KiesUwCursus
Home Cursussen Procederen in familiezaken

Procederen in familiezaken

Het familieprocesrecht is een dynamisch rechtsgebied waarop veel ontwikkelingen plaatsvinden. In deze praktijkcursus is om te beginnen aandacht voor actuele jurisprudentie die voor het procederen in familiezaken relevant is, zoals rechtspraak over stellen, betwisten en bewijzen in familiezaken. Hoe zit het bijvoorbeeld met het tijdig (of niet) overleggen van stukken? En wanneer is een stelling voldoende onderbouwd? Op welke wijzen kan de bewijslast verlicht worden? Ook wordt ingegaan op de Goede Vrijdag-uitspraken van 30 maart 2018, waarin aan het belanghebbendebegrip nader invulling is gegeven.

Hoewel onlangs een reset van KEI werd aangekondigd, is KEI deels wel al een feit, ook voor de familieprocedure. Op 1 september 2017 zijn immers al enkele bepalingen van het nieuwe procesrecht onder KEI in werking getreden, zoals artikel 22b Rv (over de bevoegdheid van de rechter om bescheiden buiten beschouwing te laten) en 30p Rv (over de mondelinge uitspraak ter zitting). Deze bepalingen zijn ook voor het procederen in familiezaken van belang.

Voorts wordt aandacht besteed aan de grotere regierol van de familierechter die niet alleen uit KEI voortvloeit, maar ook uit het Visiedocument Rechtspraak (echt)scheiding ouders met kinderen en de recente Agenda voor Actie van het Platform Scheiden zonder schade van Rouvoet. Wat betekent deze actievere rol van de rechter voor het procederen in familiezaken, en echtscheidingszaken in het bijzonder?

In deze cursus mag aandacht voor de versterking van de procespositie van het kind niet ontbreken. Denk aan het benoemen van gedragsdeskundigen als bijzondere curator, de ontwikkelingen rond het horen van jongere kinderen (vanaf 8 jaar) en aan de nieuwe pilot rond het Bruggesprek (in Zwolle) die de betrokkenheid van het kind bij het opstellen van het ouderschapsplan en daarmee het belang van het kind beter moet waarborgen.

Programma

Datum: 30 november 2018
Cursustijden: 10:00 – 17:15 uur

Tijdens deze praktijkcursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • stellen, betwisten en bewijzen
 • bewijslastverdeling en – verlichting
 • het overleggen van en onderbouwen met stukken
 • belanghebbende-begrip
 • in werking getreden nieuw procesrecht onder KEI
 • regierol rechter en betekenis daarvan voor procederen in familiezaken
 • vernieuwingen in de familierechtspraak (aanpak vechtscheiding)
 • procespositie kind (o.m. horen, informele rechtsingang en bijzondere curator)

Sprekers

 • Prof. mr. L.M. Coenraad

  Hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder Conflictoplossing, Vrije Universiteit Amsterdam, tevens raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Amsterdam.

Editie(s)


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kiesuwcursus.nl/public_html/wp-content/themes/kiesuwcursus/templates/courses/single/location.php on line 17

Reviews over cursussen van EduLaw

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling