console.warn && console.warn("[GTM4WP] Google Tag Manager container code placement set to OFF !!!"); console.warn && console.warn("[GTM4WP] Data layer codes are active but GTM container must be loaded using custom coding !!!");
KiesUwCursus
Home Cursussen Online Erfenisvakdag 2020: De risico’s en kansen van niet-uitgevoerd erfrecht

Online Erfenisvakdag 2020: De risico’s en kansen van niet-uitgevoerd erfrecht

Info

Een unieke dag met allemaal topsprekers!

Aangezien grote bijeenkomsten niet meer mogen plaatsvinden, kunt u dit jaar de Erfenisvakdag 2020 alleen online bijwonen. Via een livestream kunt u op uw eigen computer het gehele programma volgen. De sprekers, die op een opnamelocatie aanwezig zijn, zorgen op digitale wijze voor een inspirerende en interactieve dag!

Bestemd voor:
 notarissen, advocaten, estate-planners, juristen, mediators, accountants, fiscalisten, executeur-testamentairs en andere geinteresseerden

Dit jaar staat de Erfenisvakdag in het teken van de afwikkeling in het erfrecht wat partijen niet geregeld hebben, maar wel hadden moeten regelen op grond van een testament of op grond van de wet. In de praktijk komt dit vaak voor en hier liggen dan ook zeker kansen voor u als professional. 

Vanuit diverse invalshoeken (notaris, estate planner, mediator, advocaat) belichten prominente sprekers het thema ‘De risico’s en kansen van niet-uitgevoerd erfrecht’.
Na afloop bent u op de hoogte van wat er zich op dit gebied zoal voor kan doen in uw praktijk en welke mogelijkheden u hebt. Deze interessante dag is dan ook vast en zeker een eye-opener! 

Sinds 2015 wordt deze dag georganiseerd in samenwerking met de Stichting Nalatenschapsmediation.

Programma"

Programma

De risico’s en kansen van niet-uitgevoerd erfrecht

10:30 – 10:45 Opening door dagvoorzitter Annette M. van Riemsdijk
10:45 – 11:30 Casus uit de mediationpraktijk waarbij geen uitvoering was gegeven aan erfrechtelijke voorschriften of testamentaire regelingen
In mediations en in mediation advocacy-trajecten blijkt met regelmaat dat in het verleden geen uitvoering is gegeven aan de wettelijke bepalingen op het terrein van het erfrecht of aan testamentaire regelingen. Zo is vaak afgezien van het vaststellen van de erfdelen van de kinderen en de langslevende nadat de eerste ouder is overleden of is een testamentair vruchtgebruik niet gevestigd.
Deze situatie brengt gemiste kansen en risico’s mee maar biedt een mediator / mediation advocate die inhoudsdeskundig is waar het gaat om het erfrecht ook veel kansen.Fred Schonewille bespreekt in zijn bijdrage aan deze Erfenisvakdag een aantal casus uit zijn brede praktijk waarin het gegeven dat geen uitvoering was gegeven aan erfrechtelijke voorschriften, dan wel aan testamentaire regelingen, de slagingskansen van de mediation sterk vergrootte.

11:30 – 11:35 Korte pauze

11:35 – 12:20 Neveneffecten die niet voortvloeien uit opzettelijkheden (invalshoek notariaat)
Erna Kortlang behandelt onderwerpen die te maken hebben met de gemiste effectiviteit van regelingen doordat zij niet boven water komen en ook met onbedoelde of niet voorziene gevolgen.
Denk hierbij aan:
-een vergeten tweetrapsmaking;
-worden legaten wel uitgevoerd;
-een niet-uitgevoerde verdeling;
-onderbedelingsvorderingen;
-opvolgende huwelijken.
12:20 – 12:50 Lunchpauze
12:50 – 13:35 Risico’s en kansen van niet-uitgevoerd erfrecht vanuit het fiscale perspectief van de inkomstenbelasting en de Successiewet
Wouter Verstijnen spreekt over o.a.:
– onderbedelingsvorderingen: vaststelling, waardering, rente, aflossing en opeisbaarheid;
– bedrijfsopvolging en aanmerkelijk belang: belangrijke aandachtspunten bij en na de afwikkeling van de nalatenschap ;
– fiscale termijnen bij de verdeling en afwikkeling van nalatenschappen en het fiscale belang daarvan.
13:35 – 13:40 Korte pauze
13:40 – 14:25 Erfrechtelijke zaken die niet afgehandeld zijn (invalshoek advocatuur)
Menno van Gaalen spreekt over erfrechtelijke zaken die niet afgehandeld zijn:
-vorderingen van kinderen in de wettelijke verdeling of ouderlijke boedelverdeling die niet zijn vastgesteld;
-legitieme porties die niet zijn opgeëist of niet zijn vastgesteld of nagelaten zaken die niet zijn verdeeld. Wat kan er dan nog geregeld worden?;
-eventuele verval- en verjaringstermijnen. Wat te doen als er geen informatie (meer) beschikbaar is en welke regels gelden als er jaren na dato alsnog zaken verdeeld dienen te worden?
14:25 – 14:35 Pauze
14:35 – 15:25 Een andere blik door Douwe Draaisma

Douwe Draaisma is hoogleraar in de geschiedenis van de psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast is hij schrijver van o.a. de bestsellers ‘Als mijn geheugen me niet bedriegt’ en ‘Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt’. Hij zal op geheel eigen wijze deze dag afsluiten.

De planning of afwikkeling van een erfenis is in veel gevallen een confrontatie met herinneringen, zeker als familierelaties anders blijken te liggen dan tot dan toe aangenomen. Bij discrepant ouderschap (‘als je vader je vader niet is’) kunnen broers of zussen van het ene moment in halfbroers of –zussen veranderen, met alle gevolgen voor de herinneringen aan het opgroeien in het gezin. Maar ook zonder dergelijke ontwikkelingen markeert een erfenis een moment waarop verschillen tussen herinneringen van verschillende gezinsleden aan een gemeenschappelijke jeugd indringende vragen oproepen over de betrouwbaarheid van het geheugen. Wat weten we over die betrouwbaarheid? En waarom hebben zussen vaker verschillende herinneringen aan een en dezelfde gebeurtenis uit hun jeugd dan broers?

15:25 – 15:40 Afsluiting door dagvoorzitter

 

Persoon

Sprekers

 • A.M. (Annette) van Riemsdijk

  Naast advocaat, mediator (vFAS, IMI, MfN, vVCP, SNM en Juripax gecertificeerd), en rechter plv. is mr. Annette M. van Riemsdijk een ervaren docent, trainer, bestuurder, arbiter en adviseur. Zij publiceert regelmatig over familie- en erfrecht en ADR(mediation) en zij trainde duizenden professionals in onderhandelen, mediation, procesvoering, en risicoanalyse. Ook adviseerde zij evenzoveel particulieren, ondernemingen, advocatenkantoren, en (internationale) mediationproviders. Door haar inhoudelijke expertise en jarenlange ervaring, zowel juridisch als psychologisch, loopt van Riemsdijk steeds voorop bij nieuwe ontwikkelingen. Zo was Van Riemsdijk was ruim 10 jaar bestuurslid NMI en is zij oprichtster en director emeritus van het International Mediation Institute (IMI). Zij startte met drs. Donald MacGillavry het eerste interdisciplinaire “scheidings-“kantoor in Nederland. Van Riemsdijk is voorzitter van de Stichting Nalatenschapsmediation en CEO van de New Resolution Group te Bilthoven.

 • F. (Fred) Schonewille

  Dr. mr. Fred Schonewille is als legal mediator en mediation advocate verbonden aan Schonewille Legal Mediation te Amsterdam en Rotterdam en richt zich op familiebedrijven, nalatenschappen en andere familiekwesties, echtscheidingen en premarital mediation. Hij is als hoofddocent verbonden aan de Hoefnagels Academie voor opleidingen op het terrein van legal mediation. Schonewille is oud-notaris, mede-initiatiefnemer van het platform www.allesovererven.nl, hoofdredacteur van Nederlandse Mediation, alsmede van Tijdschrift Conflicthantering, bestuurslid van de Stichting Nalatenschapsmediation en auteur van boeken en artikelen op het terrein van het erfrecht en het huwelijksvermogensrecht.

 • M. (Menno) van Gaalen

  Menno van Gaalen is ruim 20 jaar advocaat in Amsterdam en gespecialiseerd in erfrechtelijke zaken en echtscheidingen. Daarnaast is hij vFAS-mediator en raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Als (inmiddels voormalig) bestuurslid zette hij de specialisatieopleiding erfrecht bij de vFAS op waarvan inmiddels diverse jaargangen hebben plaatsgevonden.

 • E. (Erna) Kortlang

  Erna Kortlang is notaris en partner bij TeekensKarstens Notarissen in Leiden. Van oorsprong is zij een allround notaris, de laatste jaren houdt zij zich vooral bezig met familie- en erfrecht en estate planning. Erna is voorzitter geweest van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Naast haar praktijk heeft zij toezichthoudende functies, met name in de culturele sector. Erna houdt regelmatig lezingen over erfrecht. Zij heeft samen met Friederike de Raat onlangs een boekje geschreven over erfrecht met als titel: 'Hoe lang zullen ze leven'.

 • W. (Wouter) Verstijnen

  Wouter Verstijnen is belastingadviseur en partner bij Arcagna in Amsterdam en Rotterdam. Zijn praktijk bestaat uit de advisering van vermogende particulieren en ondernemers, veelal op het gebied van estate planning. Hij is ook opgeleid als mediator, lid van de Vereniging van Collaborative Professionals en adviseert zodoende met regelmaat bij echtscheidingen en de afwikkeling van nalatenschappen. Wouter is tevens docent schenk-, erf- en overdrachtsbelasting aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, auteur en spreker.

 • D. (Douwe) Draaisma

  Douwe Draaisma (Nijverdal, 1953) studeerde psychologie en filosofie aan de Universiteit van Groningen. Na zijn studie vertrok hij naar de Universiteit van Utrecht, waar hij in 1993 bij Piet Vroon promoveerde op een proefschrift over de metaforische aard van de taal waarin we over het geheugen denken en spreken (De Metaforenmachine. Een geschiedenis van het geheugen). Na zijn terugkeer naar de Universiteit van Groningen publiceerde hij Ontregelde geesten, een monografie over twaalf naamgevers uit de geschiedenis van neurologie en psychiatrie, zoals James Parkinson, Sergei Korsakov, Alois Alzheimer, Georges Gilles de la Tourette en Hans Asperger. In 2013 publiceerde hij De dromenwever. Over het autobiografisch geheugen verschenen tot dusver vier boeken: Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt (2001), De heimweefabriek (2008), Vergeetboek (2010) en in 2016 Als mijn geheugen me niet bedriegt. Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt is bekroond met verschillende wetenschappelijke en literaire prijzen. Sinds 2010 bezet Draaisma de Heymans-leerstoel van de Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Al vanaf 1992 verschijnen de boeken van Douwe Draaisma bij de Historische Uitgeverij, in de vormgeving van Rudo Hartman.

Maps

Editie(s)

Review

Reviews over cursussen van SDU

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling