KiesUwCursus
Home Cursussen Onteigening en gedoogplicht onder de Omgevingswet

Onteigening en gedoogplicht onder de Omgevingswet

Tijdens de eendaagse opleiding worden de basisbeginselen van onteigening en gedoogplicht onder de Omgevingswet uitgelegd.

Verschillende vormen van grondbeleid

Er bestaan verschillende vormen van grondbeleid. Bij actief grondbeleid behoudt de overheid de regie en stuurt de overheid de verwerving aan. Bij faciliterend (passief) grondbeleid laat de gemeente de grondverwerving en -uitgifte over aan private partijen. Een tussenvorm van grondbeleid is het situationeel grondbeleid met onder andere publiek-privaat samenwerking (PPS).
 
De verschillende vormen van grondbeleid verschillen qua sturingsmogelijkheden en risico’s. Toepassing kan worden gegeven aan de (klassieke) grondbeleidsinstrumenten zoals voorkeursrecht, gedoogplicht en/of onteigening. Bij actief grondbeleid kan de overheid ervoor kiezen de grond te verwerven al dan niet met een (dwangmiddel)-grondbeleidsinstrument. Met de hulp van de grondbeleidsinstrumenten kan regie en sturing worden gegeven aan de diverse opgaven en transities.
 
De overheid kan zich richten op aankoop en/of privaatrechtelijke overeenkomsten en zich bedienen van instrumenten, waardoor het eigendom gedwongen kan worden ontnomen of worden gereguleerd desnoods met onteigening of het toepassen van gedoogplichten. De gemeente kan ook met de markt samenwerken en tot aankoop desnoods via onteigening en vervolgens weer tot verkoop overgaan.
 

Onteigening en gedoogplicht onder de Omgevingswet

De docent zal met hulp van de huidige procedure het nieuwe stelsel van onteigening onder de Omgevingswet uiteenzetten. Deze wet treedt naar verwachting op 1 januari 2023 in werking. Onder de Omgevingswet verandert de onteigeningsprocedure van aanwijsprocedure naar goedkeuringsprocedure. In deze opleiding Onteigening en gedoogplicht onder de Omgevingswet wordt de basiskennis over de onteigeningsprocedure bijgespijkerd en toelichting gegeven op de aanpalende beleidsinstrumenten zoals gedoogplichten en voorkeursrecht (Wet voorkeursrecht gemeenten Wvg).

Leerdoelen

Na afloop van deze opleiding:

 • Heeft u kennis opgedaan van de grondbeleidsinstrumenten onteigening en gedoogplicht zowel qua inhoud als procedure.
 • Weet u wanneer u al dan niet de grondbeleidsinstrumenten onteigening en gedoogplicht kan inzetten of hoe u er zich tegen kan verzetten.
 • Weet u waar de procedures geplaatst kunnen worden binnen het gehele spectrum van grondbeleid.
 • Kent u de kansen en risico’s en krijgt u tips en tricks uit de praktijk.

Programma

09:00 uur Ontvangst met koffie en thee.
09:30 uur Aanvang programma

Tijdens de opleiding worden in hoofdzaak de basisbeginselen van de huidige onteigeningswet en de wijzigingen onder de Omgevingswet uitgelegd. Daarbij komen onderwerpen aan bod als:

 • De wijziging van de huidige procedure in de Onteigeningswet ten opzichte van de Omgevingswet (aanvullingswet Grondeigendom);
 • Van aanwijzing door de Kroon naar goedkeuring door de bestuursrechter(s);
 • De positie van het voorkeursrecht (Wet voorkeursrecht gemeenten), stedelijke kavelruil en gedoogplichten;
 • Overgangsrecht;
 • De administratieve – en gerechtelijke fase;
 • Noodzaak, (publiek) belang en urgentie;
 • De positie en betekenis van de “zelfrealisator”:
 • Uitgangspunten (basis) van de schadeloosstelling op onteigeningsbasis (reconstructie en liquidatie, egalisatie en eliminatie).

Tijdens deze cursus gebruiken wij veel voorbeelden uit de dagelijkse praktijk.

We nodigen cursisten uit om eigen casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten. De lunch vindt plaats van 12.30 uur – 13.30 uur.

16:30 uur Einde programma

Sprekers

 • mr. Stijn Berns MRICS RT

  Stijn Berns is sinds 2004 verbonden aan Gloudemans. Hij is gespecialiseerd in onteigening (administratieve fase), nadeelcompensatie en planschade. Hij is als deskundige planschade/nadeelcompensatie bij diverse gemeenten, provincies en waterschappen betrokken geweest en heeft hierdoor ook veel praktijkervaring opgedaan.

Editie(s)

Reviews over cursussen van Schulinck

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling