KiesUwCursus
Home Cursussen Permanente bewoning van recreatiewoningen

Permanente bewoning van recreatiewoningen

Permanente bewoning van recreatiewoningen is een probleem wat al jaren speelt, maar waar nog steeds geen eenduidige oplossing voor is. Gelet op de gemeentelijke autonomie, hebben gemeenten een zekere vrijheid in de oplossingsrichting. Welke oplossing ook gekozen wordt, het vraagt om een doordachte aanpak.

Handhaving is complex en erg kostbaar. Gemeenten zien zich daardoor vaak geconfronteerd met een handhavingsachterstand. Recreatiewoningen kunnen soms jarenlang “onbestraft” bewoond worden. En ook als de permanente bewoning wordt bewezen, hoe krijg je dan uiteindelijk de strijdige situatie weer ongedaan gemaakt?

De handhaving van permanente bewoning van recreatiewoningen vraagt om een goede voorbereiding. Naast het juridische kader, speelt de feitelijke bewijsvoering een zeer belangrijke rol. Dat blijkt ook uit de jurisprudentie. Hoewel er een belangrijke rode draad uit de jurisprudentie is te halen, is elke zaak weer anders.

Vaak blijkt dat bij permanente bewoning meerdere problemen aan de orde zijn. Naast het strijdige gebruik, spelen vaak persoonlijke, emotionele, medische en financiële problemen mee. Het willen oplossen van permanente bewoning, vraagt dan ook om een multidisciplinaire aanpak.

Inhoud en resultaat

Deze eendaagse cursus brengt allereerst inzicht in de handhaving en vergunningverlening bij permanente bewoning van recreatiewoningen. Hoe bewijs je permanente bewoning op een manier die stand houdt tijdens een juridische procedure? Hoe toets je een aanvraag en wat zijn de gevolgen van het verlenen van de persoonsgebonden omgevingsvergunning ? Hierbij worden cases en jurisprudentie besproken en praktische tips gegeven hoe concreet te handelen in welke situatie.

Een last onder dwangsom is een papieren tijger als die niet kan worden afgedwongen. Hoe werkt dat in de praktijk? Hoe zit het met de invorderingsbeschikking en wat als ondanks alles de strijdige situatie toch blijft voortbestaan? Wat zijn dan de mogelijkheden? Deze elementen zullen worden besproken.

Daarnaast wordt er naar de oplossingen gekeken. Deze liggen vooral in de beleidssfeer: op welke manier geef je als gemeente je specifieke beleid vorm? Welke afwegingen maak je daarbij? Wat doe je met arbeidsmigranten? Hoe ga je om met de beleidsregels van de VNG? Hoe leg je het nu in beleid vast? En tenslotte: hoe implementeer je het in je organisatie?

De cursus wordt vanuit de praktijk ingestoken. Veel aandacht wordt besteed aan de overwegingen van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op die manier worden er “richtlijnen” gegeven om succesvol te handhaven,

Bij deze cursus is ook eigen inbreng van belang: de deelnemers kunnen van tevoren eigen praktijkcases aanleveren.

Programma

Cursus: 9:30-16:30

Introductie problematiek

 • Wat is permanente bewoning?


Overtreding en overtreder

 • Algemene regel: bewijslast gemeente, daarna moet bewoner ontkrachten
 • Wat moet je bewijzen? De diverse bestemmingsplanvoorschriften en bewijsproblemen
 • Wie is overtreder? Bestemmingsplan als kader: “gebruiken of laten gebruiken”
 • Hoe kom je aan bewijs: interne gegevens, belastingdienst, KvK, gebruik social media, etc.
 • Rol toezichthouder: vergaande bevoegdheden en kwaliteit van controlerapporten
 • De plicht tot medewerking: Awb en Wabo
 • Arbeidsmigranten:
  • vaak geen hoofdwoonverblijf
  • rol uitzendbureaus en eigenaren
  • integrale en regionale aanpak noodzakelijk


Handhaving en invordering

 • Wanneer voldoende bewijs?
 • Maakt periode van constateren uit?
 • Vooraankondiging met zienswijze gesprek
 • De last onder dwangsom: hoogte dwangsom, tenaamstelling (BRP-check)
 • Invordering van dwangsommen:
  • Awb-systematiek
  • Verjaringsperikelen, hoe de verjaring te stuiten
  • rol deurwaarder
  • executietraject


Vergunningverlening

 • Van rechtswege: termijnbewaking
 • Belang interne deeladviezen: werken met standaardformulieren
 • Beoordeling aanvragen: tips, trucs en valkuilen


Handhavingsbeleid

 • De bevoegdheid tot vaststellen van beleid
 • Eigen beleid, algemeen of specifiek
 • Inhoud van beleid, termijnen, dwangsommen, bewijsvergaring


Implementatie beleid

 • Eén bestemmingsplan
 • Persoonsgebonden overgangsrecht
 • Opstellen draaiboek gemeente/RUD
 • Uniformiteit en kennisoverdracht (document voor gehele organisatie)
 • Belang van communicatie: actief informeren bewoners en gesprek bij inschrijving in GBA

Sprekers

 • Ruud Oosterveer

  Ruud is meer dan 17 jaar werkzaam geweest binnen de gemeentelijke overheid. Hij is specialist in het (ruimtelijk) bestuursrecht en bouwrecht. Hij staat zowel gemeenten, particulieren als bedrijven (te denken aan recreatie ondernemers) bij. Ook wordt hij veelvuldig benaderd voor advies over of het opstellen van beleidsstukken ten aanzien van permanente bewoning.

Editie(s)


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kiesuwcursus.nl/public_html/wp-content/themes/kiesuwcursus/templates/courses/single/location.php on line 17

Reviews over cursussen van Berghauser Pont Academy

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling