KiesUwCursus
Home Cursussen Ontslagrecht Actueel

Ontslagrecht Actueel

Op 1 juli 2015 is het ontslagrecht ingrijpend gewijzigd door de Wet werk en zekerheid. De rechtspraktijk heeft na een periode van gewenning wegen gevonden om daarmee om te gaan. Toch bleken allerlei praktische, door de wetgever niet voorziene problemen, hobbels op te leveren die uiteindelijk in de jurisprudentie opgelost moesten worden. De gerechtshoven en de Hoge Raad hebben daarbij de toon gezet.

Op deze cursusdag wordt de actuele stand van de rechtspraak met betrekking tot de Wet werk en zekerheid behandeld aan de hand van richtinggevende arresten van de Hoge Raad en de implementatie daarvan in de rechtspraktijk. Daarbij gaat het om de invulling door de rechter van de verschillende ontslaggronden, de verschillende vergoedingen zoals de transitievergoeding, maar ook de verschillende soorten billijke vergoedingen die de rechter aan werknemers kan toekennen.

Ook wordt door alle sprekers aandacht besteed aan het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans dat de Wet werk en zekerheid deels op de schop neemt. Daarbij gaat het onder andere om de nieuwe “cumulatie”-ontslaggrond en de voorgenomen maateregelen om flex minder flex en vast minder vast te maken.

Fris uw praktijkkennis weer op met vakspecialisten uit diverse invalshoeken!

De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

Uw Resultaat

Na afloop van de cursus is de deelnemer weer geheel op de hoogte van alle ontwikkelingen in het ontslagrecht.

Doelgroep

De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen, en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen (HR-professionals) mits zij over minimaal 3 jaar praktijkervaring in het arbeidsrecht beschikken.

Niveau

** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

Programma

09.00 – 09.30   Ontvangst met koffie, uitreiking documentatie

09.30 – 11.30   Ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter
– de ontslaggronden, in het bijzonder artikel 669 lid 3 sub c t/m h
– gebruik van de ontslaggronden, wat te doen bij samenloop?
– jurisprudentie en evaluaties WWZ
– Wab: cumulatiegrond (i-grond)
Mw. mr. I.H. Castenmiller-van Hoorn

11.30 – 11.45    Pauze

11.45 – 12.45   Procedures & vergoedingen
– ontbindingsprocedure
– voorwaardelijke ontbindingsprocedure
– vernietigingsprocedures (hoger beroep)
– billijke vergoedingen
– andere vergoedingen
Mr. D.J. Buijs

12.45 – 13.45   Lunch

13.45 – 14.45   Flex en diversen Wab: proeftijd, oproep, ketenregeling, etc.
Mr. D.J. Buijs

14.45 – 15.00 Pauze

15.00 – 17.00   Actualiteiten UWV-procedure

 • De gemiddelde beslistermijn van UWV: waarom is het nodig deze te weten?
 • Hoe groot is de kans op een procedure bij de rechter ná de beslissing van UWV en wat is de kans van slagen?
 • Actualiteiten Uitvoeringsregels Ontslag: wat is er per 1 oktober 2019 gewijzigd/wat gaat er gewijzigd worden
 • Actuele jurisprudentie rondom het opzegverbod tijdens ziekte
 • Hoe worden de bedrijfseconomische redenen voor ontslag door UWV getoetst? Zijn er verschillen met de rechter? Een praktijkvoorbeeld
 • Aanpassing Ontslagregeling per 1 januari 2020 in verband met Wnra: hoe toetst UWV de bedrijfseconomische redenen bij overheidswerkgevers?
 • De rangorde bij het beëindigen van arbeidsrelaties
 • Belangrijke begrippen bij de toepassing van het afspiegelingsbeginsel (‘bedrijfsvestiging’, ‘uitwisselbare functies’, ‘duur dienstverband’ en ‘peildatum’)
 • Inhoud en reikwijdte herplaatsingsplicht sinds het arrest van de Hoge Raad van 18 januari 2019 (Shell-zaak), in het bijzonder binnen een (internationale) groep
 • De rol van scholing bij herplaatsing
 • Wanneer is er een redelijke grond voor ontslag van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer?
 • Stand van zaken m.b.t. de Compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid en de Compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging kleine werkgever wegens pensionering/ziekte/overlijden
 • Uitspraken van UWV versus uitspraken van de rechter op de A-grond en de B-grond
  Mr. J. Meijer

17.00     Afsluiting

Sprekers

 • Mr. D.J. Buijs

  Oud-kantonrechter

 • Mw. mr. I.H. Castenmiller-van Hoorn

  Advocaat bij BarentsKrans te Den Haag

 • Mr. J. Meijer

  Manager arbeids- en ontslagrecht landelijke afdeling Arbeidsjuridische Dienstverlening van UWV

Editie(s)

 • do 04 nov 2021
 • ROOM25
 • Burgemeester Drijbersingel 25-U
 • 8021 DA
 • Zwolle
Plan route
 • do 16 dec 2021
 • Novotel Brainpark
 • K.P. van der Mandelelaan 150
 • 3062 MB
 • Rotterdam
Plan route

Reviews over cursussen van Instituut voor Arbeidsrecht & HRM

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling