KiesUwCursus
Home Cursussen Privacy op de werkvloer en implementatie nieuwe privacyregelgeving (AVG EN UAVG)

Privacy op de werkvloer en implementatie nieuwe privacyregelgeving (AVG EN UAVG)

In de werksituatie speelt privacy en het verwerken van persoonsgegevens een grote rol. Als ondernemer, HR-manager of arboprofessional heeft u hier dagelijks mee te maken. Wat is nu wel en wat is niet toegestaan.

In de werksituatie speelt privacy en het verwerken van persoonsgegevens een grote rol. Als ondernemer, HR-manager of arboprofessional heeft u hier dagelijks mee te maken. Wat is nu wel en wat is niet toegestaan. En wat is het gevolg van de komst van de nieuwe privacyregelgeving, AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de UAVG (Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Tijdens de training zullen praktijkvragen worden besproken en beantwoord. Vragen die veel voorkomen zijn:

 • Wat mag een werkgever (nog) vragen aan zijn zieke werknemer?
 • Mag een werkgever zijn werknemers monitoren via gps-tracking?
 • Is het toegestaan om camera’s op te hangen waardoor gezien kan worden wat werknemers in het bedrijf doen?
 • Mag tijdens een sollicitatieprocedure informatie worden gezocht op internet over de sollicitant?
 • Is een (toekomstige) werknemer verplicht om mee te werken aan een aanstellingskeuring?
 • Mogen er drugshonden worden ingezet om de veiligheid in de organisatie te bevorderen?
 • Kan een werkgever een werknemer aanspreken op een ongezonde leefstijl?
 • Wat moet er aan een werknemer worden verstrekt als de werknemer een verzoek tot inzage doet?
 • Hoe lang dienen de persoonsgegevens van een werknemer worden bewaard?

Naast het bespreken van deze en vele andere praktijkvoorbeelden krijgt u inzicht in de werking van de nieuwe privacyregels en hoe u hiermee op de werkvloer kan omgaan. Uiteraard zullen de praktische tips en tricks niet ontbreken en is er ruimte voor het inbrengen van eigen casusposities.

Na het volgen van deze training:

 • Bent u op de hoogte van de belangrijkste gevolgen van de invoering van de AVG
 • Weet u hoe u (bijzondere) persoonsgegevens van werknemers verantwoord kunt vastleggen, verwerken, bewaren en verstrekken.
 • Kunt u omgaan met de situaties op de werkvloer, zoals bij het screenen van nieuwe medewerkers, controle door cameratoezicht en controle van internet- en email- en telefoongebruik.
 • Weet u hoe u dient om te gaan met (medische) gegevens en welke informatie mag worden uitgewisseld in de situatie van een zieke werknemer.
 • Bent u op de hoogte van de rechten van medewerkers en hoe u daar mee om kan gaan.
 • Heeft u kennis van de beveiligingseisen die voortvloeien uit de nieuwe privacyregelgeving.
 • Bent u op de hoogte van de rol van de Autoriteit Persoonsgegevens en het handhavingsbeleid.
Bestemd voor
 • Arboprofessionals
 • (HR)managers
 • Ondernemers

Sprekers

 • mr. Saskia Lang
  Advocaat/partner
  Langblok advocaten

Programma

08:30 – 09:00
Ontvangst, registratie
09:00 – 09:30
Welkom en kennismaking
09:30 – 10:15
Gevolgen implementatie nieuwe privacyregelgeving

 • Wat is de achtergrond van de privacyregelgeving (AVG, UAVG)
 • Wat zijn de verplichtingen en verantwoordelijkheden
10:15 – 11:00
Omgaan met (bijzondere) persoonsgegevens onder de AVG

 • Welke (bijzondere) persoonsgegevens mogen worden vastgelegd, verwerkt, verstrekt en bewaard onder de AVG
 • Waar moeten de verwerkersverantwoordelijke en de verwerker aan voldoen
 • Wat zijn de rechten van de betrokkene

PRAKTIJKSITUATIES OP DE WERKVLOER

11:00 – 11:30
Sollicitatieprocedure

 • Mogen toekomstige medewerkers worden gescreend
 • Mag een aanstellingskeuring plaatsvinden
11:30 – 12:00
Social media

 • Hoe gaat de organisatie om met social media
 • Mogen ex-medewerkers nog worden gevolgd op social media
12:00 – 12:30
Cameratoezicht

 • Waar mogen camera’s worden opgehangen
 • Is heimelijk cameratoezicht toegestaan
 • Onder welke voorwaarden mogen gegevens die door cameratoezicht zijn verkregen worden gebruikt
12:30 – 13:30
Lunchpauze
13:30 – 14:00
Monitoren van medewerkers

 • Mag het internet-, e-mail- of telefoongebruik van de medewerker worden gecontroleerd
 • Wat mag er met gegevens die beschikbaar worden door het beheren van (mobiele) apparatuur op afstand (gps-tracking)
14:00 – 14:30
Invloed van privégedrag op de werksituatie

 • Mag een bedrijf of organisatie zich bemoeien met de (on)gezonde levensstijl of privéhobby van een medewerker
 • Hoe moet worden omgegaan met de situatie dat een medewerker een relatie heeft met een andere medewerker binnen het bedrijf

DE ZIEKE WERKNEMER

14:30 – 15:00
Omgaan met (medische) gegevens

 • Welke gegevens mogen worden verwerkt bij een ziekmelding
 • Welke veranderingen zijn er ten aanzien van de beleidsregels ‘de zieke werknemer’ door invoering van de AVG
 • Wat zijn de perikelen bij het begeleiden van zieke medewerkers (re-integratie)
 • Is een medewerker verplicht om mee te werken aan een alcohol- of drugstest
15:00 – 15:45
Informatie-uitwisseling

 • Aan welke voorwaarden moet worden voldaan bij terugkoppeling na een spreekuur
 • Op welke gronden mag informatie worden opgevraagd bij behandelaars
 • Hoe moet worden omgegaan met gegevens bij het opvragen of overdracht van een dossier

BEVEILIGING EN HANDHAVING

15:45 – 16:15
Beveiligingsmaatregelen

 • Hoe moet worden omgegaan met de beveiligingsplicht
 • Wat dient er te staan in een verwerkersoverkomst
 • Wanneer is er sprake van een datalek en hoe moet u dit melden
16:15 – 16:45
Handhaving

 • Wat is de rol van Autoriteit Persoonsgegevens
 • Met welke sancties kunt u te maken krijgen.
16:45 – 17:15
Vragen en afsluiting

Sprekers

 • mr. Saskia Lang

  Advocaat/partner

Reviews over cursussen van Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling