KiesUwCursus
Home Cursussen Privacy en Arbeidsrecht

Privacy en Arbeidsrecht

Accreditatie / PE punten

 • NOvA 4 punten

  Juridisch

Tijdens deze training wordt u in vier uur op de hoogte gebracht van het wettelijk kader en de belangrijkste jurisprudentie omtrent privacy op de werkvloer. De docent gaat uitgebreid in op veel voorkomende privacyvraagstukken in het arbeidsrecht.

De komst van de nieuwe privacyregeling, AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en UAVG (Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming) heeft ook zijn doorwerking in de arbeidspraktijk. Het begint al in de sollicitatiefase en gaat zelfs door nadat de werknemer uit dienst is getreden. Om als advocaat, bedrijfsjurist of juridisch adviseur cliënten goed te kunnen adviseren bij arbeidsrechtelijke kwesties is kennis van de nieuwste privacyregelingen essentieel.

Onderwerpen

 • Wat moet er worden opgenomen in het arbeidscontract en personeelshandboek over privacy;
 • Hoe moet een werkgever omgaan met de persoonsgegevens van sollicitanten;
 • Wat zijn de spelregels bij gebruik van social media;
 • Wat zijn de implicaties bij het monitoren van werknemers (gps-tracking, cameratoezicht, toegangspas);
 • Kunnen drugshonden worden ingezet in een organisatie om de veiligheid te bevorderen;
 • In hoeverre mogen werkgevers ingrijpen, indien werknemers een ongezonde leefstijl hebben met risico op arbeidsongeschiktheid;
 • Mag surfen op het internet of e-mailverkeer tijdens het werk worden bekeken en mag deze informatie worden gebruikt bij ontslag;
 • Wat mag een werkgever (nog) vragen aan een zieke werknemer;
 • Wat zijn de procedurele gevolgen van overtreding van privacyregels door werkgever of werknemer.

Na het volgen van deze training weet u:

 • Wat is toegestaan bij screening van sollicitanten
 • Welke privacyrechten een werknemer heeft
 • Wat is toegestaan bij het controleren van werknemers. Denk aan: cameratoezicht, gebruik e-mail, internet en telefoon, controle alcohol-, drugs- en medicijngebruik.
 • Hoe u moet omgaan met medische gegevens bij ziekmelding en arbeidsongeschiktheid
 • Wat de procedurele gevolgen zijn bij niet-naleving van privacyregels

Lees ook het interview met docent op Kiesuwcursus.nl.

Bestemd voor
 • Advocaten
 • Bedrijfsjuristen
 • Juridisch adviseurs

Sprekers

 • mr. Saskia Lang
  Advocaat/partner
  Langblok advocaten

Programma

12:30 – 13:00
Ontvangst met broodjes, uitreiking documentatie
13:00 – 13:15
Welkom en kennismaking
13:15 – 14:30
Juridisch kader

Omgaan met (bijzondere) persoonsgegevens

 • De AVG en UAVG
 • Verplichtingen verwerkingsverantwoordelijke
 • Verwerken van (bijzondere) persoonsgegevens

Rechten en plichten

 • Informatieplicht; privacyreglement
 • Rechten werknemer (recht op inzage, recht op beperking van de verwerking, recht op vergetelheid etc.)
 • Technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen
 • Datalek

Contractuele afspraken

 • Privacyregeling in arbeidscontract
 • Geheimhoudingsverklaring
 • Privacyregelingen in personeelshandboek
14:30 – 14:45
Pauze
14:45 – 16:00
Op de werkvloer

Sollicitatieprocedure

 • Aanstellingsbeleid
 • Screenen van toekomstige werknemers
 • Aanstellingskeuring

Social media

 • Omgaan met social media tijdens dienstverband
 • Het volgen van ex-medewerkers op social media

Controle op de werkvloer

 • (Heimelijk) cameratoezciht
 • Opnemen van telefoongesprekken
 • GPS-tracking
 • Alcohol- of drugstesten

Invloed van privé op de werksituatie

 • Inmenging van de werkgever op de ongezonde levensstijl van werknemer
 • Privéhobby van een werknemer
 • Relaties op de werkvloer
 • Privégebruik van bedrijfseigendommen
16:00 – 16:30
Arbeidsongeschiktheid

Omgaan met (medische) gegevens

 • Verwerking van gegevens bij ziekmelding
 • Re-integratieperikelen
 • Beleidsregels ‘de zieke werknemer’
 • Informatie-uitwisseling
16:30 – 17:00
Procedurele gevolgen

Niet-naleven van privacyregels; procedurele gevolgen

 • Ontslag op staande voet
 • Invloed bij ontbindingsprocedure
 • Schadevergoedingsprocedure
 • Boete door Autoriteit Persoonsgegevens
17:00 – 17:15
Vragen
17:15
Afsluiting en napraten tijdens de borrel

Sprekers

 • mr. Saskia Lang

  Advocaat/partner

Editie(s)

Plan route

Reviews over cursussen van Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling