KiesUwCursus
Home Cursussen Praktijkcursus Beslag- en executierecht

Praktijkcursus Beslag- en executierecht

Executierecht is vaak het sluitstuk van de procedure maar het is belangrijk er op voor te sorteren. Een onvoldoende geformuleerde eis
kan tot grote executieproblemen leiden. Hetzelfde geldt voor conservatoire beslagen: wat wil de eiser bereiken, welke belangen wil
hij door middel van een beslag zeker stellen. Het beslagrecht is een
lastig domein gezien de heel specifieke formaliteiten en de praktische problemen die in het veld spelen. Deze praktijkcursus heeft tot
doel de kennis vergaand te verdiepen zodat in de sneller duidelijk is
of beslag een mogelijkheid is en wat het te verwachten effect is.
Wetswijzigingen en rechterlijke uitspraken op het gebied van het
executie- en beslagrecht krijgen vaak weinig aandacht. Het gevaar
bestaat daarom dat iemand een valkuil niet opmerkt. Ook al omdat
die wijzigingen vaak voortvloeien uit wetgeving of rechtspraak op
andere hoofdgebieden en daarmee ‘aan het zicht’ zijn onttrokken.

In deze cursus wordt U op de hoogte gebracht van de implicaties
van recente wetswijzigingen en rechtspraak (o.a. van de tuchtrechter). Ook wordt U bijgepraat over onderwerpen als deelgenotenbeslag, leveringsbeslag, pauliana-beslag en dwangsom.
Voor tenuitvoerlegging is een executoriale titel nodig en de vraag
rijst of ook een notariële akte als zodanig kan fungeren. Daarom
wordt ook ingegaan op de positie van de veilingkoper en de notaris
als blijkt dat ten onrechte is geëxecuteerd.

Er is volop gelegenheid voor het stellen van vragen.

Programma

Datum en tijdstip: maandag 3 juni 2019, tussen 10.00-17.30 uur (6
lesuren)
Opleidingspunten: 6 PO NOvA, 6 PE KNB
Doelgroep: advocatuur, notariaat, deurwaarders
Niveau: verdiepend
Cursuslocatie: Amsterdam
Cursusprijs: € 375,- ex. btw (incl. lunch en lesmateriaal)

Sprekers

  • Prof. mr. A.W. Jongbloed

    verbonden aan de Universiteit Utrecht en o.a. raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof in Amsterdam en in Arnhem-Leeuwarden

  • Mr. J. Nijenhuis

    gerechtsdeurwaarder te Amersfoort en een veelgevraagde spreker over nationale en internationale beslaglegging.

Editie(s)

Reviews over cursussen van EduLaw

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling