KiesUwCursus
Home Cursussen Regels stellen onder de Omgevingswet

Regels stellen onder de Omgevingswet

De Omgevingswet en de daarbij behorende uitvoeringsregelgeving zal naar verwachting in 2021 in werking treden. In het nieuwe stelsel voor het omgevingsrecht ligt het primaat bij decentrale regelgeving: het Rijk laat veel onderwerpen over aan gemeenten, waterschappen en provincies. En ook op de regels die het Rijk nog wel stelt kan decentraal vaak maatwerk worden toegepast. Er ligt een grote uitdaging bij de decentrale overheden om hun regelgeving om te zetten naar integrale regels die zijn toegesneden op het gedachtegoed van het nieuwe stelsel.

Om deze opgave tot een succesvol einde te brengen zijn zowel kennis van het nieuwe stelsel als (wetgevings)vaardigheden nodig. Kennis over bijvoorbeeld de instructieregels van het Besluit kwaliteit leefomgeving, de mogelijkheden van maatwerk op algemene rijksregels en de verschillende manieren om gebruiksruimte te verdelen. Vaardigheden in het formuleren van artikelen in nieuwe stijl en het opstellen van goed digitaliseerbare plannen of verordeningen. Deze 2-daagse praktijkcursus zorgt er voor dat je weet wat je moet doen en hoe je dat moet doen. 

Inhoud en resultaat

Na deze cursus heeft u de volgende kennis:
overzicht van de nationale producten van het nieuwe stelsel voor het omgevingsrecht (incl. het Digitaal Stelsel Omgevingswet) en de samenhang met decentrale regelgeving

 • overzicht van de nationale producten van het nieuwe stelsel voor het omgevingsrecht
 • overzicht van de ruimte die decentrale overheden hebben om eigen regels te stellen en de onderwerpen die zij in ieder geval zullen moeten regelen
 • overzicht van de instructieregels van het Besluit kwaliteit leefomgeving op omgevingsplannen, waterschapsverordeningen en omgevingsverordeningen
 • inzicht in de systematiek van flexibiliteit binnen de instructieregels
 • inzicht in de systematiek van maatwerkregels op het Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving
 • inzicht in de mogelijkheden om gebruiksruimte via het omgevingsplan te verdelen

Daarnaast oefent u de volgende vaardigheden:

 • regelgeving opstellen volgens de Aanwijzingen voor de regelgeving en de 100 ideeën voor de gemeentelijke regelgever
 • regels formuleren in Omgevingswet-stijl: kernachtig, helder en eenduidig
 • goed digitaliseerbare regels maken

Doelgroep

De cursus is bestemd voor beleidsmedewerkers en juristen van gemeenten, waterschappen en provincies die bezig zijn met de voorbereiding op de inwerkingtreding van het nieuwe stelsel van het omgevingsrecht bij hun organisatie. Daarnaast is de cursus ook interessant voor juristen van adviesbureaus.

Programma

Dag 1

 • introductie in de belangrijkste elementen van de stelselherziening voor decentrale regelgeving
 • nut en noodzaak van decentrale omgevingswaarden
 • instructieregels van het Bkl en flexibiliteit binnen instructieregels
 • beleidskeuzes in het Bal en Bbl: specifieke zorgplichten en maatwerk
 • vormgeving van maatwerkregels op het Bal en Bbl
 • inhoud van de bruidsschat voor het omgevingsplan en de waterschapsverordening
 • de belangrijkste elementen uit de Aanwijzingen voor de regelgeving
 • de belangrijkste lessen uit 100 ideeën voor de gemeentelijke regelgever
 • inleiding in de huiswerkopdracht: schrijf een paragraaf van een omgevingsplan, waterschapsverordening of omgevingsverordening

Dag 2

 • feedback op de huiswerkopdracht: belangrijkste leerpunten
 • introductie in de belangrijkste elementen van het Digitaal Stelsel Omgevingswet
 • inzicht in de gevolgen van de digitale standaarden voor het opstellen van omgevingsplannen, waterschapsverordeningen en omgevingsverordeningen
 • regels digitaliseerbaar / toepasbaar maken
 • ervaringen uit de staalkaarten van VNG / ADSMO
 • inzicht in de mogelijkheden om gebruiksruimte via het omgevingsplan te verdelen

Sprekers

 • Simon Handgraaf

  Simon adviseert gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk over de toepassing van het omgevingsrecht, in het bijzonder het waterrecht. Simon was als wetgevingsjurist betrokken bij de totstandkoming van de Waterwet. Sinds 2012 werkt hij in opdracht van het Ministerie van I&M mee aan de stelselherziening omgevingsrecht. Daarbij ligt de nadruk op de algemene rijksregels van het Bal, waaronder lozingsactiviteiten.

 • Maarten Engelberts

  Maarten heeft van 2012 tot en met 2017 bij het Ministerie van I&M/BZK gewerkt aan de stelselherziening omgevingsrecht. Hij was daar onder meer verantwoordelijk voor het omgevingsplan, kostenverhaal, onderzoekslasten en digitalisering. Daarvoor heeft hij als planjurist bij gemeenten gewerkt. Maarten werkt nu onder meer op interim basis bij de Verenging Nederlandse Gemeenten (team Invoering Omgevingswet) en het Havenbedrijf Rotterdam (opstellen omgevingsplan Maasvlakte 2).

Editie(s)

Reviews over cursussen van Berghauser Pont Academy

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling