KiesUwCursus
Home Cursussen Privacy en gegevensbescherming in de Zorg

Privacy en gegevensbescherming in de Zorg

Accreditatie / PE punten

 • NOvA (in aanvraag)
  Nederlandse Orde van Advocaten
 • NIVRE (in aanvraag)
 • NOvA (in aanvraag)
  Nederlandse Orde van Advocaten
 • NIVRE (in aanvraag)

Veilig omgaan met gezondheidsgegevens in de zorgpraktijk

Onderwerpen die deze editie centraal staan zijn:

 • Gezondheidsrechtelijk kader gegevensverwerking en -bescherming (de AVG versus sectorale wet- en regelgeving)
 • Verplichtingen van zorgaanbieders en rechten van patiënten en derden ten aanzien van gegevensverwerking
 • Digitale) uitwisseling van medische gegevens tussen zorgaanbieders (binnen en buiten samenwerkingsverbanden) en tussen zorgaanbieders en patiënten
 • Kwaliteitsregistraties
 • (Wetenschappelijk) onderzoek met patiëntdata
 • Beveiligingsincidenten, datalekken en schadevergoeding
 • Toezicht en handhaving Autoriteit Persoonsgegevens
 • Actualiteiten wet- en regelgeving en rechtspraak

Niveau
Basiskennis van de AVG en het doel van het privacyrecht worden als bekend verondersteld.

Bestemd voor juristen (academisch niveau) werkzaam op het gebied van zorg of privacy bij:

 • Advocaten(kantoren)
 • Rechterlijke macht
 • Verzekeraars
 • Zorginstellingen
 • Medewerkers van zorgaanbieders die aangewezen zijn als kwaliteitsfunctionaris, privacydeskundige of functionaris gegevensbescherming in de zorg.

Gezondheidsrechtelijk kader
Privacywet- en regelgeving zorgt regelmatig voor onduidelijkheid over de praktische implementatie ervan. Het juridisch kader omtrent privacy en gegevensbescherming in de gezondheidszorg is versnipperd over verschillende rechtsbronnen. Zo gelden De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de bijbehorende Nederlandse Uitvoeringswet (UAVG) naast de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Ook is sprake van bijzondere sectorale wetgeving zoals de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) en de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz).

Integraal Zorgakkoord (IZA)
Ten aanzien van gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders is ook het Integraal Zorgakkoord (IZA) van belang, waarin nadrukkelijk is ingezet op samenwerking in (regionale) zorgnetwerken. Inmiddels zien vele samenwerkingsinitiatieven het daglicht. Digitale gegevensuitwisseling is hierin een belangrijke voorwaarde.

Nieuwe wetgeving
Tot slot is ook nieuwe wetgeving op komst. Te denken valt aan de wetsvoorstellen ten aanzien van kwaliteitsregistraties in de zorg, de opvraagbaarheid van gegevens voor spoedeisende zorg en, op Europees niveau, de European Health Data Space.

Verdieping en casusbehandeling
In deze cursus wordt het privacy- en gegevensbeschermingsrecht op verdiepende wijze besproken, waarbij in het bijzonder aandacht zal uitgaan naar de praktische implementatie binnen het actuele gezondheidsrechtelijk kader. Basiskennis van de AVG wordt als bekend verondersteld.

De onderwerpen van de cursus worden ontleend aan de recente ontwikkelingen in het privacyrecht en bijbehorende jurisprudentie en boetebesluiten. De docenten bespreken de stof aan de hand van praktijkvoorbeelden en werken met de deelnemers diverse casuïstiek uit.

Doel van de cursus
U krijgt uitleg over de toepassing van de privacywet- en regelgeving binnen het gezondheidsrechtelijk kader en handvatten om als jurist te kunnen adviseren in kwesties op het gebied van privacy en gegevensbescherming.

Om up-to-date te blijven, adviseren wij om deze cursus tweejaarlijks te volgen.

Sprekers

 • mr. Erik Luijendijk
  Advocaat Gezondheidsrecht
  Holla legal & tax
 • mr. Jeffrey Groen
  Advocaat Gezondheidsrecht
  Holla legal & tax

Bestemd voor

Bestemd voor

Bestemd voor juristen (academisch niveau) werkzaam op het gebied van zorg of privacy bij:

 • Advocaten(kantoren)
 • Rechterlijke macht
 • Verzekeraars
 • Zorginstellingen
 • Medewerkers van zorgaanbieders die aangewezen zijn als kwaliteitsfunctionaris, privacydeskundige of functionaris gegevensbescherming in de zorg.

Programma

donderdag 11 april 2024

12:30 – 13:00

Ontvangst met broodjes, registratie deelnemers
13:00 – 14:00

Blok I: Juridisch kader gegevensverwerking in de zorg

Onderwerpen die aan bod komen:

 • (U)AVG in de zorgpraktijk
 • Sectorale bronnen van privacy en gezondheidsrecht, in het bijzonder:
 • Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)
 • Verplichtingen van zorgaanbieders en rechten van patiënten en derden ten aanzien van (de verwerking van) medische gegevens
 • Bijbehorende actuele rechtspraak en wetsvoorstellen
14:00 – 14:15

Pauze
14:15 – 15:45

Blok II: (Digitale) gegevensuitwisseling

Onderwerpen die aan bod komen:

 • (Digitale) gegevensuitwisseling met patiënten
 • (Digitale) gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders, binnen en buiten samenwerkingsverbanden
 • Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz), waaronder push- en pullverkeer
 • Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz)
 • Bijbehorende actuele rechtspraak en wetsvoorstellen
15:45 – 16:00

Pauze
16:00 – 17:00

Blok III: Specifieke onderwerpen (varia)

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer:

 • Kwaliteitsregistraties
  -(Wetenschappelijk) onderzoek met patiëntdata
  -Beveiligingsincidenten, datalekken en schadevergoeding
17:00 – 17:30

Afsluiting

Sprekers

 • mr. Erik Luijendijk

  Advocaat Gezondheidsrecht

 • mr. Jeffrey Groen

  Advocaat Gezondheidsrecht

Reviews over cursussen van Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling