KiesUwCursus
Home Cursussen Specialisatieopleiding jeugdrecht***

Specialisatieopleiding jeugdrecht***

Alle aspecten van het jeugd(straf)recht behandeld met een praktische insteek!

De synergie tussen het jeugdstrafrecht en het civiele jeugdrecht neemt toe. Tijdens deze specialisatieopleiding praten onze docenten je bij over alle aspecten van het jeugdrecht, met een praktische insteek. Daarnaast staan we stil bij actuele ontwikkelingen.

De vier studiedagen van deze Specialisatieopleiding Jeugdrecht vinden plaats van het begin van de middag tot het begin van de avond. Je volgt interactieve hoorcolleges en bespreekt diverse casussen. Voorafgaand aan elke bijeenkomst maak je een huiswerkopdracht, die je tijdens de studiedag doorneemt met de docenten. Uiteraard bieden de studiedagen voldoende ruimte om vragen te stellen aan zowel je studiegenoten als de docenten.

Oud-deelnemers beoordeelden deze cursus met een 9.2.

De vier thema’s
Op iedere studiedag staat een thema centraal:

 • Dag 1 – Jeugdstraf(proces)recht – Carlo Dronkers & Maria de Jong-de Kruif
 • Dag 2 – Familie- en jeugdrecht – Thomas Frohn & Leo Hendriks
 • Dag 3 – Familie- en jeugdrecht en mediation – Monique van der Zouw, Pauline Schonewille-van Diest & Paul Vlaardingerbroek
 • Dag 4 – Actualiteiten en capita selecta – Marjolein Rietbergen & Paul Vlaardingerbroek

Lidmaatschap VNJA 
Deze opleiding is opgezet door Sdu Opleidingen, in samenwerking met de VNJA. Om lid te kunnen worden van de VNJA moet een advocaat onder meer binnen drie jaar na inschrijving als aspirant-lid de opleiding hebben gevolgd (zie hier alle eisen van lidmaatschap VNJA). De opleiding voldoet dan ook aan de eisen die de VNJA stelt aan de Specialisatieopleiding Jeugdrecht.

(Aspirant) leden van de VNJA ontvangen 20% korting op de standaard prijs.

Eisen Raad voor de Rechtsbijstand
Door het volgen van deze opleiding voldoe je bovendien aan de eisen van de Raad voor Rechtsbijstand. Deze eisen worden gesteld aan de voorwaarden voor toevoegingen in jeugdstrafzaken en bij verzoeken voor een machtiging tot uithuisplaatsing in een accommodatie voor gesloten jeugdzorg (artikel 6b en bijlage 5, onder 3).

Praktische informatie

 • De opleidingsdagen zijn niet los te volgen.
 • Elke opleidingsdag start met een lunch. Tussendoor wordt een warme snack geserveerd.
 • Voor deze opleiding kun je 8 PO jeugdstrafrecht en 12 PO civiel jeugdrecht aanvragen.
 • Heb je een PO Deal 15 punten of PO Deal 20 punten, dan betaal je € 1.247,50 (excl. btw).


Voor wie is deze opleiding bedoeld?

Advocaten voorzien van een stageverklaring en enige ervaring in het jeugdrecht en (aspirant)leden van VNJA. Juristen gespecialiseerd (of met interesse zich te specialiseren)Jeugdzorg en bijvoorbeeld werkzaam bij de Raad voor de Kinderbescherming of Bureau Jeugdzorg.

Programma

Data en tijd: 3, 17, 24 november en 1 december 2023
DAG 1
09:00 – 09:30 Ontvangst en registratie
09:30 – 11:00 Voorfase

 • Consultatie bij politieverhoren door advocaat
 • Vervolgingsbeleid OM
 • Rapportages in jeugdzaken en ketenpartners
 • De fase van de strafoplegging

(Carlo) Dronkers
11:00 – 11:15Pauze
11:15 – 12:45 Fase van de strafoplegging

 • (Rol van) adolescentenstrafrecht
 • Strafmaat
 1. De PIJ-maatregel (tevens aandacht voor TBS) of toch GBM?
 2. Bijzondere voorwaarden
 3. DNA-afname
 4. Justitiële documentatie en de verklaring omtrent het gedrag

(Carlo) Dronkers
12:45 – 13:30 Lunch
13:30 – 15:30 Capita Selecta

 • De Europese richtlijn betreffende procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure
 • Recente jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens op het gebied van het jeugdstraf(proces)recht
 • Verhouding gesloten jeugdhulp – jeugdstrafrecht

M.P. (Maria) de Jong-de Kruif

DAG 2
09:00 – 09:30 Ontvangst en registratie
09:30 – 11:30 Mediation in jeugdstrafzaken

 • Nut en noodzaak mediation en andere vormen van herstelbemiddeling in het jeugdstrafrecht
 • Wie (betrokken partijen), wat (wat is het onderwerp van de mediation), waar (art. 51 Sv), wanneer (voor, tijdens of na de zitting), waarom (voor- en nadelen verdachte en slachtoffer)
 • Tips en tricks uit de praktijk

Monique van der Zouw
11:30 – 11:45 Pauze
11:45 – 12:45 Een kindgericht ouderschapsplan
P.C. (Pauline) Schonewille-van Diest
12:45 – 13:30 Lunch
13:30 – 14:30 Een kindgericht ouderschapsplan
P.C. (Pauline) Schonewille-van Diest
14:30 – 14:45 Pauze
14:45 – 16:45 Afstamming, adoptie, gezags- en omgangsrecht
P. (Paul) Vlaardingerbroek

DAG 3
09:00 – 09:30 Ontvangst en registratie
o9:30 – 11:00 Actualiteiten en Capita Selecta – deel 1

 • Bijzondere curator ex artikel 1:212 en 1:250 BW
 • De jeugdrechtadvocaat in de praktijk
 • Honorering en beloning (niet in geld?)
 • Wat maakt een advocaat tot een goede jeugdrechtadvocaat?
 • De combinatie van civiel en jeugdstrafrecht
 • Cases
 • Evaluatie totale cursus

P. (Paul) Vlaardingerbroek & M.P.G. (Marjolein) Rietbergen
11:00 – 11:15 uur Pauze
11:15 – 12:45 Actualiteiten en capita selecta – deel 2

 • Bijzondere curator ex artikel 1:212 en 1:250 BW
 • De jeugdrechtadvocaat in de praktijk
 • Honorering en beloning (niet in geld?)
 • Wat maakt een advocaat tot een goede jeugdrechtadvocaat?
 • De combinatie van civiel en jeugdstrafrecht
 • Cases
 • Evaluatie totale cursus

P. (Paul) Vlaardingerbroek & M.P.G. (Marjolein) Rietbergen
12:45 – 13:30 Lunch
13:30 – 15:30 Actualiteiten en Capita Selecta – deel 2

 • Bijzondere curator ex artikel 1:212 en 1:250 BW
 • De jeugdrechtadvocaat in de praktijk
 • Honorering en beloning (niet in geld?)
 • Wat maakt een advocaat tot een goede jeugdrechtadvocaat?
 • De combinatie van civiel en jeugdstrafrecht
 • Cases
 • Evaluatie totale cursus

P. (Paul) Vlaardingerbroek & M.P.G. (Marjolein) Rietbergen
DAG 4
o9:00 – 09:30 Ontvangst en registratie
09:30 – 11:00 Bescherming van minderjarigen

 • De “nieuwe” ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing
 • Wetgeving en jurisprudentie Jeugdwet en (gesloten) jeugdzorg
 • De positie van de minderjarige in jeugdbeschermingszaken en het belanghebbende-begrip
 • Wisselwerking civiel en strafrecht
  L.W.M. (Leo) Hendriks & T. (Thomas) Frohn

11:00 – 11:15 Pauze
11:15 – 12:30 De invloed van het IVRK en het EVRM op het Nederlandse jeugdbeschermingsrecht
T. (Thomas) Frohn & L.W.M. (Leo) Hendriks
12:30 – 13:15 Lunch
13:15 – 14:00 De rol van de gemeenten, de Raad voor de Kinderbescherming en de gezinsvoogdij-instellingen
T. (Thomas) Frohn & L.W.M. (Leo) Hendriks
14:00 – 14:45 Rapportages

 • Rapportages in strafzaken en civiele zaken
 • Rapportages in strafzaken
 • Rapportages in beschermingszaken
 • Rapportages in gezag- en omgangszaken

T. (Thomas) Frohn & L.W.M. (Leo) Hendriks
14:45 – 15:00 Pauze
15:00 – 16:00 Beroepscode, klachten en tuchtrecht
T. (Thomas) Frohn & L.W.M. (Leo) Hendriks

Sprekers

 • C. (Carlo) Dronkers

  Senior coördinerend officier Jeugd en Jongeren en lid van de Commissie Jeugd van het Openbaar Ministerie.

 • M.P. (Maria) de Jong-de Kruif

  Maria de Jong-de Kruijf is familierechtadvocaat bij BVD advocaten. Ze richt zich hoofdzakelijk op de familierechtpraktijk. Na een aantal jaren als promovendus en docent gewerkt te hebben bij de afdeling Jeugdrecht van de Universiteit Leiden (‘law in the books’), brengt ze het nu in de praktijk (‘law in action’). De advocatuur is voor haar een prachtige mogelijkheid om tegelijkertijd zowel professioneel als persoonlijk bezig te zijn met mensen of kinderen die te maken krijgen met echtscheiding, conflicten in de zorg en kinderbeschermingsmaatregelen. Op 8 maart 2019 promoveerde ze op een proefschrift over de gesloten jeugdhulp. Haar onderzoek betrof de rechtmatigheid van het opsluiten van kinderen in instellingen voor gesloten jeugdhulp, in het licht van kinder- en mensenrechten.

 • M.P.G. (Marjolein) Rietbergen

  Marjolein Rietbergen, jeugd-en familierechtrechtadvocaat Meesters aan de Maas Advocaten, heeft haar studie Nederlands recht gevolgd aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Na een actieve studententijd is zij sedert 1983 advocaat, gespecialiseerd in het jeugd-en familierecht. Zij woonde en werkte vele jaren in het buitenland, in Hong Kong, de USA en Ierland, waar zij betrokken was bij velerlei projecten op het gebied van jeugdrecht en jeugdzorg. Naast haar advocatenpraktijk is zij onder meer werkzaam als dagvoorzitter bij congressen, docent in het jeugdrecht bij verschillende opleidingen, is zij lid van het Netwerk Bijzondere curatoren in jeugdzaken, nam en neemt zij deel aan diverse projectgroepen en besturen binnen haar vakgebied, was zij co-voorzitter van de Klachtencommissie van Pameijer, is zij lid van de VNJA (Vereniging van Nederlandse JeugdrechtAdvocaten) en was zij mede-oprichter en bestuurslid van de VJAR, de Vereniging JeugdrechtAdvocaten Rotterdam. Marjolein is kinderrechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Amsterdam, Team Familie en Jeugd

 • P. (Paul) Vlaardingerbroek

  Hoogleraar Familie- en jeugdrecht, Universiteit van Tilburg. Raadsheer-plaatsvervanger, gerechtshof 's-Hertogenbosch. Rechter-plaatsvervanger, rechtbank Rotterdam. Plaatsvervangend voorzitter Regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg Eindhoven.

 • T. (Thomas) Frohn

  Thomas Frohn, werkzaam als Manager Behandeling, onder meer van kinderen- en jeugdigen, bij MET ggz, (een van de grootste organisaties voor geestelijke gezondheidszorg in Noord- en Midden-Limburg) en tevens werkzaam als adviseur met een specialisatie op het sterk veranderende gebied van ontwikkelingen in politiek en bestuur bij Grave Adviezen (Consultancy, gevestigd in Maastricht).

 • L.W.M. (Leo) Hendriks

  Advocaat bij Hoven en Selbach advocaten, bestuurslid VNJA (Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten), lid van de Raad van de Orde in het arrondissement Limburg (portefeuille familierecht), docent diverse opleidingsinstituten.

 • P.C. (Pauline) Schonewille-van Diest

  Family mediator en jurist, Familie-Zaken, Deventer. Pauline Schonewille is als family mediator gespecialiseerd in de begeleiding van samengestelde gezinnen. Daarnaast treedt zij op als mediator bij(echt)scheiding, opstellen/aanpassen ouderschapsplan, nalatenschapsproblematiek en voorhuwelijkse mediation (prenups). Zowel professioneel als uit eigen ervaring is ze bekend met de dynamiek die scheiding, ouderschap, een nieuwe partner en een samengesteld gezin met zich meebrengen. Als docent en auteur is zij verbonden aan de HBO Rechtenopleiding van de LOI, waar zij onder meer betrokken is bij de modules Mediation, Notarispraktijk en Personen- en familierecht. Ze is de auteur van het recent verschenen stiefmoederboek Mijn man heeft een kind' (uitgeverij Kok, Utrecht). Schonewille is tevens KIES-omgangscoach en trouwambtenaar.

 • M. (Monique) van der Zouw

  Mr.drs. Monique van der Zouw studeerde Nederlands recht, hoofdrichting strafrecht, en daarnaast criminologie. Zij is als advocaat en tevens mediator werkzaam in het familie- en jeugdrecht en strafrecht. Daarnaast is Monique rechter-plaatsvervanger in Rotterdam in meervoudige strafzaken. Vanaf 1 april 2017 is ze een samenwerkingsverband aangegaan met Blaauw advocaten, waarbij zij zelfstandig optreedt en op persoonlijke titel contracteert. Monique is sinds 2001 mediator en staat bij het MfN (voorheen NMI) geregistreerd als mediator. Ook is ze aangesloten bij de VNJA (Vereniging Nederlandse Jeugdrecht Advocaten) en de VMSZ (Vereniging Mediators in Strafzaken).

Editie(s)

Reviews over cursussen van SDU

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling