in goede banen leiden van de gesprekken tussen partijen, zodat die op een constructieve wijze met elkaar in gesprek blijven en raken.
 • Ruim de helft ziet als voornaamste toegevoegde waarde van een mediator dat deze de emotionele barrières uit de weg ruimt die het treffen van een regeling in de weg staan.

Een zakelijk mediator moet dus meester zijn in de klassieke mediationvaardigheden. Maar voor meesterschap is meer nodig:

 • Vrijwel alle onderzochte bedrijven willen een mediator die stevig de regie over het proces neemt, bijna 80% is zelfs voorstander van een mediator proposal als er te weinig voortgang in de onderhandelingen zit, 50% vindt een bindend advies door de mediator bespreekbaar en meer dan 3/4 is voorstander van een mediator die zich tegenover partijen uitlaat over de kansen en risico’s om zo partijen tot een regeling te sturen. 
  Leer hoe je naar alle regelen der kunst deze sturende instrumenten in een business mediation inzet.
 • Ruim 2/3 wil uitvoerig de juridische aspecten aan de orde kunnen stellen tijdens de mediation. Dit kan de reden zijn voor de wens van 80% van de bedrijven dat een mediator ook juridische kennis heeft. Leer de hoe je je juridisch inhoudelijke kennis succesvol als mediator kunt inzetten.
 • 80% is geen voorstander van een mediator die alleen op en neer pendelt; bedrijven willen zelf het heft in eigen hand houden. Caucus is een tool, maar met alleen aparte gesprekken kom je er niet.

De meeste bedrijven zetten vraagtekens bij de effectiviteit van een rechtsgang. Gevraagd naar de meest effectieve vorm van geschiloplossing noemt slechts 2% een rechtszaak en 4% arbitrage. Mediation wordt door 25% als de meest effectieve methode gezien. Hybride vormen, een combinatie van procedures – ook met zelf onderhandelen – wordt als het meest effectief gezien. Leer dus als zakelijk mediator vooral ook een procesarchitect te zijn. De markt is er rijp voor.

Opzet van de opleiding

In 5 praktijkgerichte dagen leert u onder leiding van ervaren business mediators die u in kleine groepjes stap voor stap coachen en trainingsacteurs de essentiële vaardigheden om zakelijke geschillen professioneel te begeleiden. Daarbij komt ook ‘procesarchitectuur’ uitgebreid aan bod. Afhankelijke van de samenstelling en interesse van de groep desgewenst ook in internationaal verband. Naast inleidingen door (gast)docenten over hun business mediation-praktijk en casestudies, is er in deze verdiepingsopleiding veel aandacht voor het ontwikkelen van concrete vaardigheden en het opdoen van ervaring met het over meerdere sessies verspreidt begeleiden van een zakelijk geschil. Inclusief alle administratieve en juridische aspecten.
Tijdens de verdiepingsopleiding tot Legal Business Mediator krijgt elke deelnemer een eigen zakelijke of arbeidsmediation die als het ware in ‘real time’ over meerdere sessies uitgevoerd wordt. Onder continue supervisie van een ervaren coach en intervisie van medestudenten.

Specialisatie en certificering. Voor Legal Mediators, ACB geaccrediteerde legal mediators, IMI certified mediators of MfN registermediators die de verdiepingsopleiding business mediation volgen is het mogelijk om na afronding daarvan ACB Certified Legal Business Mediator te worden.

Na succesvol volgen van alle 5 opleidingsdagen en het afronden van de huiswerkopdrachten kunt u een toets afleggen, bestaande uit het schrijven van een business casus-bijdrage voor het Tijdschrift Nederlandse Mediation van Kluwer. U dient een business casus in de praktijk te doen (kan ook als co-mediator) en deze te analyseren en te beschrijven volgens de richtlijnen van dit tijdschrift. 
De docent beoordeelt de bijdrage en biedt redactionele ondersteuning. Bij voldoende kwaliteit krijgt u uw accreditatie als ACB Legal Business Mediator en draagt de docent er tevens zorg voor dat de bijdrage aan de redactie van het Tijdschrift ter publicatie wordt voorgelegd. Zo kunnen deelnemers gelijktijdig aan MfN PE verplichtingen voldoen. De kosten verbonden aan het assessment bedragen € 222 ex btw.

Programma"

Programma

De verdiepingsopleiding tot Legal Business Mediator is zeer praktijkgericht. Een eigen zakelijke mediation wordt gedurende 5 dagen als het ware in ‘real time’ behandeld en geanalyseerd. Op 3 dagen is tevens een plenaire demonstratie onder inzet van trainingsacteurs. Na afronding van deze opleiding komt u als zakelijke mediator goed beslagen ten ijs. Zowel als dispute mediator als onderhandelingsbegeleider (deal mediator).

1. Individuele casus
Elke deelnemer krijgt voor aanvang van de opleiding een eigen zakelijke casus die hij of zij als mediator gaat begeleiden. De mediators ronden voor de start van de eerste opleidingsdag de intake met hun partijen af, maken een concept mediationovereenkomst en sturen een opdrachtbevestiging aan partijen.
Op de eerste opleidingsdag wordt de intake van elke mediator besproken en krijgt de mediator daarop feedback van de opleider(s) en de partijen.
Tijdens de daaropvolgende dagen krijgt elke mediator ruim de tijd om de eigen mediation te begeleiden. Tussentijds bevestigt de mediator de gemaakte afspraken aan partijen en maakt een verslag. Deze stukken worden bekeken en waar nodig verbeterd. 
Op de laatste dagen van deze specialisatieopleiding wordt het afsluitende deel van de mediation behandeld. Elke mediator krijgt weer ruim de tijd om de eigen mediation voort te zetten en te trachten deze tot een goed einde te brengen. Na afloop maakt elke mediator tevens de vaststellingsovereenkomst.  
Deelnemers kunnen tijdens de opleiding sparren met en krijgen feedback en coaching van ervaren business mediators.

2. Plenaire demonstratie
Naast de individuele praktijkcasus wordt tevens op 3 dagen plenair een casus met trainingsacteurs gedaan (life demonstratie van in totaal 9 uur).

 
3. Gastdocenten en special interest thema’s
Gastdocenten vertellen over hun business mediationpraktijk en specifieke aspecten van zakelijke mediation. Daarnaast is er aandacht voor thema’s als Corporate Dispute Resolution Policies, mediation advocacy, grensoverschrijdende geschillen en andere voor zakelijke mediations relevante thema’s.
 
 
Locatie: Schonewille & Schonewille Hofplein 20 | 3032 AC Rotterdam
Tijden opleidingsdagen:  Start 10.00 | LUNCH 13.15 – 14.00  |  Einde 19.00

 

Onderwerpen

De specialisatieopleiding zakelijke mediation behandelt onder meer de volgende onderwerpen:

 • De oplossingsgerichte en evaluatieve mediationstijl, de faciliterende stijl, mix-stijlen
 • Hybride procedures
 • Omgaan met partij-adviseurs
 • Omgaan met een achterban en mandaat
 • Bijeenkomsten leiden met veel vertegenwoordigers aan tafel
 • Meer-partijen mediations
 • Corporate DIspute Resolution Policies
 • Onderhandelingsbegeleiding of Deal Mediation

Afhankelijke van de samenstelling en behoeften van de deelnemers worden tijdens de opleiding  ook de internationale aspecten van grensoverschrijdende geschillen behandeld:

 • Is er wetgeving in het betrokken land?
 • Welke mediationwetgeving is van toepassing?
 • Hoe is de Europese mediationrichtlijn in de betrokken landen geïmplementeerd?
 • Verstaan alle partijen hetzelfde onder het begrip mediation?
 • Wat verwachten partijen van de ‘juiste’ mediationstijl?
 • Hoe wordt het mediationproces aangepakt?
 • Welke interculturele aspecten spelen een rol?

De praktijkoefeningen worden onderbouwd met theorie, coaching door en praktijkervaringen van de docenten.

Digitale leeromgeving: Alle presentaties, checklists, tools, achtergrondinformatie, de agenda, etc. staan op onze digitale leeromgeving – Basecamp -. Kort voor de opleiding wordt u uitgenodigd voor de groep specialisatie businessmediation.

Persoon

Sprekers

 • Mr. Drs. J.J. (Annet) Draaijer

  Annet is een ervaren fulltime zelfstandige mediation professional en gastdocent bij de specialisatieopleiding tot legal business mediator en legal arbeidsmediator. Na circa 20 jaar werkzaam te zijn geweest als advocaat, gespecialiseerd in het bestuurs- en arbeidsrecht, richt zij zich sinds 2013 volledig op mediation op de rechtsgebieden Arbeid, Overheid en het snijvlak van beide rechtsgebieden (zoals het ambtenarenrecht). Daarnaast staat zij op de lijst van mediators van de Rechtbank Amsterdam waardoor zij regelmatig optreedt als mediator in met name zakelijke en overheidsgeschillen die door de rechter zijn doorverwezen naar mediation. Annet is als mediator aangesloten bij het MfN (voorheen NMI), het International Mediation Institute (IMI) en de Vereniging Zakelijke Mediation (ZAM). Tevens zit zij in het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Mediation Advocaten (NVvMA). Tot slot is zij redactielid van het tijdschrift Nederlandse Mediation (Wolters Kluwer).

 • Evert van den Bergh

  Evert van den Bergh is econoom en sinds 2002 mediator. Voordat hij mediator werd heeft hij 33 jaar gewerkt bij ExxonMobil , waaronder als Lid van de Raad van Bestuur van ExxonMobil Benelux. Gedurende een groot deel van die periode was hij “Bestuurder’ in het overleg met de Ondernemingsraad. Van den Bergh is tevens nauw betrokken geweest bij de Gasunie als lid van de Raad van Commissarissen en als lid van diverse “aandeelhouder“ commissies. Evert is een van de gastdocenten in de specialisatieopleiding en vertelt daar onder ander over zijn ervaringen met de inzet van mediationtechnieken bij overleg met de OR, aandeelhoudersgeschillen en mediations in de muziekwereld.

 • Huub Liefhebber

  Business mediator

 • Manon Schonewille

  Manon Schonewille treedt sinds 1996 op als mediator, partijadviseur en onderhandelingsbegeleider in Nederland en het buitenland. Als Legal Business Mediator bij Schonewille & Schonewille te Rotterdam is zij gespecialiseerd in contractenrechtelijke geschillen, zakelijke kwesties, samenwerkingsvraagstukken en ondersteunt zij teams om effectiever te werken. Ook arbeidsgeschillen op directieniveau zijn bij haar in goede handen. Als founding partner en verantwoordelijke voor de business mediation vakgroep van Schonewille & Schonewille is zij een deskundige gesprekspartner bij het implementeren van mediationdiensten, het ontwikkelen van mediationbeleid of een corporate ADR policy voor bedrijven en advocatenkantoren. Daarnaast ontwikkelt en verzorgt Manon als docent een groot deel van de opleidingen die de Schonewille & Schonewille Legal Mediation Academy aanbiedt.

Maps

Editie(s)

Review

Reviews over cursussen van Schonewille & Schonewille

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling