KiesUwCursus
Home Cursussen Ontbinding van wederkerige overeenkomsten

Ontbinding van wederkerige overeenkomsten

Na een jarenlang intensief debat in de doctrine was de kogel eindelijk door de kerk: de Hoge Raad oordeelde dat de tenzij-clausule van art. 6:265 BW in bepaalde gevallen breder mag worden toegepast dan eerder het geval was (HR 18 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1810). Dit biedt tevens meer ruimte voor een (ambtshalve) toetsing van de tenzij-clausule. Ook afgezien van deze principiële ontwikkeling, blijft het leerstuk actueel. Tevens is recentelijk veel aandacht besteed aan de ontbinding van duurovereenkomsten, onder meer door ontbinding van de renteswapovereenkomsten en de effectenleasecontracten. Lag enkele jaren geleden de aandacht bij de vraag of de ontbindingsbevoegdheid door de redelijkheid zou moeten worden beperkt, tegenwoordig staat het vaststellen van de rechtsgevolgen centraal. Wanneer is een gedeeltelijke ontbinding aangewezen? Kan ook de eisende partij een beroep doen op koopsomvermindering bij bijvoorbeeld koop en aanneming van werk? Wat zijn de rechtsgevolgen van de ontbinding van een renteswapovereenkomst en hoe verhoudt dit zich tot de gevolgen van vernietiging? Kan de waarde wijziging van de zaak aan de ontbinding in de weg staan? En kan een eigen schuld-verweer naar analogie op de rechtsgevolgen van ontbinding worden toegepast?

DOELGROEP EN NIVEAU

De doelgroep is advocaten en andere academisch opgeleide juristen.

Niveau is verdieping.

SYLLABUS

Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus.

Programma

13.30Ontvangst
14.00Systematiek van het ontbindingsrecht
(On)mogelijkheden van gedeeltelijke ontbinding
Samenhang met de vordering tot vernietiging wegens dwaling
De optimale uitoefening van de ontbinding: in en buiten rechte
15.30Pauze
15.45Ontbinding aan de redelijkheid getoetst
De gevaren van een onwerkzame ontbindingsverklaring
17.15Afsluiting

Sprekers

  • Mr. dr. L. Reurich

    Docent Beroepsopleiding Advocaten, raadsheer-plv in het Gerechtshof Den Haag en rechter-plv in de Rechtbank Noord Holland

Editie(s)


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kiesuwcursus.nl/public_html/wp-content/themes/kiesuwcursus/templates/courses/single/location.php on line 17

Reviews over cursussen van Instituut voor Juridische Opleidingen

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling