KiesUwCursus
Home Cursussen Rechtspositie van de statutair bestuurder

Rechtspositie van de statutair bestuurder

De rechtspositie van een statutair bestuurder in arbeidsrechtelijk en vennootschapsrechtelijk perspectief is complex te noemen. Verschillende rechtsgebieden lopen immers in elkaar over en beïnvloeden elkaar. Bovendien is de rechtspositie van een bestuurder van bijvoorbeeld een BV weer anders dan die van een stichting.
Tijdens het ochtendgedeelte van de cursus staat de aansprakelijkheidsproblematiek centraal. Nagegaan wordt wanneer een bestuurder aansprakelijk is voor schulden van de vennootschap jegens (individuele) crediteuren, de vennootschap en de Belastingdienst (en het UWV). Aan de hand van concrete casusposities wordt duidelijk gemaakt onder welke omstandigheden de bestuurder nog ‘binnen de lijntjes’ blijft en wanneer hij de grenzen van het toelaatbare heeft overschreden.
In het middaggedeelte komen de meest relevante arbeidsrechtelijke en vennootschapsrechtelijke aspecten van benoeming, schorsing en ontslag aan de orde.

Doelgroep

De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen met academisch denkniveau: HR-medewerkers, directieleden, (arbeidsrecht)adviseurs, accountants en financieel adviseurs.

Niveau

** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

Programma

09.00 – 09.30 uur Ontvangst met koffie, uitreiking documentatie en opening dagvoorzitter

09.30 – 11.00 uur Hoofdlijnen aansprakelijkheid van bestuurders
– wie is bestuurder?
– interne aansprakelijkheid jegens de vennootschap
– externe aansprakelijkheid jegens crediteuren
– aansprakelijkheid jegens individuele crediteuren (de reikwijdte van de Beklamel-norm)
– aansprakelijkheid voor belastingschulden
– aansprakelijkheid bij faillissement
– vrijwaring, regres en verzekeringen
– bewijslastverdeling en procedurele aspecten
– verschillen aansprakelijkheid bestuurders van rechtspersonen en bestuurders van personenvennootschappen
– aansprakelijkheid in concernverhoudingen
– praktische casusposities

11.00 – 11.15 uur Pauze

11.15 – 12.30 uur Vervolg Hoofdlijnen aansprakelijkheid van bestuurders
Mr. H. Bijleveld

12.30 – 13.30 uur Lunch

13.30 – 15.15 uur Benoeming en arbeidsvoorwaarden
– wie is de bestuurder?
– benoeming van de bestuurder en aanvaarding (arbeidsrechtelijk en vennootschapsrechtelijk)
– bijzonderheden van de DGA (en de werknemersverzekeringen)
– rol van de ondernemingsraad bij benoeming (en contractverlenging)
– arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht?
– inhoud wetsvoorstel m.b.t. rechtspositie van bestuurders
– inhoud van het contract
– bijzondere contractuele clausules (waaronder afvloeiingsregeling)
– wijzigingen van arbeidsvoorwaarden
– betekenis van governancecodes

15.15 – 15.30 uur Pauze

15.30 – 17.15 uur Schorsing en ontslag van de bestuurder
– arbeidsrechtelijke versus vennootschapsrechtelijke vereisten voor schorsing en ontslag
– rol van statuten
– implicaties vennootschapsrechtelijke ‘fouten’ voor arbeidsrechtelijke beoordeling
– wanneer is ontslag van bestuurder kennelijk onredelijk?
– verschillen tussen de bestuurder van een BV, NV, vereniging, stichting en coöperatie
– rol ondernemingsraad bij schorsing en ontslag
– contractuele afvloeiingsregelingen
Mw. mr. J. Stolk/mr. M.C.T. Burgers* 

17.15 Afsluiting

Sprekers

  • Mr. H. Bijleveld

    advocaat en partner bij Pact Advocaten

  • Mr. M.C.T. Burgers*

    advocaat en partner bij Pact Advocaten

  • Mw. mr. J. Stolk*

    advocaat bij Houthoff Buruma te Amsterdam

Editie(s)

Plan route

Reviews over cursussen van Instituut voor Arbeidsrecht & HRM

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling