KiesUwCursus
Home Cursussen Polisvoorwaarden en het verzekeringsrecht: van inhoudstoetsing tot uitleg

Polisvoorwaarden en het verzekeringsrecht: van inhoudstoetsing tot uitleg

Accreditatie / PE punten

 • NOvA 4.00 punten, Juridisch
  Nederlandse Orde van Advocaten
 • NIVRE (op aanvraag)

Inzicht in de verschillende uitlegmaatstaven aan de hand van actuele rechtspraak.

De voor een goed begrip van de materie noodzakelijke leerstukken komen ruim aan bod, alsmede enkele onderwerpen waarover regelmatig (dekkings)discussies ontstaan.

Onderwerpen die aan bod komen:

 • Juridische context van het leerstuk van uitleg van polisvoorwaarden
 • De maatstaven die in de rechtspraak zijn ontwikkeld voor de uitleg van polisvoorwaarden
 • De invloed van commerciële uitlatingen op de uitleg van polisvoorwaarden
 • Een toelichting op enkele regelmatig terugkerende (dekkings)discussies en het belang van de kernbedingdiscussie
 • Transparantie in de polisvoorwaarden door formulering en presentatie
 • De houdbaarheid van polisvoorwaarden: is 6:248 lid 2 BW niet steeds sterker dan een goed doordacht beding?
 • Aandacht voor actuele jurisprudentie, zoals het arrest AOV-beding en het Ziektebeeld-arrest
 • Tips & tricks voor het zo goed mogelijk formuleren van polisvoorwaarden en het voorkomen van geschillen

Het belang van nauwkeurige formulering
In de rechtspraak zijn verschillende maatstaven ontwikkeld voor de uitleg van polisvoorwaarden. De meeste polisvoorwaarden zijn standaardvoorwaarden, waarover niet tussen de verzekeraar en
de verzekerde wordt onderhandeld. Voorwaarden waarover niet wordt onderhandeld worden in de rechtspraak uitgelegd aan de hand van objectieve factoren. Daaronder vallen in ieder geval de
bewoordingen waarin de bepalingen zijn gesteld.

Uitleggeschillen bij polisvoorwaarden
Over de uitleg van onduidelijke of inconsistente verzekeringsvoorwaarden kan gemakkelijk verschil van mening ontstaan. Als het erop aankomt zal de rechter moeten beslissen of de gehanteerde polisvoorwaarden de door de verzekeraar beoogde grenzen van de dekking bewerkstelligen. Het is in ieders belang dit soort kostbare geschillen over de polisvoorwaarden zoveel mogelijk te voorkomen.

Theorie en jurisprudentie
Deze cursus geeft u inzicht in de wijze waarop polisvoorwaarden worden uitgelegd. De verschillende uitlegmaatstaven komen aan bod, geïllustreerd door actuele rechtspraak. Daarnaast wordt dieper ingegaan op een aantal onderwerpen waarover regelmatig (dekkings)discussies ontstaan.

Valkuilen en tips voor uw praktijk
Inzicht in uitleggeschillen en de gevolgen daarvan, zal de noodzaak van transparantie duidelijk maken en u bewust maken van valkuilen. Niet alleen kan deze kennis worden aangewend bij het opstellen van polisvoorwaarden, maar ook bij het innemen van een dekkingsstandpunt.

Tijdens de cursus wordt zo veel mogelijk gewerkt met praktijkvoorbeelden en casusposities, ontleend aan de jurisprudentie.

Sprekers

 • prof. mr. Mop van Tiggele-van der Velde
  Hoogleraar Verzekeringsrecht
  Erasmus Universiteit Rotterdam (Verzekeringsinstituut)
 • mr. Anita de Ruiter
  Advocaat
  Achmea
 • mr. Martine Kos
  Advocaat
  Londonck & Kos Advocaten

Bestemd voor

Bestemd voor
 • Productspecialisten bij verzekeringsmaatschappijen
 • Juridisch medewerkers (polisvoorwaarden) bij verzekeringsmaatschappijen
 • Bedrijfsjuristen
 • Juristen bij Banken / Financiële instellingen
 • Advocaten
 • Leden rechterlijke macht en alternatieve geschillenbeslechters

Programma

donderdag 16 november 2023

09:00 – 09:30

Ontvangst, registratie deelnemers
09:30 – 10:50

BLOK I

 • Het leerstuk van de algemene voorwaarden
 • Vernietigbaarheid van algemene voorwaarden en de gevolgen daarvan
 • Het kernbeding en het Transparenzgebot
10:50 – 11:05

Pauze
11:05 – 12:25

BLOK II

 • Methoden van uitleg van verzekeringsovereenkomsten
 • De uitleg contra proferentem
 • Causaliteit als aanleiding voor uitleg
12:25 – 12:55

Pauze met broodjes
12:55 – 14:15

BLOK III

 • De invloed van het eigen karakter van de verzekeringsovereenkomst op de regeling van de algemene voorwaarden zoals deze in het ‘gewone’ verbintenissenrecht is opgenomen: is het eigen karakter zo sterk dat het de methoden van uitleg en toelaatbaarheid van de redelijkheid en billijkheid beïnvloedt?
 • Wat is een primaire dekkingsomschrijving en hoe wordt daarmee omgegaan?
 • Wat is het verschil tussen een primaire dekkingsomschrijving en een garantieclausule?
 • Wat is de onderlinge verhouding tussen de toetsing aan de onredelijk bezwarendheid en die aan de onaanvaardbaarheid naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid?
 • Is de gekozen polistechniek (primaire dekkingsomschrijving of garantieclausule) relevant?
14:15

Sluiting en aperitief

Sprekers

 • prof. mr. Mop van Tiggele-van der Velde

  Hoogleraar Verzekeringsrecht

 • mr. Anita de Ruiter

  Advocaat

 • mr. Martine Kos

  Advocaat

Editie(s)

Plan route

Reviews over cursussen van Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling