KiesUwCursus
€ 2.445,00 (vrijgesteld van btw)
Home Cursussen Opleiding Juridische herstructureringsdeskundige (2 dagen)

Opleiding Juridische herstructureringsdeskundige (2 dagen)

Voor de rol van herstructureringsdeskundige in de WHOA is meer dan alleen juridische kennis vereist

De herstructureringsdeskundige is een nieuwe functie in het insolventierecht en speelt een belangrijke rol in de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Iedere schuldeiser of aandeelhouder van de schuldenaar kan de rechtbank verzoeken een herstructureringsdeskundige te benoemen. Na deze benoeming kan uitsluitend de herstructureringsdeskundige een akkoord aanbieden.

De herstructureringsdeskundige leidt het onderhandelingsproces van de WHOA-procedure. De WHOA schrijft geen vereisten voor waaraan de herstructureringsdeskundige moet voldoen om in die rol te worden benoemd. Wel vloeit uit de wet voort dat de herstructureringsdeskundige zijn taak doeltreffend, onpartijdig en onafhankelijk uitvoert.

In deze tweedaagse opleiding voor juristen staan de vaardigheden en praktijkkennis centraal om de rol van herstructureringsdeskundige goed te kunnen vervullen. U leert essentiële vaardigheden om te functioneren in een conflictueuze situatie. Ook is er veel ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ervaringen tussen de deelnemers en de docenten.

Aan bod komen de juridisch relevante aspecten van de WHOA-procedure. Daarbij is aandacht voor de bevoegdheden en verplichtingen van de herstructureringsdeskundige. Op financieel gebied leert u onder meer een liquiditeitsprognose te beoordelen en wat de basiseisen zijn voor een businessplan voor na de herstructurering. De vereisten voor een eerlijk proces komen eveneens aan bod. Verder is er veel aandacht voor vaardigheden. U krijgt inzicht in de psychologie van de oordeelsvorming en de psychologische aspecten van het onderhandelen. Uiteraard is er ook veel aandacht voor onderhandelingsvaardigheden.

Deze opleiding is gericht op advocaten en juristen die betrokken zijn bij herstructureringen en daarmee ruime ervaring hebben. Basiskennis over de WHOA, de waardering van ondernemingen en de dynamiek van een herstructureringsproces worden bekend verondersteld. Na afloop beschikt u over de kennis en de vaardigheden om als herstructureringsdeskundige bij een (middel)grote onderneming aan de slag te gaan.

Thema’s die onder meer aan bod komen:

 • de taak van de herstructureringsdeskundige in relatie tot andere stakeholders
 • de organisatie van het proces
 • klassenindeling, stemming, vereisten voor akkoord en homologatie
 • het businessplan
 • waardering van ondernemingen in relatie tot de reorganisatie en de herstructurering
 • de psychologie van oordeelsvorming met aandacht voor het herkennen van cognitieve biases en de invloed die die kunnen hebben op het onderhandelingsproces
 • onderhandelingsvaardigheden

Doelgroep

Advocaten, juristen en adviseurs

Programma

Data en tijd: 29 juni 2023 van 09.30 uur tot 18.30 uur en 30 juni 2023 van 09.00 uur tot 17.00 uur

Locatie: Hotel Van der Valk Amsterdam Zuidas
Aantal: maximaal 30 personen
Punten: 14 PO-punten NOvA
Prijs: € 2.445,00,- inclusief digitaal cursusmateriaal, overnachting en catering (vrijgesteld van btw). Voor NVvH-leden is de prijs € 2.245,00,-.

Sprekers

 • Mr. dr. Ruud Hermans

  Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag

 • Stefaan Vansteenkiste

  Senior advisor Alvarez & Marsal

 • Koos Beke

  Director Deals PwC

 • Mr. Sebastiaan van den Berg

  Advocaat RESOR

 • Mr. Marc Bosch

  Rechter Rechtbank Overijssel - Almelo

 • Mr. dr. Marc Broekema

  Waarderingsdeskundige-partner BFI en Raad (plv.) Ondernemingskamer

 • Mr. Joost Maassen

  Negotiation & Conflict Engagement Professional, Dialogue B.V.

 • Willem Meijer

  Onafhankelijk bestuurder/commissaris Ondernemingskamer, mediator & coach

 • Mr. Anne Mennens

  Advocaat Wijn & Stael Advocaten N.V.

 • Mr. Frederic Verhoeven

  Advocaat-Partner Houthoff

Editie(s)

Reviews over cursussen van CPO

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling