KiesUwCursus
Home Cursussen Reorganisatie met bedrijfseconomische ontslagen en bedrijfsovernames (dag 1)

Reorganisatie met bedrijfseconomische ontslagen en bedrijfsovernames (dag 1)

Tijdens de eerste dag van deze bijzondere tweedaagse zullen alle aspecten (procedurele en inhoudelijke) rondom bedrijfseconomische ontslagen de revue passeren. Daarbij zal ook uitvoerig aandacht worden besteed aan de gepubliceerde rechtspraak rondom de A-grond, waaronder het ANWB-arrest, het KLM-arrest en het Shell-arrest, en de invloed daarvan op de uitvoeringspraktijk van UWV. Niet in de laatste plaats zullen actualiteiten aan de orde komen, waaronder:
– de gevolgen van de Corona-maatregelen (NOW 1.0, NOW 2.0 en opvolgers) bij het nemen van reorganisatiebesluiten;
– de criteria en procedure die bij een collectief ontslag in acht moeten worden genomen;
– versobering van arbeidsvoorwaarden als alternatief voor ontslag;
– aftoppingsregelingen in sociale plannen;
– diverse vergoedingen;
– de op 20 augustus 2020 in de Staatscourant gepubliceerde Uitvoeringsregels die zien op de procedurele aspecten van de UWV-ontslagprocedure en de eveneens op 20 augustus 2020 gepubliceerde Uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen;
– de bedrijfseconomische ontslagtoets zoals UWV deze met de komst van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) sinds 1 januari 2020 voor overheidswerkgevers uitvoert.z

Doelgroep

De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen, mits deze academisch denkniveau hebben.
Niet-juristen: (arbeidsrecht)adviseurs, directeuren, HRM-medewerkers, leden OR en P&O-medewerkers.

Niveau

** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

Er is ook een mogelijkheid om je in te schrijven voor de volledige 2-daage cursus:

Programma

09.00 – 09.30 uur   Ontvangst, registratie en uitreiking documentatie

09.30 – 11.45 uur   Het medezeggenschapsrechtelijke traject:
OR en vakbond
– rol vakbonden: wanneer verplicht en wie?
– Wet melding collectief ontslag
– samenspel tussen OR, vakbond en bestuurder
– de adviesaanvraag van de OR
– gefaseerde besluitvorming
– uitvoeringsbesluit
– betekenis sociaal plan
– toetsing door Ondernemingskamer
– voorlopige voorziening
– praktische aspecten: overheid, media, etc.
Mr. L. van Westerlaak

11.45 – 12.00 uur   Pauze

12.00 – 13.00 uur   Actualiteiten UWV-procedure
– de gemiddelde beslistermijn van UWV: waarom is het nodig deze te weten?
– hoe groot is de kans op een procedure bij de rechter ná de beslissing van UWV en wat is de kans van slagen?
– actualiteiten Uitvoeringsregels Ontslag: wat zijn de wijzigingen per 1 september 2020?
– aanpassing Ontslagregeling per 1 januari 2020 in verband met Wnra: hoe toetst UWV de bedrijfseconomische redenen bij overheidswerkgevers?
– bedrijfseconomisch ontslag versus loonkostensubsidie op grond van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW 1.0 en 2.0)
– hoe worden de bedrijfseconomische redenen voor ontslag door UWV getoetst? Zijn er verschillen met de rechter? Een praktijkvoorbeeld
– in hoeverre speelt de NOW een rol bij de beoordeling van de bedrijfseconomische redenen?
– belangrijke aspecten en opletpunten rondom afspiegeling:
Entiteit waarover wordt afgespiegeld: onderneming/bedrijfsvestiging/de gemeente waar arbeidsplaatsen vervallen

 13.00 – 14.00 uur   Lunch

14.00 – 15.00 uur   Vervolg Actualiteiten UWV-procedure
Uitwisselbare functies
> de werknemer werkt al enige tijd in een andere functie
> vervallen oude functie en creëren nieuwe functie
Duur dienstverband
Peildatum
Rangorde bij het beëindigen van arbeidsrelaties
– belangrijke aspecten en opletpunten rondom herplaatsing:
Start herplaatsingsinspanningen
Redelijke termijn voor herplaatsing
Rol werkgever en werknemer bij herplaatsing
Het herplaatsingsgesprek
Reikwijdte herplaatsing
Norm bij herplaatsing sinds het Shell-arrest van 18 januari 2019
Mr. J. Meijer

15.00 – 15.15 uur   Pauze

15.15 – 16.15 uur   Jurisprudentie op de A-grond
Rechter versus UWV
Mr. D.J. Buijs en mr. J. Meijer

16.15 uur  Afsluiting

Sprekers

 • Mr. D.J. Buijs

  oud-kantonrechter

 • Mr. J. Meijer

  manager arbeids- en ontslagrecht landelijke afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV

 • Mr. L.J.M. van Westerlaak

  Advocaat bij Sprengers advocaten te Utrecht

Editie(s)

 • di 27 sep 2022
 • Novotel Rotterdam Brainpark
 • K.P. van der Mandelelaan 150
 • 3062 MB
 • Rotterdam
Plan route

Reviews over cursussen van Instituut voor Arbeidsrecht & HRM

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Beoordeling