KiesUwCursus
Home Cursussen Schaarse Vergunningen

Schaarse Vergunningen

Schaarse vergunningen zijn vergunningen waarvan het aantal beperkt is. Hierdoor kunnen er meer gegadigden zijn dan vergunningen. Bekende voorbeelden zijn kansspelvergunningen en de exploitatievergunningen voor rondvaartboten in Amsterdam. Een subsidie is schaars als een subsidieplafond is vastgesteld. In november 2016 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat op grond van het gelijkheidsbeginsel , op het moment dat er ruimte ontstaat een schaarse vergunning te verlenen, andere ondernemers in beginsel de mogelijkheid moet worden geboden mee te dingen naar die vergunning.

De ontwikkelingen over schaarse vergunningen en subsidies volgen in hoog tempo. Na deze workshop bent u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen. De workshop biedt u niet alleen een overzicht van deze ontwikkelingen, maar zal ook praktische tips geven over de spelregels die gelden bij de verdeling van schaarse besluiten.

Tot 2016 heeft de jurisprudentie over schaarse vergunningen en subsidies zich geleidelijk ontwikkeld, maar met de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in de Vlaardingen-zaak is het duidelijk: bij het verlenen van een schaarse vergunning moet het gelijkheidsbeginsel in acht worden genomen. Aan alle potentiële aanvragers moeten gelijke kansen worden geboden. Dit heeft tot gevolg dat er op bestuursorganen een verplichting rust om een verdeelprocedure te organiseren waarin aan eenieder de mogelijkheid wordt geboden mee te dingen naar die schaarse vergunning.

De Vlaardingen-uitspraak heeft veel ruimere consequenties dan alleen voor speelautomatenhallen. Ook (markt)standplaatsvergunningen, ontheffingen voor zondagsopenstellingen, exploitatievergunningen en evenementenvergunningen kunnen schaars zijn. Ook subsidies met een subsidieplafond zijn schaars.

Inhoud en resultaat

In deze workshop wordt ingegaan op de vraag hoe zo’n verdeelprocedure kan worden vormgegeven: een kwalitatieve toets, loting of toch verdeling op volgorde van binnenkomst van de aanvragen? En wanneer voldoet zo’n procedure aan de transparantieverplichting?

Naast de uitspraak van de Afdeling speelt kan ook het Unierecht een rol, omdat op de verlening van een schaarse vergunning ook de Dienstenrichtlijn van toepassing kan zijn. Een schaarse verdeelprocedure vertoont overeenkomsten met het aanbestedingsrecht. Deze raakvlakken met het Unierecht en aanbestedingsrecht komen daarom ook in de workshop aan de orde.

Voor het uitoefenen van een activiteit is vaak niet alleen een vergunning nodig, maar ook een omgevingsvergunning en, als de overheid grondeigenaar is, een (huur)overeenkomst. De vraag is dan of in dat geval niet alleen sprake is van een schaarse vergunning, maar ook van een schaarse omgevingsvergunning of schaarse privaatrechtelijke overeenkomst

Programma

Cursus: 13:30-16:45

In deze workshop komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Wat zijn schaarse vergunningen en subsidies?
 • Welke eisen worden aan schaarse besluiten gesteld in de wet en de jurisprudentie?
 • Welke Europese eisen worden aan schaarse besluiten gesteld, bijvoorbeeld in de Dienstenrichtlijn?
 • Welke verdeelprocedures kunnen worden georganiseerd en welke aandachtspunten gelden er voor deze procedures?
 • Wanneer is een verdeelprocedure voldoende transparant? Wanneer is een passende mate van openbaarheid verzekerd?
 • Gelden er uitzonderingen op de mededingingsplicht?
 • Geldt de mededingingsplicht ook voor schaarse omgevingsvergunningen en bestemmingsplannen?
 • Geldt de mededingingsplicht ook voor overheidsovereenkomsten, zoals huurovereenkomsten?

Sprekers

 • mr. dr. Annemarie Drahmann

  advocaat bij Stibbe te Amsterdam en universitair docent aan de Universiteit Leiden

Editie(s)

Reviews over cursussen van Berghauser Pont Academy

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling