KiesUwCursus
Home Cursussen Procederen bij de Ondernemingskamer; deep dive in de corporate litigation; enige strategische vraagstukken nader belicht

Procederen bij de Ondernemingskamer; deep dive in de corporate litigation; enige strategische vraagstukken nader belicht

In deze cursus wordt dieper ingegaan op met name de enquêteprocedure en de geschillenregeling.

De geschillenregeling is nog steeds een ondergeschoven kind, maar de wetgever probeert de regeling zodanig te wijzigen dat zij aantrekkelijker wordt voor aandeelhouders die niet meer door één deur kunnen. De voorstellen worden besproken en de vraag wordt behandeld of de voorgestelde regeling als een verbetering kan worden aangemerkt. Volgens vrijwel alle commentatoren is dat niet het geval. Intussen zit de Ondernemingskamer ook niet stil. Zij heeft de geschillenregeling opengesteld voor sommige certificaathouders en interessante uitspraken gedaan – deels over de band van de uitkoopprocedure – over de mogelijkheid op eenvoudige wijze schade vergoed te krijgen van de aandeelhouder die in zijn hoedanigheid van bestuurder de waarde van aandelen die onderwerp van de procedure zijn heeft doen verminderen. Daarmee is de geschillenregeling wellicht een aantrekkelijk alternatief voor de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedures.

Wat de enquêteprocedure betreft valt vooral de verharding in vennootschapsrechtelijke conflicten op. Wat zich in vennootschappelijke conflicten afspeelt is haast met geen pen te beschrijven. Zij hebben er in ieder geval toe geleid dat het instrumentarium van de onmiddellijke voorzieningen een ongekende metamorfose ondergaat. En ook hier lijkt de Ondernemingskamer het domein van het reguleren van de bestuurstaak en de bestuurdersaansprakelijkheid steeds meer naar zich toe te trekken.

Een groeiend thema van aandacht is verder het verloop van de enquêteprocedure nadat eenmaal een onderzoek is bevolen. Onderwerpen die worden besproken zijn:

 • Wat is de rol, if any, van de advocaat
 • hoe verloopt het onderzoek
 • heeft hij enige invloed op dat verloop of op de benoeming en het functioneren van de onderzoeker
 • kan hij invloed uitoefenen op (uitbreiding of beperking van) het onderwerp van het onderzoek of op te onderzoeken feiten en omstandigheden
 • kan hij bewerkstelligen dat de onderzoeker instructies worden gegeven of kan hij die zelf geven
 • heeft hij invloed op de kosten van het onderzoek
 • kan hij invloed hebben op de inhoud van het verslag en op het al of niet bekend worden van die inhoud
 • kan hij afwenteling van de onderzoekskosten bewerkstelligen, en
 • wat is wijsheid vanuit strategisch perspectief als het verslag er eenmaal ligt.
 • Het is slechts een greep uit de vele vragen die de corporate litigator moet trachten te beantwoorden als hij zich op het terrein van het enquêterecht begeeft dan wel daarop wordt getrokken. En ook inzake deze vraagstukken blijkt de strijd zich te verharden. De ontwikkeling van het vennootschappelijk gedrag vertoont verwantschap met de ontwikkeling van maatschappelijk gedrag in het algemeen: het wordt er niet vriendelijker op. De advocaat-generaal en hoogleraar Vino Timmerman krijgt steeds meer gelijk met zijn enige tijd geleden gedane uitspraak: het enquêterecht is een lawyers paradise.

Naast dat alles wordt in de cursus uiteraard aandacht besteed aan belangrijke -andere- recente ontwikkelingen op het terrein van de corporate litigation in het algemeen. Dat het om een praktisch belangrijk rechtsgebied gaat, blijkt reeds daaruit dat in 2018 (meest recente gegevens) van ARO, het in folio en digitaal verschijnende jurisprudentietijdschrift van Wolters Kluwer waarin alle uitspraken van de Ondernemingskamer en in cassatie daarvan de Hoge Raad worden gepubliceerd, alleen al digitaal maar liefst 35.000 documenten zijn geraadpleegd. Te gelegener tijd zal een syllabus met een behapbare selectie van te bespreken bronnen beschikbaar komen.

Programma

Data en tijdstippen: dinsdag 21 september 2021, van 13:00 – 17:30 uur

12.45 – 13.00 uur          ontvangst
13.00 – 14.30 uur          deel I
14.30 – 14.45 uur          pauze
14.45 – 16.15 uur           deel II
16.15 – 16.30 uur           pauze
16.30 – 17.30 uur          deel III

Sprekers

 • prof. mr. J.H.M. Willems

  Prof. mr. J.H.M. (Huub) Willems (Sittard, 1944) studeerde rechten aan de Universiteit van Tilburg, waarna hij wetenschappelijk medewerker werd bij de hoogleraren Schoordijk en Deelen. In 1977 koos hij voor een carrière bij de rechterlijke macht: hij werd rechter in de Rechtbank ‘s-Hertogenbosch, tot 1981 toen hij raadsheer in het Gerechtshof Amsterdam werd. In 1989 werd hij vicepresident van het Gerechtshof Amsterdam. Van 1990 tot en met 1995 was hij voorzitter van de Strafsector van het Hof en van 1996 tot en met 2009 voorzitter van de Ondernemingskamer, waarin hij vervolgens tot 1 september 2014 werkzaam is gebleven als raadsheerplaatsvervanger. Hij is voorzitter geweest van de Raad van Tucht voor Registeraccountants en Accountant-Administratieconsulenten in Amsterdam en plaatsvervangend voorzitter van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Groningen. Van 1975 tot 1990 doceerde hij Engels recht aan de Universiteit van Tilburg en van 1989 tot 1992 Privaatrechtelijke rechtsvergelijking aan de Universiteit Leiden. In 2009 werd hij benoemd tot (eerste) hoogleraar Corporate Litigation aan de Rijksuniversiteit Groningen, welke functie hij nog steeds uitoefent.

Editie(s)


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kiesuwcursus.nl/public_html/wp-content/themes/kiesuwcursus/templates/courses/single/location.php on line 17

Reviews over cursussen van Damsté Opleidingen

Wat vonden uw vakgenoten?

Mr. Cas van Heugten, advocaat te sittard

Bijzonder enthousiaste, in alle opzichten heldere docent, waarbij je zeker niet inslaap valt. Gewoon uitstekend en erg leerzaam. Deventer en de locatie zijn schitterend, maar voor mij wel een lange rit met diverse files..
Ondanks toezeggingen van DAMSTË géén voorafgaande documentatie of studie-materiaal ontvangen; ook vermeldt Damsté in de aanhef van een rappèl-mail een onjuiste datum. Op dat onderdeel dus een onvoldoende.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling