console.warn && console.warn("[GTM4WP] Google Tag Manager container code placement set to OFF !!!"); console.warn && console.warn("[GTM4WP] Data layer codes are active but GTM container must be loaded using custom coding !!!");
KiesUwCursus
Direct inschrijven € 2.195,00 (vrijgesteld van btw)
Home Cursussen Opleiding Specialist Arbeidsrecht

Opleiding Specialist Arbeidsrecht

Info

Arbeidsrecht is een veelzijdig vakgebied, dat veel verder gaat dan het toepassen van regels. De vraagstukken zijn complex, de belangen groot en het menselijke aspect is altijd aanwezig. Dat vereist niet alleen kennis, maar zeker ook inzicht en vaardigheden.  Dat vraagt om een veelzijdige studie arbeidsrecht!

Een grondige specialisatie in het arbeidsrecht!

De opleiding Specialist Arbeidsrecht is voor degenen die van A tot Z het arbeidsrecht willen beheersen. Degenen die zelfstandig vraagstukken willen oplossen door advies te geven, brieven te schrijven en zelf de juiste stappen te zetten.

Onder de doelgroep vallen de HR-director, HR-manager/adviseur, accountant, mediator, rechtskundige en ieder ander die als specialist met het arbeidsrecht wil omgaan. Vaak zijn het ook degenen die minder afhankelijk willen zijn van advocaten.

Zelfstandig werken aan modules in combinatie met 3 interactieve cursusdagen

Deze opleiding arbeidsrecht combineert het beste van twee werelden. U kunt in uw eigen tijd en tempo en op uw eigen locatie werken aan de 8 schriftelijke modules. Voor de intake, de uitgebreide feedback en voor het examen hoeft u evenmin te reizen. Voor de 3 cursusdagen komt u naar onze trainingslocatie in Zeist, waarbij u in de interactie met anderen complexe vraagstukken leert oplossen.

Volledig actueel met alle wijzigingen door de Wet Arbeidsmarkt in Balans.

Werk aan uitdagende vragen in 8 modules op specialistenniveau;

  • Door de schriftelijke (thuis)studie bepaalt u zelf de studietijden en het startmoment;
  • Vergroot uw kennis en vaardigheden door de positieve feedback op uw brieven.

U volgt 3 interactieve cursusdagen;

  • U leert complexe vragen strategisch en tactvol op te lossen;
  • Leer van de voorbeelden uit de praktijk van onze specialisten.

Instituut met geaccrediteerd onderwijs en doorgroeimogelijkheden;

  • Actueel met alle wetswijzigingen;
  • Leer van docenten die ook masterclasses aan advocaten geven.

De doelgroep:

HR-director, HR-manager/adviseur, accountant, mediator, rechtskundige en ieder ander die als specialist met het arbeidsrecht wil omgaan.

Programma"

Programma

In de acht modules zijn aan de hand van de vele praktijkvoorbeelden vragen verwerkt, waaronder het schrijven van brieven. De antwoorden die u (thuis) heeft gemaakt stuurt u per e-mail op, waarna u een uitgebreide behandeling met cijfer ontvangt. De behandeling wordt desgewenst telefonisch met u doorgenomen. De studietijd voor dit schriftelijke deel bedraagt zo’n 128 uur. Denk aan één dagdeel van 4 uur per week, opdat u iedere maand één module kunt afronden.

Module 1: Arbeidsovereenkomst en andere contracten

Het tot in detail doorgronden van de arbeidsovereenkomst wordt gevolgd door de bijzondere arbeidscontracten, zoals de grenzen van de afroepcontracten, nul-urencontracten en min-max-contracten. Deze module gaat nader in op de overeenkomst van opdracht, de fiscale aspecten, de werving en selectie en de bijzonderheden bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst.

Module 2: Inhoud arbeidsovereenkomst

Module twee gaat over de tijdelijke aard van contracten, een contract voor de duur van een project, als ook over voortzetting, stilzwijgende verlenging en opvolgend werkgeverschap. Daarnaast wordt specifiek ingegaan op het opnemen van onder meer een proeftijd, concurrentiebeding, nevenwerkzaamheden, geheimhouding, boete, een bepaling over geen werk / geen loon, etc.

Module 3: Collectief arbeidsrecht

De onderwerpen in deze module zien op vraagstukken die een collectief van medewerkers aangaan. Het gaat daarbij onder meer om medezeggenschap in de vorm van een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging, arbeidsomstandigheden, arbeidstijden, stakingen en overgang onderneming en de vraag wanneer er sprake is van gebondenheid aan een CAO.

Module 4: Loon, vakantie, verlof en pensioen

In deze vierde module komen een aantal primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden aan bod. Het loon is natuurlijk het meest wezenlijke component voor de werknemer, zodat daarop specifiek wordt ingegaan. Verschillende loonbestanddelen, prestatiebeloning en de loonvordering. Daarnaast gaat het om de opbouw en opname van vakantie, recht op bijzonder verlof, zorgverlof, zwangerschapsverlof en pensioen, etc.

Module 5: Misdragingen en disciplinaire maatregelen

Tijdens het dienstverband kan een werkgever geconfronteerd worden met misdragingen van een werknemer, waarbij een disciplinaire maatregel op zijn plaats kan zijn. Natuurlijk dient eerst te worden onderzocht of er sprake is van een misdraging en dient de maatregel ook passend te zijn en goed te worden toegepast. Het kan na onderzoek, dossieropbouw (verslaglegging) en overleg gaan om schorsing, waarschuwing, degradatie, verlagen loon, non-actiefstelling, etc.

Module 6: Ziekte

De rechten en plichten die gelden bij ziekte van een werknemer worden in detail behandeld. Er wordt ingegaan op wanneer sprake is van ziekte en structurele functionele beperktheid, het recht op loon bij ziekte, de rol van de bedrijfsarts, het opstellen van een plan van aanpak, re-integratie (plan), WIA, passende arbeid, GDBM, ziekte en vakantie, ziekte en ontslag, etc.

Module 7: Veranderingen

Er kunnen zich in de loop van het dienstverband belangrijke wijzigingen voordoen die grote invloed hebben op de arbeidsverhouding. Dat kunnen veranderingen zijn binnen de arbeidsovereenkomst of juist van de overeenkomst zelf, zoals het wijziging van een functie, werkzaamheden en/of vestigingsplaats. De aanleiding kan gelegen zijn in een verandering van de organisatie: reorganisatie, afstoten onderdelen, collectief ontslag (sociaal plan), etc.

Module 8: Ontslag

In deze laatste module wordt tot in detail ingegaan op de verschillende wijzen waarop het contract kan eindigen. Dat ziet bijvoorbeeld op een einde contract voor bepaalde tijd, ontslag op staande voet, ontbinding door kantonrechter, UWV-ontslag, vaststellingsovereenkomst, ontbindende voorwaarden, etc.

Afrondend examen en diploma

Na de 8 modules wordt uw specialisatie in het arbeidsrecht afgerond met een examen. In dit examen gaat u eerst online vraagstukken oplossen (twee uur), waarna uw antwoorden op dezelfde ochtend telefonisch worden behandeld (ruim een uur).

U mag er overigens ook voor kiezen om de opleiding zonder een examen af te ronden, in welk geval u een certificaat krijgt met daarop de 8 modules die u heeft volbracht.

Het is ook mogelijk deze cursus te volgen zonder de cursusdagen (wel met de modules + examen + diploma) voor €1.495,00 (vrijgesteld van btw). 

Review

Reviews over cursussen van AN-i

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling