KiesUwCursus
Home Cursussen Praktijkcursus ‘Van Wet Bopz naar Wvggz en Wzd’

Praktijkcursus ‘Van Wet Bopz naar Wvggz en Wzd’

De praktijkcursus ‘Van Wet Bopz naar Wvggz en Wzd’ wordt verzorgd door een uniek team van docenten: een AG bij de Hoge Raad, een Bopz-rechter, een Bopz-advocaat en een psychiater niet praktiserend.

Op 1 januari 2020 wordt de huidige Wet Bopz vervangen door de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet Zorg en Dwang (Wzd). De Wvggz regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ. Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg straks ook buiten een GGZ-instelling opgelegd kan worden. Er kunnen verschillende machtigingen worden afgegeven met verschillende gevolgen voor de rechtspositie van de patiënt.

Daarnaast regelt de Wet Zorg en Dwang (Wzd) de rechten van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening, zoals dementie, die onvrijwillige zorg krijgen. De Wzd gaat niet alleen gelden in instellingen, maar bijvoorbeeld ook in de thuissituatie, logeeropvang en in kleinschalige woonvormen. Op dit moment vallen gedwongen opnames en gedwongen zorg voor mensen met dementie of met een verstandelijke beperking onder de Wet Bopz. Die wet is primair gericht op psychiatrische behandelingen in een psychiatrisch ziekenhuis. De nieuwe Wzd beoogt beter aan te sluiten bij de zorg voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking, waardoor ook mensen die hun wil niet meer kunnen uiten beschermd worden.

De belangrijke wetswijzigingen komen tijdens deze praktijkcursus uitgebreid aan bod, waarbij eveneens kort wordt stil gestaan bij de Wet Forensische zorg die op 1 januari 2019 in werking is getreden en een combinatie bevat van beveiliging en behandeling of verpleging. De bekendste vorm van forensische zorg is de tbs (terbeschikkingstelling), waarbij de patiënt in een gesloten instelling behandeld wordt.

Vanuit verschillende gezichtspunten – rechterlijke macht, advocatuur en psychiatrie – worden de wetswijzigingen en overige ontwikkelingen in deze praktijkcursus uitgebreid besproken, waarbij de doorwerking van de jurisprudentie van de Hoge Raad onder de Wet Bopz voor de nieuwe wetgeving een belangrijk aspect is. Praktische vragen, zoals: wordt de rechtspositie van de patiënt beter gewaarborgd, wanneer geldt welke machtiging en biedt de nieuwe wetgeving duidelijke uitgangspunten voor de hulpverleners in de GGZ, etc., komen uitgebreid aan bod.

De cursus heeft een praktijkgerichte inslag en er is volop gelegenheid voor het stellen van vragen.

Doelgroep
Advocaten, rechters, officieren van justitie, juridische medewerkers

Niveau:
Verdiepend

Programma

Datum en tijd: maandag 6 april 2020, tussen 10.00-17.30 uur (6 lesuren)

Sprekers

 • mr. dr. M.L.C.C. Lückers

  Advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden

 • mr. drs. R.H. Zuijderhoudt

  Psychiater niet praktiserend

 • mr. C. Reijntjes-Wendenburg

  (Cassatie)advocaat in Bopzzaken

 • mr. M.J. Vos

  Bopz-rechter in de Rb. Gelderland

 • mr. B.J. Berton

  Landelijk Bopz officier van justitie

Editie(s)

 • ma 06 apr 2020
 • Hotel Novotel Amsterdam
 • Europaboulevard 10
 • 1083 AD
 • Amsterdam
Plan route

Reviews over cursussen van EduLaw

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling