console.warn && console.warn("[GTM4WP] Google Tag Manager container code placement set to OFF !!!"); console.warn && console.warn("[GTM4WP] Data layer codes are active but GTM container must be loaded using custom coding !!!");
KiesUwCursus
Home Cursussen Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed: koop, erfpacht, opstal en appartementstrechten

Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed: koop, erfpacht, opstal en appartementstrechten

Info

Onze cursuslocaties voldoen 100% aan de Coronamaatregelen van de overheid: 1,5 m afstand tijdens cursus, lunch en breaks, maximale hygiëne en extra schoonmaak. Volg met een gerust hart deze cursus.

In deze praktijkcursus worden onderwerpen behandeld waarmee in de vastgoedpraktijk werkzame notarissen en advocaten geregeld worden geconfronteerd.

Het gebeurt nogal eens dat de koper van mening is dat de aan hem geleverde onroerende zaak niet aan de koopovereenkomst beantwoordt. Wanneer is sprake van non-conformiteit? Wat is bij de beoordeling of sprake is van non-conformiteit, de rol van de koopovereenkomst en de leveringsakte? Wat is rechtens wanneer op de gekochte onroerende zaak een andere (publiekrechtelijke) bestemming blijkt te rusten dan eerder door de koper was aangenomen? Deze en andere vragen worden door mr. Dammingh behandeld bij het onderdeel ‘koop’. Verder: in de praktijk wordt vaak gebruikt gemaakt van de ‘NVM-koopakte’, zijnde een standaardmodel voor een koopakte. Dit model is laatstelijk in 2018 op een aantal punten gewijzigd. Aan de diverse bepalingen uit dit model zal eveneens aandacht worden besteed.

Erfpacht is een veelgebruikt instrument om te sturen op het gebruik van onroerend goed. In het onderdeel over dit onderwerp zal prof. mr. Vonck de toepassingsmogelijkheden van deze rechtsfiguur nader belichten, met ruime aandacht voor de in de praktijk belangrijkste aandachtspunten bij o.a. beëindiging of wijziging van de rechtsverhouding. Ook bespreekt hij de toegevoegde waarde van het (afhankelijke) opstalrecht, naast het recht van erfpacht.

Een gebouw kan worden gesplitst in appartementsrechten. Op welke wijze gebeurt dat en wat zijn de rechtsgevolgen van een splitsing? Boek 5 BW bevat ook een regeling ter zake van appartementsrechten. Mr. Dammingh zal de voor de praktijk meest relevante aspecten van appartementsrechten behandelen.

Niveau

Verdiepend

Programma"

Programma

Datum: Dinsdag 24 november 2020, van 10.00 tot 17.30 uur.

Persoon

Sprekers

  • Mr. J.J. Dammingh

    Universitair hoofddocent Burgerlijk recht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen en tevens advocaat bij 2BW Advocaten te Nijmegen

  • Prof. mr. F.J. Vonck

    Hoogleraar Notarieel goederenrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam en professional support lawyer bij Loyens & Loeff te Amsterdam.

Maps

Editie(s)

Review

Reviews over cursussen van EduLaw

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling