KiesUwCursus
Home Cursussen Opleiding Conflictcoaching bij teams

Opleiding Conflictcoaching bij teams

Stroeve communicatie en daarbij horende conflicten gaan vaak niet over het werk zelf. Persoonlijke verschillen en vaak onbewuste motieven spelen een rol. Een teamcoach kan die patronen transparant maken en vervolgens de teamleden een positieve bijdrage laten leveren aan een oplossing.

Introductie

Vastlopende communicatie en conflicten in teams zijn een belemmering om de taken waarvoor de teams staan binnen de organisatie goed uit te voeren. Wanneer u als professional te maken heeft met conflicten binnen teams en u merkt dat ze er zelf niet uit komen, is het goed als het team begeleid kan worden bij het ontwikkelen van conflictvaardig gedrag. De stroeve communicatie en conflicten gaan vaak niet over de inhoud van het werk. Al lijkt dit in eerste instantie wel vaak zo. Meestal is er sprake van onderliggende en onuitgesproken belangen, verlangens en miskenningen. Deze zorgen voor ineffectieve teamdynamiek die de conflicten veroorzaakt. Wanneer een conflictcoach met het team aan de slag gaat, worden de teamleden zich bewust van hun eigen aandeel in het conflict. Zij krijgen meer mogelijkheden om een aandeel te hebben in de oplossing. De complexiteit van de teamdynamiek in conflicten vraagt een zorgvuldige en vaardige aanpak van de conflictcoach. De training is gericht op het op een coachende manier teams te begeleiden bij het oplossen van hun eigen conflict, zodanig dat hun communicatie en zelfoplossend vermogen verbeteren en ze conflictvaardiger worden. Dit draagt bij aan het verbeteren van hun resultaten binnen hun organisatie.

Inhoud van de training

In de training wordt gewerkt aan 3 onderdelen: kennis, vaardigheden en houding en gedrag. Kennis: escalatieladder contractering: formeel, inhoudelijk en psychologisch teamontwikkeling in organisaties contactcirkel weerstand en verandering basis groepsdynamica effectieve interventies in coaching vensters op de wereld dramadriehoek en winnaardriehoek systeemdenken Vaardigheden: oefenen aan de hand van casuïstiek voor het oefenen wordt gebruik gemaakt van de deelnemers zelf als groep CC02 Opleiding Conflictcoaching bij Teams – Pagina 3 Houding en gedrag:  onderkennen en bijstellen van de effecten van de eigen communicatiestijl op anderen  eigen maken van verschillende stijlen en leren schakelen De deelnemers worden uitgenodigd hun veronderstellingen en overtuigingen op het gebied van conflicten onder woorden te brengen, te ervaren en te veranderen. Dit vereist een kritische zelfreflectie en de bereidheid om te leren. Conflictcoaching vraagt een integere, open en nieuwsgierige houding.

Te bereiken resultaten

  • een degelijk traject te ontwerpen bij het coachen van conflicten in teams;
  • onderliggende patronen in teams te herkennen en hierin te interveniëren op een manier die het team conflictvaardiger maakt;
  • het zelfsturend vermogen bij teams om hun eigen conflicten aan te gaan en op te lossen, te vergroten;
  • de eigen valkuilen bij het werken met groepen in dit proces herkennen en daar adequaat op te reageren;
  • uiteindelijk: om op een professionele wijze een team te coachen bij het oplossen van hun problemen

Doelgroep

De training richt zich op leidinggevenden en professionals die te maken hebben met conflicten binnen teams. Zij willen deze op een effectieve wijze coachen zodat de conflicten niet verder escaleren en de stroeve communicatie wordt vlotgetrokken. Training, kennis en ervaring in conflictcoaching zijn een must.

Programma

BLOK 1
Dag 1

Conflictcoaching: een goed begin is het halve werk: contracteren. Teamontwikkeling
en conflicthantering.

Ochtendprogramma
09.30 – 10.00 : ontvangst
10.00 – 11.00 : kennismaking deelnemers / inventarisatie persoonlijke ervaringen /
leerdoelen: uitreiking persoonlijke agenda
11.00 – 11.30 : algemene inleiding: achtergronden en doelen van de training /
toelichting totale programma / huishoudelijke kwesties
11.30 – 11.45 : pauze
11.45 – 12.15 : contractering bij conflictcoaching bij teams / formeel, inhoudelijk en
psychologisch contract / relatie opdrachtgever / eigen positie in dit proces
12.15 – 13.00 : uw eigen deel bij het psychologisch contracteren
13.00 – 14.00 : lunch
Middagprogramma
14.00 – 15.00 : succesfactoren van coaching/ succesfactoren van teamontwikkeling/
succesfactoren van het coachen van conflicten / onderstroom en
bovenstroom
15.00 – 15.30 : toelichting niveaus van ontwikkelen van teams (Tuckman M1-M5) /
escalatieladder / wanneer coachen, wanneer andere interventies?
15.30 – 15.45 : pauze
15.45 – 17.00 : werken aan eigen casus: toepassen van de aangereikte stof en ervaring
(plus reflecties, debriefing en feedback)
17.00 – 17.45 : snack
Avondprogramma
17.45 – 19.45 : contactcirkel / eigen coachcompetenties bij conflicten: ervaren en reflectie /
toepassen op eigen casus en eigen ontwikkeling als conflictcoach
19.45 – 20.00 : oogst van de dag / deelevaluatie / vooruitblik op morgen

Dag 2

Groepsdynamiek / oefenen van eigen competenties als conflictcoach / eigen thema’s
uitwerken (wat doe ik met de groep en wat doet de groep met mij?)

Ochtendprogramma
09.00 – 09.30 : introductie van deze dag en terugkijken op gisteren
09.30 – 10.45 : oefenen van interveniëren in groepsdynamiek, herkennen van patronen
(plus reflecties, debriefing en feedback)
10.45 – 11.00 : pauze
11.00 – 12.00 : voortzetten oefenen van interveniëren in groepsdynamiek, herkennen van
patronen (plus reflecties, debriefing en feedback)
12.00 – 12.30 : bijstellen persoonlijk ontwikkelplan / bijstellen coachplan eigen casus
12.30 – 13.30 : lunch
Middagprogramma
13.30 – 14.00 : introductie: verdieping dramadriehoek en winnaardriehoek in groepen
14.00 – 14.45 : ervaringsoefening: herkennen van eigen overdracht (plus reflecties,
debriefing en feedback)
14.45 – 15.00 : pauze
15.00 – 16.30 : voortzetting ervaringsoefening: herkennen van eigen overdracht
16.30 – 16.45 : reflectie eigen competenties en coachplan
16.45 – 17.00 : nabespreking / evaluatie blok 1 / uitreiking huiswerkopgaven / intervisie
17.00 – Merlijn borrel

BLOK 2 (2 dagdelen)
DAG 3 (2 weken later)

Met een systeemblik conflicten coachen en verandering & weerstand. Afscheid
nemen.

Ochtendprogramma
09.30 – 10.00 : ontvangst
10.00 – 10.30 : welkom / terugblik op blok 1 / bespreking programma blok 2 /
inventarisatie persoonlijke ervaringen / huiswerkbespreking
10.30 – 11.30 : wetten van het systeem / coachen in de context / ervaringsoefening (plus
reflecties, debriefing en feedback)
11.30 – 11.45 : pauze
11.45 – 12.45 : oefenen met werken met het systeem in conflictcoaching / wat gaat het team
verliezen als het conflict is opgelost?
12.45 – 13.00 : reflectie op eigen rol als conflictcoach en plek in de organisatie
13.00 – 14.00: lunch

Middagprogramma
14.00 – 14.30 : inleiding: verandering en weerstand/ omgaan met emoties /contactcirkel
14.30 – 15.30 : ervaringsoefening in subgroepen (plus reflecties, debriefing en feedback)
15.30 – 15.45 : pauze
15.45 – 16.15 : inleiding: het belang van afscheid / afronden van een traject / afscheid van
het conflict (plus reflecties, debriefing en feedback)
16.45 – 17.00 : evaluatie / uitreiking deelnemingcertificaten / verankering in de praktijk /
mogelijkheden na de training
17.00 – Merlijn borrel

Sprekers

  • mevrouw drs M. Slagter (Martian)

    Martian Slagter heeft als coach tal van organisatie processen begeleid zowel in het bedrijfsleven als in het onderwijs. Zo is ze betrokken geweest bij het tot stand brengen van innovaties in verschillende bedrijven. Ze heeft vastgelopen teams weer op gang gekregen en conflicten om kunnen zetten in productieve energie

Editie(s)

Plan route

Reviews over cursussen van Merlijn groep

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling