KiesUwCursus
Home Cursussen Privacy & gegevensbescherming in de zorg

Privacy & gegevensbescherming in de zorg

Binnen het zorgdomein worden diverse gevoelige (medische) persoonsgegevens verwerkt. Zorgaanbieders en andere actoren binnen het zorgdomein zien zich geconfronteerd met een uiterst complex samenstel van wet- en regelgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherming. Er doen zich binnen het zorgdomein geregeld juridische discussie voor over de reikwijdte van het medisch beroepsgeheim, het (medisch) verschoningsrecht en de verhouding daarvan met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’). Ook het (digitaal) uitwisselen van medische gegevens via elektronische uitwisselingssystemen, het gebruik van persoonlijke gezondheidsomgevingen (‘PGO’s’) en de rechten van patiënten leiden in de praktijk tot diverse juridische uitdagingen.

Tijdens deze cursus wordt u, mede aan de hand van actualiteiten en praktijkvoorbeelden, bijgepraat over de juridische discussies die leven op het gebied van privacy en gegevensbescherming in de zorg. De doelstelling van deze cursus is om u (strategisch) inzicht te bieden op welke wijze u (of uw cliënten) in de praktijk met deze juridische discussies kunt omgaan.

De volgende onderwerpen komen daarbij aan bod:

 • Het medisch beroepsgeheim (art. 7:457 BW en artikel 81 Wet BIG) en het verschoningsrecht
 • De verhouding tussen de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de AVG;
 • Het elektronisch patiëntendossier (‘EPD’) en de digitale uitwisseling van patiëntgegevens (de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (‘Wabvpz’);
 • De (privacy)rechten van de patiënt: Inzage, verwijdering en correctie
 • PGO’s, gezondheidsapps en wearables
 • Beveiliging van medische gegevens

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor personen of organisaties die werkzaam zijn binnen of voor het zorgdomein. Hierbij kan gedacht worden aan juristen of advocaten werkzaam bij of voor zorgaanbieders, ziekenhuizen, zorgverzekeraars of publieke of private organisaties werkzaam binnen het zorgdomein.

Leerdoelen

Na het doorlopen van deze cursus, is de cursist op de hoogte van;

 • de reikwijdte van het medisch beroepsgeheim als opgenomen in art. 7:457 BW en artikel 81 Wet BIG;
 • de reikwijdte van het (medisch) verschoningsrecht;
 • de verhouding tussen de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (‘WGBO) en de AVG;
 • de specifieke randvoorwaarden die op grond van de Wabvpz gelden voor het digitaal uitwisselen van informatie uit het Elektronisch Patiëntendossier via elektronische uitwisselingssystemen.
 • de juridische discussies die momenteel bestaan ten aanzien van de rechten van de patiënt met betrekking tot zijn of haar persoonsgegevens (inzage, correctie, verwijdering);
 • de juridische discussies met betrekking tot privacy en gegevensbescherming bij het gebruik van PGO’s, gezondheidsapps & wearables;
 • de (sectorale) beveiligingsvereisten die gelden voor de verwerking van medische persoonsgegevens.

Programma

Datum en tijd: dinsdag 13 december 2022, van 13.99 0 17.30 uur

12.45 – 13.00 uur          ontvangst
13.00 – 14.30 uur          deel I
14.30 – 14.45 uur          pauze
14.45 – 16.15 uur           deel II
16.15 – 16.30 uur           pauze
16.30 – 17.30 uur          deel III

Sprekers

 • prof. dr. mr. G.J. Zwenne

  Gerrit-Jan Zwenne is gezaghebbend advocaat op het gebied van privacy- en gegevensbeschermingsrecht. Hij heeft ruime ervaring op het gebied van internet- en telecomrecht en juridische vraagstukken rondom blockchain, cloud en sensordata. Gerrit-Jan zet zijn kennis en ervaring in om brancheverenigingen, multinationals, startups, toezichthouders en vele overheden te adviseren over digitalisering. Gerrit-Jan studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Leiden en verdedigde in 1998 aan dezelfde universiteit zijn dissertatie ’Belastingheffing en Informatieverplichtingen’. Hij is hoogleraar recht en de informatiemaatschappij aan de Universiteit Leiden. Voor zijn komst naar Pels Rijcken in 2018 was Gerrit-Jan partner bij Brinkhof en Bird & Bird. Gerrit-Jan schreef diverse preadviezen over digitalisering, waaronder voor de Nederlandse Juristen Vereniging, de Vereniging voor Gezondheidsrecht en de Vereniging voor Onderwijsrecht. Daarnaast is hij voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor IT en Recht (NVvIR) en van de Vereniging Privacyrecht-Advocaten (VPR-A). Gerrit-Jan is tevens bestuurslid van de Vereniging Privacy Recht (VPR), lid van de Adviescommissie Rechtsstatelijkheid van de Nederlandse Orde van Advocaten, de raad van advies van het Nationaal Archief en docent en examinator in de VIRA-Grotius opleiding voor ICT-recht advocaten. Tot slot is hij redacteur (en auteur) van Tekst & Commentaar Privacy- en telecommunicatierecht, Concise European Data Protection, E-Commerce and IT Law, het Tijdschrift voor internetrecht en Sdu

 • mr. T. Gillhaus

  Tim Gillhaus werkt sinds 2016 als advocaat privacyrecht bij Pels Rijcken. Hij maakt deel uit van de sectie Bestuursrecht en de recent opgerichte sectie Innovation, Privacy & Technology (IP&T). Tim adviseert zowel overheden als bedrijven over de uitwisseling van persoonsgegevens en het voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hij voert veelvuldig Privacy Impact Assessments uit en helpt overheidsorganen bij het waarborgen van de privacy van burgers bij de inzet van nieuwe technologieën zoals blockchain, big data en artificial intelligence. Daarnaast staat Tim overheidsorganen bij in bestuursrechtelijke procedures, zowel op het gebied van privacy als op het gebied van (financieel) toezicht en handhaving. Tim rondde zijn bachelor rechten af aan het Utrecht Law College en rondde daarnaast een minor criminologie af. Hij studeerde vervolgens Strafrecht aan de Universiteit Utrecht en Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit van Amsterdam. In aanvulling op zijn taken als advocaat, treedt Tim op als de Functionaris Gegevensbescherming van Pels Rijcken. Daarnaast geeft hij geregeld workshops en cursussen op het gebied van privacy en gegevensbescherming.

Editie(s)

Reviews over cursussen van Damsté Opleidingen

Wat vonden uw vakgenoten?

Mr. Cas van Heugten, advocaat te sittard

Bijzonder enthousiaste, in alle opzichten heldere docent, waarbij je zeker niet inslaap valt. Gewoon uitstekend en erg leerzaam. Deventer en de locatie zijn schitterend, maar voor mij wel een lange rit met diverse files..
Ondanks toezeggingen van DAMSTË géén voorafgaande documentatie of studie-materiaal ontvangen; ook vermeldt Damsté in de aanhef van een rappèl-mail een onjuiste datum. Op dat onderdeel dus een onvoldoende.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling