KiesUwCursus
Home Cursussen Online cursus Wwft voor advocatenkantoren

Online cursus Wwft voor advocatenkantoren

Verplichting uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Iedere advocaat dient op de hoogte te zijn van de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Bij bepaalde aangewezen diensten moet je als advocaat de cliënt identificeren en de identiteit verifiëren. Ook moet in het kader van die dienstverlening verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties worden gemeld. Het is dan ook van belang dat je weet welke diensten onder de werking van de Wwft vallen en dat je de voorgeschreven verplichtingen kunt uitvoeren en naleven.

Tijdens deze online cursus gaan de docenten Suzanne Hendrickx en Bas Martens in op de toepasselijkheid van de Wwft voor advocaten. Denk dan bijvoorbeeld aan de verplichtingen die de wet oplegt. Ook de verhouding meldingsplicht versus geheimhoudingsplicht en de wijzigingen die het gevolg zijn geweest van de implementatie van de 4e en 5e Anti-Witwasrichtlijn (AMLD) komen aan bod. Op een systematische en praktische wijze worden de verplichtingen en de te volgen stappen doorgenomen en is er aandacht voor het risicomanagement-beleid van het advocatenkantoor. Tenslotte wordt in deze cursus gekeken naar de invoering van het UBO-register.

Wat is de doelgroep?

De cursus is ontwikkeld voor advocaten, advocatenkantoren, Wwft-verantwoordelijkheden en compliance-officers bij advocatenkantoren.

Wat is de cursusvorm?

Deze cursus bestaat uit een online bijeenkomst van drie uur. De docenten wisselen kennisdeling af met een quiz en de behandeling van voorbeelden en praktijkvragen. Ook worden veel casuïstiek en voorbeelden uit de rechtspraak behandeld. De cursus is na afloop ook terug te kijken. Via Canvas, ons digitale leermanagementsysteem, bestaat de mogelijkheid om vragen te stellen en kwesties voor te leggen.

Wie zijn de docenten?

Suzanne Hendrickx
Bas Martens

Wat leer je tijdens de cursus Wwft?

Na afloop van deze cursus:

 • ben je in staat om te herkennen welke diensten onder de werking van de Wwft vallen (en welk soort diensten en handelingen beslist niet);
 • kun je in situaties waar de Wwft van toepassing is de voorgeschreven verplichtingen uitvoeren en naleven.

Wat ontvang je na afronding van de cursus Wwft?

Na afronding van deze cursus en het met goed gevolg beantwoorden van een toets met drie meerkeuzevragen per sessie, ontvang je:

 • bewijs van deelname:
 • 3 PO J-punten.

Hoe werkt een online lesdag?

Om deel te nemen aan deze online cursus heb je een tablet, laptop of desktop nodig. Het is mogelijk om beeld en geluid met elkaar te delen; daarvoor moet je beschikken over een microfoon en webcam. Beschik je daar niet over, dan kun je meekijken en luisteren en via de chatfunctionaliteit vragen stellen om zo toch actief te kunnen deelnemen.

Na inschrijving ontvang je van ons een uitnodiging met daarin een link naar het online evenement. Ook krijg je van ons instructies voor het inloggen en testen van de verbinding voorafgaand aan de bijeenkomst.

Programma

Inhoud

Aan bod komen de volgende onderwerpen:

  • Toepasselijkheid Wwft

 

  • Cliëntenonderzoek

 

  • Uitleg begrippen UBO en PEP

 

  • Wanneer is een transactie “ongebruikelijk”?

 

  • Meldingsplicht versus geheimhoudingsplicht

 

  • Toezicht door de Toezichthouder

 

  • Boetes

 

  • Casusposities

 

  • Relevante (tuchtrechtelijke) jurisprudentie

 

  • Actualiteiten Wwft 2020

 

Gedurende de cursus zal door middel van pollvragen de theorie worden getoetst aan de praktijk.

Materiaal

Voorafgaand aan de training krijg je digitale lesmateriaal dat beschikbaar is via onze online leeromgeving Canvas. De hand-out van de powerpoint ontvang je na de cursusdag.

Sprekers

 • Suzanne Hendrickx

  Suzanne Hendrickx is in april 2000 beëdigd tot advocaat en heeft zeven jaar gewerkt bij een van de grotere advocatenkantoren in Leiden. Van 2007 tot en met 2019 heeft zij als advocaat en stafjurist gewerkt bij de Haagse Orde van Advocaten. Zij vormde vanaf 2013 samen met een collega het Kenniscentrum Wwft, vraagbaak voor de Nederlandse advocatuur op het gebied van Wwft-vraagstukken.

  Sinds 2015 fungeert Suzanne als docent op het gebied van de Wwft-compliance en tucht- en gedragsrecht. Zij verzorgt zowel in house opleidingen als lesmiddagen voor verschillende juridische opleidingsinstituten en ordes van advocaten. Suzanne is sinds eind 2019 volledig werkzaam als advocaat bij Advius, haar eigen kantoor, en adviseert advocaten, notarissen, fiscalisten, accountants en andere professionals op het gebied van de Wwft en hun beroepsregels. Suzanne heeft daarnaast ruim drie jaar als interim-compliance officer bij een groot advocatenkantoor gewerkt en verzorgt sinds begin 2024 in samenwerking met het kantoor Audit Partners Wwft-audits voor advocatenkantoren in Nederland. Ook staat Suzanne advocaten bij in tuchtprocedures. Nevenfuncties: Voorzitter Stichting Joost Fransen van der Lindenspoort Leiden

  Extern deskundige Hogeschool InHolland Rotterdam

 • Bas Martens

  Bas Martens is managing partner en advocaat bij DelissenMartens. Hij adviseert en begeleidt advocaten en andere professionals op het gebied van hun kantoororganisatie, bij tuchtrechtelijke problemen, beroepsaansprakelijkheid en in strafrechtelijke of bestuursrechtelijke procedures. Bas doceert op het gebied van de anti-witwasregelgeving, gedragsrecht en compliance voor o.a. advocaten, notarissen, belastingadviseurs en accountants. Samen met Suzanne Hendrickx verzorgt Bas voor OSR de (online) cursus ‘WWFT voor advocatenkantoren’.

Reviews over cursussen van OSR Juridische Opleidingen

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling