console.warn && console.warn("[GTM4WP] Google Tag Manager container code placement set to OFF !!!"); console.warn && console.warn("[GTM4WP] Data layer codes are active but GTM container must be loaded using custom coding !!!");
KiesUwCursus
Home Cursussen Online cursus Toeristische verhuur van woonruimte

Online cursus Toeristische verhuur van woonruimte

Info

Actueel overzicht op regulering, handhaving en jurisprudentie

De kortstondige verhuur van de eigen woning aan toeristen is steeds meer gemeenten een doorn in het oog. Ook grote zakelijke partijen hebben zich op deze markt gestort. Reden voor steeds meer gemeenten om toeristische verhuur te beperken of in bepaalde wijken zelfs geheel aan banden te leggen. Met de inwerkingtreding van de Wet toeristische verhuur zijn de mogelijkheden om te reguleren nog verder toegenomen.

Gemeenten, zeker in de Randstad, handhaven daarnaast ook strikt op illegale toeristische verhuur. Daarbij worden hoge boetes en dwangsommen opgelegd. Met de toenemende krapte op de huizenmarkt en intrede van steeds meer verhuurplatforms biedt nieuwe wetgeving ook striktere handhavingsmogelijkheden.

In deze cursus krijgt u een overzicht van landelijke en lokale wet- en regelgeving die ziet op kortstondige verhuur aan toeristen. Daarbij leert u met name over de regulering en handhaving via de Huisvestingswet, inclusief de per 1 januari 2021 in werking getreden Wet toeristische verhuur. Naast regulering gaat u ook dieper in op de handhaving door gemeenten en daarmee samenhangende jurisprudentie.

In deze cursus komen o.a. de volgende vragen aan de orde:

 • Wat is de juridische definitie van toeristische verhuur?
 • Hoe verhoudt de Wet toeristische verhuur zich tot de bestaand praktijk van woningonttrekking?
 • Welke (nieuwe) mogelijkheden biedt de Wet toeristische verhuur gemeenten?
 • Welke beperkingen heeft de Wet toeristische verhuur?
 • Hoe verhoudt de Nederlandse regelgeving zich tot het EU recht?
 • Welke toezichtbevoegdheden bestaan er?
 • Wie kan (tegelijkertijd) overtreder zijn?
 • Handhaving: boete of dwangsom?
 • Zijn gefixeerde boetes toegestaan?

De te behandelen onderwerpen sluiten nauw aan op de vragen en problemen die in de praktijk naar voren komen. Kortom, een compleet overzicht van de regelgeving rondom toeristische verhuur.

Programma"

Programma

Toeristische verhuur van woonruimte

13:00 – 14:00 Programma
14:00 – 14:15 Pauze
14:15 – 15:15 Programma
15:15 – 15:30 Pauze
15:30 – 16:30 Programma
Persoon

Sprekers

 • J. (Jim) Frielink

  Jim Frielink heeft ruime bestuursrechtelijke ervaring en legt zich toe op het vastgoedrecht. Jim voelt zich helemaal thuis in onder meer handhavingsprocedures, omgevingsrechtelijke vraagstukken en vergunningsaanvragen. Daarbij heeft hij zijn sporen verdiend in huurrechtzaken. In procedures waar bestuursrechtelijke en huurrechtelijke elementen samenkomen is Jim dan ook met recht een specialist te noemen. Jim studeerde aan de UvA en VU in Amsterdam en trad als advocaat op in zaken omtrent vastgoedrecht bij een Amsterdams kantoor. Per 1 januari 2021 is Jim verbonden aan Hielkema & co.

 • P. (Paul) Goes

  Paul Goes heeft ruime ervaring in het bestuursrecht; eerst 18 jaar als belastinginspecteur, daarna ruim 20 jaar als raadsheer voor het Gerechtshof van Amsterdam. Paul volgt de afgelopen jaren de ontwikkelingen op het gebied van toeristische verhuur. Dit heeft tot diverse publicaties in de juridische vakpers geleid. Paul studeerde aan de Tilburg University en aan de UvA. Hij is gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit. Doceren is hem op het lijf geschreven.

Maps

Editie(s)

Review

Reviews over cursussen van SDU

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling