KiesUwCursus
Home Cursussen Slachtofferrechten en schadevergoeding in het strafproces

Slachtofferrechten en schadevergoeding in het strafproces

De positie van het slachtoffer is door de jaren heen sterk veranderd, de rechten van het slachtoffer zijn steeds meer uitgebreid. De Minister heeft plannen om de positie van slachtoffers nog verder te versterken. Zo ligt er een wetsvoorstel waarin het spreekrecht verder wordt uitgebreid, en zijn er plannen slachtoffers een zelfstandig rechtsmiddel te geven zodat zij zelf hoger beroep en cassatie kunnen instellen. Ook werkt het Ministerie van V&J in het kader van modernisering van het Wetboek van Sv aan een aparte schadevergoedingskamer waar de vorderingen benadeelde partij binnen het strafproces kunnen worden behandeld. Vanaf 1 januari 2019 is bovendien de wet affectieschade in werking getreden, die ook gevolgen heeft voor de positie van slachtoffers in het strafproces.

Voor iedereen die binnen het straf(proces)rechtelijk kader te maken heeft met slachtoffers, is het van belang op de hoogte te zijn van de huidige wet- en regelgeving en de voorgestelde wijzigingen daarin.

Daarnaast vergt het indienen en beoordelen van een civiele vordering in het strafproces bijzondere expertise. Hoe verhoudt de civiele schadevordring zich tot de andere mogelijk beslissingen ten aanzien van de schade in het strafproces? Wat zijn de best practises bij het instellen en onderbouwen van een vordering tot schadevergoeding?

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod

 • Slachtofferrechten & actuele ontwikkelingen
 • Het toepasselijk juridisch kader (straf- én civielrechtelijk), behorend bij de beoordeling van de civiele vordering van de benadeelde partij, de schadevergoedingsmaatregel, de bijzondere voorwaarde tot schadevergoeding, de wijze van indiening van een civiele vordering door de benadeelde partij en de formele beslissing over de civiele vordering van de benadeelde partij (ontvankelijkheid)
 • De gang van zaken ter zitting rondom de civiele vordering van de benadeelde partij
 • De inhoudelijke beslissing over de schade (schadebegroting)
 • Omgang strafrechter met affectieschade/shockschade/smartengeld
 • Actualiteiten regelgeving en jurisprudentie
 • Door de deelnemers in de praktijk ervaren problemen/vragen van de deelnemers

Programma

Datum: 16 november 2020, van 10:00 tot 16:30 uur.

Sprekers

 • Eva Huls

  Eva Huls is sinds 2012 advocaat en sinds 1 april 2019 werkzaam als advocaat-in-dienstbetrekking bij Defence for Children. Daarvoor is zij geruime tijd werkzaam geweest bij de rechtbank Amsterdam. Sinds 2017 is Eva rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Rotterdam, bij team Jeugd en bij team Familie. Zij is bestuurslid bij de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten en zij is als docent verbonden aan het Studiecentrum Rechtspleging (SSR). Eva is sinds 2019 Member of the Legal Experts Advisory Panel (LEAP) voor Nederland; een door Fair Trials opgezet Europees netwerk van strafrechtspecialisten.

 • Arlette Schijns

  Arlette Schijns treedt als advocaat op voor slachtoffers en nabestaanden van verkeersmisdrijven en ernstige gewelds- en zedenmisdrijven. Ook behartigt zij de belangen van slachtoffers in zaken van medische aansprakelijkheid, verkeers- en arbeidsongevallen. Naast haar praktijk verricht zij promotieonderzoek aan de VU naar verbetering van de mogelijkheden van schadeverhaal voor slachtoffers van misdrijven. Zij publiceert en doceert veel op het gebied van aansprakelijkheidsrecht, letselschaderecht en de vordering van benadeelde partij in het strafproces. Ook bekleedt Arlette een aantal bestuursfuncties, onder meer bij de Stichting Grotius Academie en de Nederlandse Juristen Vereniging, en is zij redacteur van het Tijdschrift Vergoeding Personenschade (TVP).

Editie(s)

Reviews over cursussen van Nemesis Opleidingen

Wat vonden uw vakgenoten?

Sanne

Docente Agnes van Wieren kan de lastige materie altijd helder uitleggen. Duidelijke structuur, maar ook voldoende ruimte om alle vragen te beantwoorden. De dag vliegt voorbij!

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling