KiesUwCursus
Home Cursussen Re-integratie van de zieke werknemer

Re-integratie van de zieke werknemer

Veel voorkomende vragen en aandachtspunten bij re-integratie van een zieke werknemer.

Een zieke werknemer. Elke organisatie heeft daar mee te maken. Vervelend voor alle partijen, maar stilzitten is geen optie. De werkgever, de HR-manager, de arboprofessional en ook de werknemer moeten hiermee samen aan de slag. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid. Een goed verzuimbeleid en voldoende kennis van wet- en regelgeving zijn de basis voor het kunnen uitvoeren van de re-integratie.

Aan de hand van praktijkvoorbeelden bespreekt de docent de veel voorkomende vragen en aandachtspunten bij re-integratie van een zieke werknemer. Een duidelijk stappenplan laat u zien welke taken ieder in het re-integratieproces heeft en wat er moet gebeuren als het proces niet volgens plan verloopt. Ook de perikelen rondom een arbeidsconflict, hoe om te gaan met medische gegevens en de ontslagmogelijkheden komen aan de orde. Tevens is er ruimte om uw vragen uit de praktijk voor te leggen.

Na het volgen van deze training:

 • Bent u op de hoogte van het wettelijk kader omtrent ziekmelding
 • Weet u hoe u zelf de regie kunt houden
 • Kunt u het verzuimbeleid vormgeven en uitvoeren
 • Weet u hoe u kunt omgaan met het proces van re-integratie
 • Bent u op de hoogte van wat wel en niet is toegestaan bij het verwerken van medische gegevens
 • Weet u hoe u kunt omgaan met een arbeidsconflict met een zieke werknemer
 • Bent u op de hoogte van de ontslagmogelijkheden bij een zieke werknemer

Incompany
Deze training wordt ook incompany gegeven. Eventueel in combinatie met trainingsacteur, in dat geval duurt de training een dag. Dan zal worden besproken en geoefend:

 • Oefenen (communicatie)
  o Hoe om te gaan met ziekmelding
  o Opvolging na ziekmelding
  o Bedrijfsarts vindt dat werknemer weer kan re-integreren. Werknemer heeft geen zin. Gedrag verandert. Hoe kunt u de werknemer toch begeleiden
  o Conflict met zieke werknemer>

Voor een incompanytraining kunt u contact opnemen met

Sprekers

 • mr. Saskia Lang
  Advocaat
  LangArbeidsrecht

Bestemd voor

Bestemd voor
 • HR-managers
 • Afdelingsmanagers
 • Arbo-adviseurs
 • Ondernemers
 • Veiligheidskundigen
 • Preventiemedewerkers
 • Ondernemingsraden

Programma

dinsdag 28 mei 2024

12:30 – 13:00

Ontvangst, registratie
13:00 – 13:15

Welkom en kennismaking
13:15 – 13:45

Verzuimbeleid

 • Het wettelijk kader
 • Afspraken in de arbeidsovereenkomst
 • Uitvoeren van het verzuimreglement
 • Afspraken met de arbodienst
 • Loonverplichtingen
 • Verzuimverzekering
13:45 – 14:30

Re-integratiebegeleiding

 • Ziekmelding; wat houdt ziek in?
 • Het stappenplan bij re-integratie
 • Bedongen arbeid en passende arbeid
 • Eerste en tweede spoor
 • Ziek en vakantie
 • Voorkomen loonsanctie
 • Second opinion en UWV-deskundigenoordeel
 • WGA-aanvraag
 • Ziek en arbeidsongeval
14:30 – 14:45

Pauze
14:45 – 15:30

Omgaan met medische gegevens

 • Verschillende rollen; wie heeft welke verantwoordelijkheden en verplichtingen
 • Privacyreglement
 • Uitwisseling van (medische) gegevens
 • Rechten van (zieke) werknemers
15:30 – 16:30

Arbeidsconflict

 • Ziekmelding na arbeidsconflict
 • Arbeidsconflict tijdens re-integratie
 • STECR Werkwijzer en richtlijn Conflicten in de werksituatie
 • Rol van de vertrouwenspersoon
 • Rol van de mediator
16:30 – 17:00

Einde arbeidsovereenkomst

 • Opzegverbod en reflexwerking
 • Ontslag van een zieke werknemer wegens langdurige arbeidsongeschiktheid
 • Gedeeltelijk ontslag/vermindering uren
 • Ontbinding via kantonrechter
 • Beëindiging met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst)
17:00 – 17:15

Vragen
17:15

Afsluiting

Sprekers

 • mr. Saskia Lang

  Advocaat

Editie(s)

Plan route

Reviews over cursussen van Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling