KiesUwCursus
Home Cursussen Ontwikkelingen Personen-, familie- en jeugdrecht (wetgeving & jurisprudentie)

Ontwikkelingen Personen-, familie- en jeugdrecht (wetgeving & jurisprudentie)

Tijdens deze cursus wordt ingegaan op de ontwikkelingen in het personen-, familie- en jeugdrecht, zowel in wetgeving als de nieuwste
jurisprudentie, zodat u na afloop volledig op de hoogte bent van de actuele stand van zaken.

Achtereenvolgens wordt ingegaan op de ontwikkelingen op het terrein van het afstammings-, gezags- en omgangsrecht, de bescherming van wilsonbekwame personen en het jeugdbeschermingsrecht en de gesloten jeugdhulp. Daarbij wordt uiteraard ook ingegaan op
het scheidingsrecht en de post-scheidingsproblematiek (eenoudergezag, omgang en informatie). Verder wordt in het ochtenddeel ook besproken welke vorderingen in de wetgeving hebben plaats gevonden c.q. gaan plaatsvinden ten aanzien van de aanbevelingen van de Staatscommissie herijking ouderschap en of inderdaad gewerkt wordt aan een vergaande modernisering van ons afstammings- en gezagsrecht (denk aan meerouderschap en meeroudergezag).

In het middaggedeelte zal de nodige aandacht worden besteed aan de jeugdhulp en jeugdbescherming. Op het terrein van de jeugdhulp zal met name worden gesproken over de preventie van jeugdproblematiek en de problemen die zich op dit veld voordoen, zoals de vraag of drang tot hulp van de zijde van de jeugdhulp is toegestaan, ondertoezichtstelling, de uithuisplaatsing van kinderen en aan de problemen die zich tussen de cliënt c.q. het cliëntsysteem en de gezinsvoogd c.q. de GI kunnen voordoen, de mondelinge en/of schriftelijke aanwijzing, medische beslissingen, de gesloten plaatsing), omgang van de ouder(s) met het uithuisgeplaatste kind, de samenwerking met het pleeggezin of de jeugdhulpaanbieder en de rol van de advocaat om ouders en jeugdigen op een adequate wijze bij te staan.

De gesloten jeugdhulp en de diverse modaliteiten komen uiteraard ook ter sprake, alsmede de gezagsbeëindiging bij ernstige gezinsproblematiek en de beëindiging van het gezag na twee jaar uithuisplaatsing in het kader van de OTS als er geen perspectief is op thuisplaatsing van de kinderen. Tot slot wordt ook ingegaan op de voorlopige OTS, de voorlopige voogdij en op de (verschillen met de) tijdelijke voogdijmaatregel.

De cursus heeft een praktijkgerichte inslag en er is volop gelegenheid voor het stellen van vragen.

Niveau:
Verdiepend

Programma

Datum en tijd: dinsdag 5 november 2019, tussen 10.00-17.30 uur

Sprekers

  • Prof. mr. P. Vlaardingerbroek

    em. hoogleraar Familie- en Jeugdrecht aan de Universiteit Tilburg, rechter-plv. in de rechtbank Rotterdam en raadsheer-plv. in het gerechtshof ’sHertogenbosch

Editie(s)

Reviews over cursussen van EduLaw

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling