KiesUwCursus
Home Cursussen Opleiding Semipubliek Ondernemingsrecht

Opleiding Semipubliek Ondernemingsrecht

Beschikt u over voldoende ondernemingsrechtkennis voor de zorg- en onderwijssector?

 • Specialistische kennis van het semipublieke ondernemingsrecht
 • Concrete handvatten voor de professionaliseringsslag van semipublieke organisaties op het gebied van governance
 • Onderwijs door toonaangevende en ervaren docenten uit wetenschap én praktijk

Over deze opleiding

Het ondernemingsrecht en governance krijgen steeds meer betekenis voor de maatschappelijke dienstverlening van semipublieke organisaties. Door een terugtredende overheid zijn veel zorgorganisaties en onderwijsinstellingen uitgegroeid tot grootschalige en complexe privaatrechtelijke ondernemingen. In het semipublieke domein hebben deze organisaties een moderne vorm van maatschappelijk ondernemerschap ontwikkeld. Dat brengt mee dat publieke en maatschappelijke belangen verweven zijn in de organisaties en in het ondernemingsrecht van die organisaties. Het vraagt ook om een professionaliseringsslag van het bestuur en het toezicht. Dat zie je bijvoorbeeld terug in de wetgeving door toenemende onafhankelijkheidseisen van toezichthouders (Wet toetreding zorgaanbieders), aangescherpte verslagleggingsregels (Wet Marktordening Gezondheidszorg) en aangescherpt overheidstoezicht, maar ook in de jurisprudentie van bijvoorbeeld de Ondernemingskamer.

De complexiteit en de veelheid aan sectorspecifieke wet- en regelgeving maken dat specialisatie is vereist. Kennis van het reguliere ondernemingsrecht is niet meer afdoende om goed te kunnen adviseren aan of werkzaam te zijn als jurist in de zorg- en de onderwijssector. Deze opleiding biedt een gedegen fundament voor die specialistische kennis van het sectorspecifieke ondernemingsrecht. In zeven dagen tijd behandelen de docenten de belangrijkste ondernemingsrechtelijke onderwerpen diepgaand. Aan de orde komen onder meer de rechtsvorm, de inrichting van het bestuur en het toezicht, zeggenschap van leden en aandeelhouders, en boardroomdilemma’s. Ook integriteitskwesties rondom samenwerkingen, jaarverslaglegging en fiscaliteit, medezeggenschap van werknemers en cliënten, en extern overheidstoezicht komen uitgebreid aan bod.

Na afloop heeft u uw kennis van het ondernemingsrecht binnen de zorg- en onderwijssector grondig verdiept.

Thema’s die onder meer aan bod komen:

 • de rechtsvorm
 • de inrichting van het bestuur en het toezicht
 • concernverhoudingen, samenwerkingen, en belangenverstrengeling en integriteitskwesties
 • zeggenschap van leden en aandeelhouders
 • boardroomdilemma’s
 • jaarverslaglegging en fiscaliteit
 • extern overheidstoezicht
 • medezeggenschap van werknemers en cliënten

Studiemateriaal en huiswerk

Het speciaal voor de opleiding vervaardigde studiemateriaal krijgt u voorafgaand aan elke bijeenkomst toegestuurd. U kunt zich met behulp van dit materiaal voorbereiden op de bijeenkomsten.

Deze opleiding kent een huiswerkverplichting. Voorafgaand aan een bijeenkomst dient u een huiswerkopdracht te maken. Het huiswerk geeft de docenten inzicht in het kennis- en ervaringsniveau en eventuele knelpunten. Zij stemmen het programma van de bijeenkomst indien gewenst daarop af.

Mondeling examen

De opleiding sluit af met een mondeling examen dat wordt afgenomen door twee examinatoren. Deelname aan het examen vormt een voorwaarde voor het verkrijgen van het certificaat.

Examendatum: 23 mei 2025

Voor wie?

Om deel te kunnen nemen aan deze opleiding is het van belang dat u minimaal 3 jaar in de praktijk werkzaam bent en over gedegen basiskennis van het vennootschaps- en ondernemingsrecht beschikt.

Programma

4 oktober 2024

Onderwerp: Inleiding & terreinverkenning
Docenten: mr. dr. Charlotte Perquin-Deelen & mr. drs. Rosanne Kuiper

09.00 uur – 09:30 uur                    Ontvangst en registratie
09:30 uur – 11:30 uur                    Cursus deel 1
11:45 uur – 12:45 uur                    (vervolg) Cursus deel 1
12:45 uur – 13.30 uur                    Lunch
13.30 uur – 15.30 uur                    Cursus deel 2
15.45 uur – 16.45 uur                    (vervolg) Cursus deel 2
Met om 11.30 uur en 15.30 uur een koffie-/theepauze

1 november 2024

Onderwerp:Vorming en inrichting
Docent: prof. dr. mr. Günther Rensen en Robrecht Timmermans

09.00 uur – 09:30 uur                    Ontvangst en registratie
09:30 uur – 11:30 uur                    Cursus deel 1
11:45 uur – 12:45 uur                    (vervolg) Cursus deel 1
12:45 uur – 13.30 uur                    Lunch
13.30 uur – 15.30 uur                    Cursus deel 2
15.45 uur – 16.45 uur                    (vervolg) Cursus deel 2
Met om 11.30 uur en 15.30 uur een koffie-/theepauze

29 november 2024

Onderwerp:Bestuur & toezicht
Docenten: mr. dr. Charlotte Perquin-Deelen & mr. dr. Marleen van Uchelen-Schipper

09:30 uur – 11:30 uur                    Cursus deel 1
11:45 uur – 12:45 uur                    (vervolg) Cursus deel 1
12:45 uur – 13.30 uur                    Lunch
13.30 uur – 15.30 uur                    Cursus deel 2
15.45 uur – 16.45 uur                    (vervolg) Cursus deel 2
Met om 11.30 uur en 15.30 uur een koffie-/theepauze

31 januari 2025

Onderwerp: Concernverhoudingen, samenwerkingen en belangenverstrengeling
Docenten: prof. mr. dr. Louis Houwen & mr. dr. Charlotte Perquin-Deelen

09:30 uur – 11:30 uur                    Cursus deel 1
11:45 uur – 12:45 uur                    (vervolg) Cursus deel 1
12:45 uur – 13.30 uur                    Lunch
13.30 uur – 15.30 uur                    Cursus deel 2
15.45 uur – 16.45 uur                    (vervolg) Cursus deel 2
Met om 11.30 uur en 15.30 uur een koffie-/theepauze

28 februari 2025

Onderwerp: Verslaglegging & fiscaliteit

09.00 uur – 09:30 uur                    Ontvangst en registratie
09:30 uur – 11:30 uur                    Fiscale aspecten
dr. Harrie Bresser & drs. Gino Sparadis
11:45 uur – 12:45 uur                    (vervolg) Fiscale aspecten
12:45 uur – 13.30 uur                    Lunch
13.30 uur – 15.30 uur                    Jaarrekeningenrecht en jaarverantwoording
prof. dr. mr. Steven Hijink
15.45 uur – 16.45 uur                    (vervolg) Jaarrekeningenrecht en jaarverantwoording
Met om 11.30 uur en 15.30 uur een koffie-/theepauze

28 maart 2025

Onderwerp: Extern overheidstoezicht

09.00 uur – 09:30 uur                    Ontvangst en registratie
09:30 uur – 11:30 uur                    Toezicht door de overheid (o.a. IGJ, Onderwijsinspectie)
mr. Wouter Amersfoort (PWC)
11:45 uur – 12:45 uur                    (vervolg) Toezicht door de overheid (o.a. IGJ, Onderwijsinspectie)
12:45 uur – 13.30 uur                    Lunch
13.30 uur – 15.30 uur                    ACM en NZa
prof. dr. Marco Varkevisser & mr. Wouter Amersfoort
15.45 uur – 16.45 uur                    (vervolg) ACM en NZa
Met om 11.30 uur en 15.30 uur een koffie-/theepauze

25 april 2025

Onderwerp: Medezeggenschap
Docenten: mr. Renate Vink – Dijkstra & mr. Dik Berkhout

09:30 uur – 11:30 uur                    Cursus deel 1
11:45 uur – 12:45 uur                    (vervolg) Cursus deel 1
12:45 uur – 13.30 uur                    Lunch
13.30 uur – 15.30 uur                    Cursus deel 2
15.45 uur – 16.45 uur                    (vervolg) Cursus deel 2
Met om 11.30 uur en 15.30 uur een koffie-/theepauze

23 mei 2025 – Mondeling tentamen

Programma volgt

Sprekers

 • Mr. drs. Rosanne Kuiper

  Advocaat Dirkzwager legal & tax

 • Prof. dr. mr. Günther Rensen

  Hoogleraar Ondernemingsrecht Universiteit Utrecht en senior knowledge lawyer Allen & Overy

 • Mr. Robrecht Timmermans

  Notaris Legaltree

 • Mr. dr. Marleen van Uchelen-Schipper

  Universitair hoofddocent Universiteit van Amsterdam en adviser & kandidaat-notaris Houthoff

 • Prof. mr. dr. Louis Houwen

  Bijzonder hoogleraar Publiek-privaat ondernemingsrecht TIAS Tilburg University en advocaat-partner Dirkzwager legal & tax

 • Prof. dr. mr. Steven Hijink

  Hoogleraar Jaarrekeningenrecht Radboud Universiteit en advocaat-partner CalcuLaw

 • Dr. Harrie Bresser

  Universitair docent Belastingrecht Radboud Universiteit en inspecteur Belastingdienst

 • Drs. Gino Sparidis

  Belastingadviseur Loyens en Loeff en universitair docent BTW Radboud Universiteit

 • Prof. dr. Marco Varkevisser

  Hoogleraar Marktordening Gezondheidszorg Erasmus Universiteit

 • Mr. Renate Vink-Dijkstra

  Advocaat-partner De Clercq Advocaten en promovendus en docent Medezeggenschap Leiden Universiteit

 • Mr. Dik Berkhout

  Advocaat-partner Jurion Advocaten

 • Mr. Wouter Amersfoort

  Director Governance and Structurering semipublieke sector, PwC

Reviews over cursussen van CPO

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling