KiesUwCursus
Home Cursussen Sociale zekerheidsrecht: Wlz en Wmo*

Sociale zekerheidsrecht: Wlz en Wmo*

In 1 cursusdag alle ins & outs over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz)!

Sociale voorzieningen; Wlz en Wmo
In één dag een compleet overzicht van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dat kan in deze nieuwe cursus die gegeven wordt door mr. Linda Meys!

Tijdens deze opleidingsdag behandelt zij het wettelijk kader, de kernbegrippen, de toegangscriteria en vaste jurisprudentie zowel op het gebied van de Wlz (ochtend) als de Wmo (middag). Naast de basis en verdieping neemt ze ook de actuele ontwikkelingen en jurisprudentie met je door zodat je in één dag weer helemaal up-to-date bent.

Mocht je geïnteresseerd zijn in het volgen van het ochtend- of middagonderdeel, laat het ons weten. Het is ook mogelijk een onderdeel ‘los’ te volgen voor een cursusprijs van 355 euro p.p. (ex. btw).

Bestemd voor:
 advocaten en juristen

Programma

Datum en tijd: vrijdag 13 november 2023, van 09.30 – 16:45 uur

Ochtend: Wet langdurige zorg (Wlz)
-Wlz voor wie bedoeld? Nieuwe grondslag (GGZ) per 1 januari 2021. Afbakening Wmo, ZW en ZvW;
-Kernbegrippen van de Wlz;
-Actoren in Wlz zoals: Ciz, zorgkantoor, SVB, CAK en zorgaanbieder;
-Toegangscriteria Wlz besproken en toegelicht;
-Van aanvraag indicatie tot besluit, hoe aanvragen, hoe gaat het verder na de aanvraag? Hoe beoordeelt het Ciz de aanvraag? Eisen aan het onderzoek, advies;
-Vormen van zorg, met aandacht voor pgb’s, mogelijke (Wmo)voorzieningen naast en Wlz-indicatie;
-Alles wat je moet weten over een gewaarborgde hulp, bij welke zorgprofielen verplicht? Taken? Bevoegdheden? Wat als deze werk niet goed doet?;
-Waar moet je op letten in bezwaar en beroep inclusief tips en tricks;
-Actuele ontwikkelingen en jurisprudentiebespreking (rechtbanken en CRVB).

Middag: Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
-Wat is maatschappelijke ondersteuning? Toelichting, doelen van de wet en afbakening andere wetten (ZW, Wlz en Jw);
-Kernbegrippen van de Wmo, zoals: zelfredzaamheid, participatie, eigen kracht, gebruikelijke hulp, mantelzorg, algemeen gebruikelijke voorziening);
-Beleidsvrijheid gemeenten, wat moet een gemeente vastleggen in de Verordening?;
-Procedure van melding tot besluit, hoe gaat een melding in zijn werk? Hoe onderzoek? Hoelang mag een gemeente daarover doen? Termijnen? Welke eisen aan een onderzoek? Wat doet je als het allemaal te lang duurt? Wat kun je doen in spoedgevallen?;
-Welke voorzieningen zijn er (algemene voorzieningen en maatwerkvoorziening ZIN en PGB). Er wordt ook uitgebreid stil gestaan bij maatwerkvoorzieningen en de keuzevrijheid, eisen aan een maatwerkvoorziening op pgb (pgb-waardig en kwaliteit van de ingekochte voorziening);
-Waar moet je op letten in bezwaar en beroep inclusief tips en tricks;
-Actuele ontwikkelingen en jurisprudentiebespreking (rechtbanken en CRVB).

Sprekers

  • mr. L (Linda) Meys

    Mr. Linda Meys is in 2011 beëindigd tot advocaat en vanaf 2018 werkzaam voor KampsVanBaar Advocaten in Sittard. Linda is volledig gespecialiseerd in alle juridische aspecten die te maken hebben met arbeid, ziekte en zorg. In het arbeidsrecht heeft zij zich verder gespecialiseerd door het afronden van de specialisatieopleiding Leergang Arbeidsrecht van de Academie voor de Rechtspraktijk. Linda is lid van de specialisatieverenigingen VAAN, VAAAL en Socialezekerheidsrecht (SSZ). Daarnaast maakt zij onderdeel uit van de Commissie bestuursrecht Balie Limburg (overleg tussen de Rechtbank Limburg sector bestuur en Orde van Advocaten). Het delen van kennis en informatie vindt zij heel belangrijk, zij is docent Sociale Zekerheid voor veschillende juridische opleiders. Naast haar werk als advocaat is zij tenslotte vrijwilliger bij het Wao/Wia platform Maastricht & Heuvelland, omdat zij het belangrijk vindt dat er voor iedereen laagdrempelige juridische hulp voor handen is.

Editie(s)

Reviews over cursussen van SDU

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling