KiesUwCursus
€ 370,00 (vrijgesteld van btw)
Home Cursussen Online Cursus Pandrecht op vorderingen (mede in insolventie)

Online Cursus Pandrecht op vorderingen (mede in insolventie)

Zorg dat uw kennis van het zekerheidsrecht niet achterop raakt

In dit onderdeel gaat docent Martijn Rongen, mede aan de hand van de belangrijkste jurisprudentie van de Hoge Raad diepgaand in op drie hoofdonderwerpen met betrekking tot de verpanding van vorderingen op naam: (i) de vestiging van (openbaar en stil) pandrecht op vorderingen, (ii) de bevoegdheden van een pandhouder van vorderingen en (iii) de uitoefening van een pandrecht op vorderingen tijdens insolventie van de pandgever.

Wat betreft de vestiging van pandrecht op vorderingen op naam zal de docent onder meer stilstaan bij de verpandbaarheid van vorderingen (waaronder de problematiek van de verpandingsverboden), uitleg van pandakten, het bepaaldheidsvereiste en de verzamelpandakte-constructie.

Vervolgens komt de vraag aan bod welke bevoegdheden een pandhouder van vorderingen heeft op grond van de wet en de jurisprudentie van de Hoge Raad. Daarbij passeren de volgende onderwerpen de revue: de omvang en reikwijdte van de inningsbevoegdheid, de vraag of de pandhouder bevoegd is om de nevenrechten van de verpande vordering (zoals zekerheidsrechten) uit te oefenen, de bevoegdheid tot opzegging en de vraag welke overige schuldeisersbevoegdheden een pandhouder kan uitoefenen.

Tot slot besteedt de docent uitvoerig aandacht aan de rechtspositie van een pandhouder van vorderingen in het faillissement van de pandgever.  Daarbij wordt ingegaan op de betekenis van de afkondiging van een afkoelingsperiode en een termijnstelling door de curator voor de uitoefening van het pandrecht, de aanspraken die de pandhouder kan doen gelden met betrekking tot door de pandgever/curator op stil verpande vorderingen ontvangen gelden (waarbij aandacht wordt geschonken aan de mogelijkheid van verrekening), en de gedragsregels die door de Hoge Raad zijn geformuleerd voor de curator ter zake van stil verpande vorderingen en de aanspraken die de pandhouder heeft in geval van schending van die regels.

Deze cursus is onderdeel van de intensieve driedaagse cursus Zekerheidsrechten verdiept. U kunt zich inschrijven voor een cursusdeel, of de volledige cursus. De volledige cursus bestaat uit de volgende cursusonderdelen:

  • Cursus Hoofdelijkheid en borgtocht (2 april van 09.30 – 12.45 uur)
  • Cursus Eigendomsvoorbehoud (2 april van 13.30 – 15.30 uur)
  • Cursus Executie van zekerheden (2 april van 15.45 – 17.45 uur)
  • Cursus Hypotheek en pandrecht op andere goederen dan vorderingen, zekerheidsrechten in collectief verband (10 april van 9.30 – 16.45 uur)
  • Online cursus Pandrecht op vorderingen (18 april van 9.30 – 12.45 uur)

Programma

Datum en tijd: 18 april 2024, van 09.30 uur tot 12.45 uur
Locatie: online via Teams

Sprekers

  • Mr. Martijn Rongen

    Senior legal counsel Loyens & Loeff

Editie(s)


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kiesuwcursus.nl/public_html/wp-content/themes/kiesuwcursus/templates/courses/single/location.php on line 17

Reviews over cursussen van CPO

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling