KiesUwCursus
Home Cursussen Pensioenrecht in de arbeidsrechtpraktijk

Pensioenrecht in de arbeidsrechtpraktijk

Pensioen is één van de belangrijkste én duurste arbeidsvoorwaarden. Als arbeidsrechtjurist is het dan ook noodzakelijk om voldoende kennis te hebben van en bij te blijven op het gebied van het pensioenrecht. Zeker nu dit rechtsgebied behoorlijk in beweging is en dit nog enige tijd zal blijven, zoals blijkt uit onder meer de volgende ontwikkelingen:
–De AOW-leeftijd wordt de komende jaren tot 2021 in stapjes steeds verder verhoogd tot de 67-jarige leeftijd en zal vervolgens meebewegen met de ontwikkelingen in de levensverwachting. De verwachting is nu al dat de AOW-leeftijd in de toekomst zeker zal stijgen naar 70 jaar. Dit heeft impact op (de inrichting van) het arbeidsproces.

  • Het fiscale kader is meerdere malen aangepast door de fiscale pensioenrichtleeftijd te verhogen van 65 naar 68 jaar, door de maximaal fiscaal gefaciliteerde opbouwpercentages neerwaarts aan te passen en het pensioengevend salaris te maximeren.
  • Het financieel toetsingskader voor pensioenfondsen is aangepast. Dit betekent dat de buffereisen strenger zijn geworden, zodat indexatie minder snel mogelijk is. Kortingen op pensioen worden eerder doorgevoerd, maar zullen doorgaans lager van aard zijn.
  • Per 1 juli 2015 is de wet pensioencommunicatie stapsgewijs in werking getreden. Dit betekent dat op een aantal vlakken op een andere manier gecommuniceerd moet worden over pensioen. De wereld wordt digitaler en zo ook de pensioenwereld. Bovendien wordt de Europese pensioenrichtlijn IORP II op 13 januari 2019 geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Deze richtlijn bevat nadere eisen voor pensioencommunicatie.
  • Er komen nieuwe pensioenuitvoerders bij, zoals het Algemeen Pensioenfonds. Daarnaast staat de verplichtstelling onder druk.
  • Er is recent wetgeving in werking getreden op grond waarvan het mogelijk wordt om door te beleggen na pensioendatum. Daardoor ontstaat meer flexibiliteit in pensioenuitkeringen. Ook wordt vanuit de toezichthouder AFM steeds meer de nadruk gelegd op dat de werkgever meer impact zou moeten hebben bij de eigen pensioenregeling en de werknemers meer hierbij zou moeten begeleiden.

VOOR WIE
Doelgroep is advocaten, bedrijfsjuristen en vakbondsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen, mits deze beschikken over academisch werk- en denkniveau. Niet-juristen: (arbeidsrecht)adviseurs, directeuren, HRM-managers en medewerkers, leden OR en P&O-managers.
De cursus betreft een praktische training, die u direct in uw eigen werkveld kunt inzetten.

Als arbeidsrechtjurist is het noodzakelijk om voldoende kennis te hebben van en bij te blijven op het gebied van het pensioenrecht.

Programma

12.30 – 13.00 uur Ontvangst met sandwiches en koffie, registratie en uitreiking documentatie

13.00 – 15.00 uur Aangaan en inhoud pensioenovereenkomst
– inhoud en karakter pensioenregeling
– keuzes tussen pensioenuitvoerders
– wijziging pensioenovereenkomst
– medezeggenschap bij wijziging pensioenovereenkomst

15.00 – 15.15 uur Pauze

15.15 – 17.15 uur Pensioen en gevolgen gebeurtenissen
– pensioen bij einde dienstbetrekking
– gevolgen ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen
– pensioen en ontslagvergoeding
– pensioen bij arbeidsongeschiktheid
– pensioen bij echtscheiding
– pensioen bij overlijden
– pensionering

17.15 uur Afsluiting

Sprekers

  • Mw. mr. M.N. Koenes

    advocaat bij HVG Law LLP te Amsterdam

Editie(s)

Reviews over cursussen van Instituut voor Arbeidsrecht & HRM

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling