KiesUwCursus
Home Cursussen Online cursus Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden**

Online cursus Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden**

Dwangmiddelen in de praktijk

Let op! Dit is een online cursus die beschikbaar wordt gesteld via videoconferentie. Zowel docent als deelnemers nemen deel via PC, laptop of tablet. U ontvangt voorafgaand aan de cursus inloginstructies.

Bestemd voor: 
advocaten en leden van de zittende en staande magistratuur.

De cursus Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden (Wet BOB) geeft u op verdiepend niveau een overzicht van alle Bijzondere Opsporingsbevoegdheden zoals deze zijn opgenomen in het Wetboek van Strafvordering (art 126g e.v.).

Allereerst staan de sprekers stil bij vormverzuimen en het doel en de insteek van de Wet BOB. U krijgt bovendien onder meer inzicht in:

 • Stelselmatige infiltratie;
 • Observatie en tappen;
 • Buitenwettelijke BOB bevoegdheden zoals de lokagent en de stealth-sms.

U leert hoe deze middelen zich tot elkaar, het Wetboek van Strafvordering en algemene wetten zoals de Politiewet verhouden. De docenten gaan met u in gesprek over wat is nu wel en geen technisch hulpmiddel volgens de wet? 

Programma

09:30 – 11:00 Onherstelbare vormverzuimen: art. 359a van het Wetboek van Strafvordering
 • ‘Onherstelbaar’ in het ‘voorbereidend onderzoek’
 • Belang dat met het geschonden voorschrift wordt gediend, de ernst van het verzuim en het nadeel dat daardoor is veroorzaakt
 • Schutznorm
 • Vaststelling vormverzuim: volstaan met enkele vaststelling, of strafvermindering, of bewijsuitsluiting of niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie
10:30 – 11:00 Een inleiding in de wet BOB
 • Waarom de wet BOB?
 • Functioneren van de wet BOB
 • Verdenking strafbare feiten/ redelijk vermoeden van beramen/plegen ernstige misdrijven
11:00 – 11:15 Pauze
11:15 – 12:45 Wet BOB
 • Observatie, infiltratie, pseudo-koop en- dienstverlening, stelselmatige informatie inwinning, opnemen vertrouwelijke communicatie (OVC), opnemen telecommunicatie
 • Besloten plaats
 • Technisch hulpmiddel
 • Buitenwettelijke BOB bevoegdheden: stealth-sms, lokagent (versus art. 3 Politiewet)
12:45 – 13:15 Lunch

13:15 – 14:15 Toetsingskader

 • Proportionaliteit en subsidiariteit
 • Ernstige inbreuk op de rechtsorde

Sprekers

 • R. (Ronald) Verbeek

  Ronald Verbeek is wetgevingsjurist strafrecht Ministerie van Justitie en Veiligheid & Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam.

 • J. (Joost) Verbaan

  Director Erasmus Centre for Penal Studies, Erasmus Universiteit Rotterdam

Reviews over cursussen van SDU

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling