KiesUwCursus
Home Cursussen Reorganisatie en arbeidsrechtelijke aandachtspunten**

Reorganisatie en arbeidsrechtelijke aandachtspunten**

Reorganisatie in de praktijk: alle arbeidsrechtelijke aspecten in 1 dag!

Door veranderde marktomstandigheden of tegenvallende bedrijfsresultaten zien veel bedrijven zich vaak genoodzaakt om hun organisatie kritisch onder de loep te nemen en waar nodig te reorganiseren. Afhankelijk van de grootte van het bedrijf kunnen dit lange en ingewikkelde trajecten zijn, die moeten worden doorlopen waarbij met veel verschillende zaken rekening moet worden gehouden.

-Wat zijn de belangrijkste regels die je in acht moet nemen als er ontslagen gaan vallen?
-In tegenstelling tot het verleden kunnen ontslagaanvragen bij reorganisaties nu alleen bij het UWV ingediend worden. Hoe werkt dit en welke procedures moeten daarbij worden gevolgd?
-Wat is de status van een sociaal plan bij een reorganisatie?
-En wanneer en hoe benaderje de bonden en de ondernemingsraad?

Tijdens deze cursus nemen ervaren docenten de belangrijkste regelgeving, aandachtspunten en procedures bij reorganisaties met je door. Je leert een reorganisatietraject in goede banen te leiden en af te ronden en valkuilen te vermijden.

Uiteraard krijgt actuele jurisprudentie rondom reorganisaties daarbij uitgebreid de aandacht.

In het programma is voldoende tijd gereserveerd voor interactie en het stellen van vragen. 

Bestemd voor:
 advocaten, (bedrijfs)juristen en HR-managers

Programma

Datum en tijd: donderdag 16 november, van 09:30 – 17:00 uur

09:00 – 09:30 uur Ontvangst en inschrijving
09:30 – 09:45 uur Inleiding
– Gronden voor reorganisatie
– Juridisch raamwerk
– Alternatieven voor ontslag
mr. J. (Joost) Bruins
09:45 – 11:00 uur Raadpleging OR en vakbonden
– Informatie- en adviesrecht OR
– Belangrijk besluit in de zin van de WOR
– Procedure Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO)
– Consultatie vakbonden en OR
– Tijdstip consultatie en samenloop consultatie ondernemingsraad en de vakbonden
mr. M. (Maartje) Govaert
11:00 – 11:15 uur Pauze
11:15 – 12:30 uur Raadpleging OR en vakbonden (vervolg)
– Informatie- en adviesrecht OR
– Belangrijk besluit in de zin van de WOR
– Procedure Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO)
– Consultatie vakbonden en OR
– Tijdstip consultatie en samenloop consultatie ondernemingsraad en de vakbonden
mr. M. (Maartje) Govaert
12:30 – 13:15 uur Lunch
13.15 – 14.45 uur Sociaal plan en beëindigingsovereenkomst
– Sociaal plan (algemeen)
– Sociaal plan en OR/ vakbonden/eenzijdig
– Individuele beëindigingsovereenkomst
mr. J. (Joost) Bruins
14:45 – 15:00 uur Pauze
15:00 – 17:00 uur Actualiteiten (rondom) UWV-ontslagprocedure
– Actualiteiten Uitvoeringsregels ontslagprocedure
– Ontwikkelingen rondom uitvoeringsregels bedrijfseconomisch ontslag
– Toetsing aan andere regelgeving (WOR, cao/sociaal plan)
– De per augustus 2022 gewijzigde aanvraagformulieren voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen
– Inhoud toets bedrijfseconomische redenen: enkele praktijkgevallen
– Bedrijfseconomische ontslagaanvragen waarbij op de achtergrond een verstoorde relatie of disfunctioneren speelt: hoe gaat UWV daarmee om?
– Aspecten/opletpunten en jurisprudentie rondom afspiegeling:
– – de werknemer werkt al enige tijd in een andere functie
– – de stoelendansmethode versus afspiegeling
– Aspecten/opletpunten en jurisprudentie rondom herplaatsing: reikwijdte herplaatsing, norm (redelijkheid), rol werkgever en werknemer, het herplaatsingsgesprek, scholing en herplaatsing, etc.
– Recente jurisprudentie op de A-grond en de B-grond. Hoe groot is de kans op een procedure bij de rechter ná de beslissing van UWV en wat is de kans van slagen?
•Coalitieakkoord over de arbeidsmarkt: de stand van zaken (Hoofdlijnenbrief van 5 juli 2022)
mr. J. (Jan) Meijer

Sprekers

  • M.M. (Maartje) Govaert

    Advocaat/partner, Norton Rose Fulbright LLP, Amsterdam.

  • J.A. (Joost) Bruins

    Partner, lid werkgroep CAO recht Vereniging voor Arbeidrecht, bestuurslid Consulegis Stelvio advocaten│mediators in Arnhem.

  • J. (Jan) Meijer

    Landelijk Manager afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening UWV WERKbedrijf

Editie(s)

Reviews over cursussen van SDU

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling