KiesUwCursus
Home Cursussen Procederen in familiezaken: tips & tricks

Procederen in familiezaken: tips & tricks

Het familieprocesrecht is een dynamisch rechtsgebied waarop veel
ontwikkelingen plaatsvinden. In deze praktijkcursus is om te beginnen aandacht voor actuele jurisprudentie die voor het procederen in
familiezaken relevant is, zoals rechtspraak over stellen, betwisten en bewijzen in familiezaken. Hoe zit het bijvoorbeeld met het tijdig (of
niet) overleggen van stukken? En wanneer is een stelling voldoende onderbouwd? Op welke wijzen kan de bewijslast verlicht worden? Ook wordt ingegaan op de Goede Vrijdag-uitspraken van 30 maart 2018, waarin aan het belanghebbende-begrip nader invulling is gegeven.

Hoewel onlangs een reset van KEI werd aangekondigd, is KEI deels wel al een feit, ook voor de familieprocedure. Op 1 september 2017
zijn immers al enkele bepalingen van het nieuwe procesrecht onder KEI in werking getreden, zoals artikel 22b Rv (over de bevoegdheid van de rechter om bescheiden buiten beschouwing te laten) en 30p Rv (over de mondelinge uitspraak ter zitting). Deze bepalingen zijn ook voor het procederen in familiezaken van belang.

Voorts wordt aandacht besteed aan de grotere regierol van de familierechter die niet alleen uit KEI voortvloeit, maar ook uit het Visiedocument Rechtspraak (echt)scheiding ouders met kinderen en de recente Agenda voor Actie van het Platform Scheiden zonder schade
van Rouvoet. Wat betekent deze actievere rol van de rechter voor het procederen in familiezaken, en echtscheidingszaken in het bijzonder?

In deze cursus mag aandacht voor de versterking van de procespositie van het kind niet ontbreken. Denk aan het benoemen van gedragsdeskundigen als bijzondere curator, de ontwikkelingen rond
het horen van jongere kinderen (vanaf 8 jaar) en aan de nieuwe pilot rond het Bruggesprek (in Zwolle) die de betrokkenheid van het kind
bij het opstellen van het ouderschapsplan en daarmee het belang van het kind beter moet waarborgen.

Thema’s die onder meer aan bod komen:

 • stellen, betwisten en bewijzen
 • bewijslastverdeling en – verlichting
 • het overleggen van en onderbouwen met stukken
 • belanghebbende-begrip
 • in werking getreden nieuw procesrecht onder KEI
 • regierol rechter en betekenis daarvan voor procederen in familiezaken
 • vernieuwingen in de familierechtspraak (aanpak vechtscheiding)
 • procespositie kind (o.m. horen, informele rechtsingang en bijzondere curator)

Doelgroep
Advocaten

Niveau:
Verdiepend

Programma

Datum en tijd: vrijdag 6 december 2019, tussen 10.00-17.15 uur (6 lesuren)

Sprekers

 • Prof. mr. L.M. Coenraad

  RIO in de rechtbank Rotterdam en Hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder Conflictoplossing, aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Editie(s)

Reviews over cursussen van EduLaw

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling