KiesUwCursus
€ 4.250,00 (vrij van btw)
Home Cursussen Specialisatieopleiding Contracteren (Leerlijn 4)

Specialisatieopleiding Contracteren (Leerlijn 4)

De Specialisatieopleiding Contracteren verbreedt en verdiept uw kennis van het contractenrecht. Bovendien wordt uitgebreid aandacht besteed aan internationale aspecten van contractenrecht. De specialisatieopleiding is breed van opzet. Zo komen onderwerpen aan de orde als algemene voorwaarden, remedies bij wanprestatie, internationale aspecten van toepasselijk recht en bevoegde rechter. Ook thema’s als meerpartijenproblemen, garanties en zekerheden worden op interactieve wijze aan de orde gesteld. Uiteraard worden ook actuele rechtsontwikkelingen behandeld. De docenten zijn erkende specialisten uit praktijk en wetenschap. De opleiding zal 1 keer per jaar worden aangeboden.

De opleiding is bedoeld voor advocaten, bedrijfsjuristen, leden van de rechterlijke macht en andere juristen die met contractenrecht te maken hebben. Er dient minimaal 3 jaar praktijk ervaring aanwezig te zijn en de cursist dient een gedegen basiskennis te hebben van het contractenrecht.

De onderwerpen die behandeld zullen worden, zijn:

 • Van onderhandeling naar contract
 • Totstandkomingsgebreken
 • Vertegenwoordiging
 • Algemene voorwaarden
 • Remedies
 • Distributie, franchise, agentuur
 • Uitleg van contracten
 • IPR
 • Weens Koopverdrag
 • Zekerheden en garanties
 • Hoofdelijkheid en meerpartijenproblemen
 • Contracteren met consumenten (B2C)
 • Corporate Social Responsibility

De Specialisatieopleiding Contracteren onderscheidt zich door de gunstige ‘spitsuur’ tijdstippen en er zijn geen verplichte huiswerkopdrachten. Hierdoor kan de drukke advocaat/jurist het volgen van deze opleiding uitstekend combineren met zijn/haar drukke praktijk. De opleiding wordt gegeven in een inspirerende leeromgeving aan de Universiteit Leiden, zoals de Leidse Sterrewacht of het Academiegebouw. Na het volgen van de veertien bijeenkomsten (7 contactdagen van 14.00-21.30 uur) zal u goed voorbereid zijn voor het mondeling examen. De opleiding wordt afgesloten met een diploma-uitreiking en een feestelijke borrel in het Academiegebouw.

De opleiding sluit in juli 2019 af met een mondeling examen.
Deelnemers ontvangen, voorafgaand aan het mondeling examen, een casus. Zij hebben vervolgens 60 minuten voorbereidingstijd om deze casus door te nemen, met behulp van al het cursusmateriaal dat tijdens de opleiding ter beschikking is gesteld. Tot slot zullen twee examinatoren het mondeling examen afnemen. Het mondeling examen zelf zal maximaal 30 minuten in beslag nemen.

*** Specialisatieniveau (minimaal 3 jaar ervaring in het betreffende vakgebied; een gedegen basiskennis van het contractenrecht dient aanwezig te zijn bij de kandidaat)

Programma

Programma

13.30 – 14.00 uur: Ontvangst met koffie/thee

14.00 – 15.30 uur: College
15.30 – 15.45 uur: Pauze
15:45 – 17.15 uur: College

17.15 – 18.30 uur: Diner

18.30 – 19.45 uur: College
19.45 – 20.00 uur: Pauze
20.00 – 21.45 uur: College

Bijeenkomst 1, donderdag 28 maart 2019

Module 1 : Van onderhandeling naar contract

– Precontractuele fase
– Afbreken van onderhandelingen
– Aandbod/aanvaarding
– Battle of forms

Docent: Mr. dr. E.J. Zippro: 14.00 tot 17.15 uur

Module 2: Totstandkomingsgebreken
– Nietigheden
– Vernietigbaarheden
– Wilsgebreken

Docent: Prof. mr. Jac. Hijma; 18.30 tot 21.45 uur

Bijeenkomst 2, donderdag 4 april 2019

Module 3:  Algemene voorwaarden

Docent: Mr. dr. C.M.D.S. Pavillon; 14.00 tot 17.15 uur

Module 4: Vertegenwoordiging

– Lastgeving
– Bemiddeling
– Volmacht

 Prof. mr. A.C. van Schaick; 18.30 tot 21.45 uur

Bijeenkomst 3, donderdag 11 april 2019

Module 5: Remedies – Algemeen

– Wanprestatie
– Overmacht
– Boetebeding en exoneratie

Docent: Mr. drs. J.H.M. Spanjaard; 14.00 tot 17.15 uur

Module 6: Remedies
– Ontbinding

Docent: Prof. mr. H.B. Krans; 18.30 tot 21.45 uur

Bijeenkomst 4, donderdag 16 mei 2019

Module 7: Opzegging van (commerciële) duurovereenkomsten

– Distributie, franchise

Docent: Mr. I.S.J. Houben; 14.00 tot 17.15 uur

Module 8: Uitleg van contracten
– Uitleg van rechtshandelingen en overeenkomsten
– Uitleg van veel voorkomende clausules (bijv. indemnification, force majeur, material adverse change clause etc.)

Docent: Prof. mr. H.N. Schelhaas; 18.30 tot 21.45 uur

Bijeenkomst 5, donderdag 23 mei 2019

Module 9: Weens Koopverdrag

Docent: Prof. mr. M.E. Koppenol-Laforce; 14.00 tot 17.15 uur

Module 10: IPR
– Bevoegdheid (Brussel I bis-Verordening)
– Conflictenrecht (Rome I-Verordening, m.n. art. 3, 4 en 6)

Docent: Prof. mr. S.J. Schaafsma; 18.30 tot 21.45 uur

Bijeenkomst 6, donderdag 20 juni 2019

Module 11: Zekerheden en garanties
– Eigendomsvoorbehoud
– Verpanding
– Verhouding tussen zekerheden

Docent: Mr. J.A. van der Weide; 14.00 tot 17.15 uur

Module 12: Hoofdelijkheid en meerpartijenproblemen
– Hoofdelijke verbondenheid
– Regresverhoudingen
– Doorwerking verweermiddelen
– Positie van contractueel betrokken derden

Docent: Prof. mr. dr. W.H. van Boom; 18.30 tot 21.45 uur

Bijeenkomst 7, donderdag 27 juni 2019

Module 13: Contracteren met consumenten (B2C)
– Contracten op afstand, koop van onstoffelijke producten, herstel, oneerlijke handelspraktijken
– Bijzonderheden bij contracteren met consumenten
– Contracten op afstand (inclusief elektronisch contracteren)
– Koop van onstoffelijke producten
– Remedies bij non-conformiteit
– Oneerlijke handelspraktijken

Docent: Mr. dr. M.Y. Schaub; 14.00 tot 17.15 uur

Module 14: Corporate Social Responsibility
– Maatschappelijk verantwoord ondernemen en contractenrecht
– Implementatie van CSR in contracten en contractketens
– Dilemma’s van CSR in het contractenrecht

Docent: Prof. mr. A.G. Castermans; 18.30 tot 21.45 uur

*De opleiding zal aansluitend met een mondeling examen worden afgesloten. 

Sprekers

 • Prof. mr. dr. W.H. van Boom

  hoogleraar burgerlijk recht Universiteit Leiden.

 • Prof. mr. A.G. Castermans

  hoogleraar burgerlijk recht aan de Universiteit Leiden, rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage.

 • Prof. mr. Jac. Hijma

  hoogleraar burgerlijk recht aan de Universiteit Leiden, tevens raadsheerplaatsvervanger in het Gerechtshof te Arnhem.

 • Mr. I.S.J. Houben

  Universitair hoofddocent bij de afdeling burgerlijk recht Universiteit Leiden.

 • Prof. mr. M.E. Koppenol-Laforce

  advocaat/partner bij Houthoff Buruma en hoogleraar Internationaal Commercieel Contracteren aan de Universiteit Leiden.

 • Prof. mr. H.B. Krans

 • Prof. mr. dr. C.M.D.S. Pavillon

 • Prof. mr. S.J. Schaafsma

 • Prof. mr. A.C. van Schaick

 • Mr. dr. M.Y. Schaub

 • Prof. mr. H.N. Schelhaas

 • Mr. drs. J.H.M. Spanjaard

 • Mr. J.A. van der Weide

 • Mr. Dr. E.J. Zippro

Reviews over cursussen van Juridisch PAO Leiden

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Beoordeling