KiesUwCursus
Home Cursussen Online Basiscursus Letselschade*

Online Basiscursus Letselschade*

Van 6:162 BW naar schadebepaling

Let op! Dit is een online cursus die beschikbaar wordt gesteld via videoconferentie. Zowel docent als deelnemers nemen deel via PC, laptop of tablet. U ontvangt voorafgaand aan de cursus inloginstructies.

Deze online cursus is bestemd voor
: advocaten, bedrijfsjuristen en juristen werkzaam op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht.

Inleiding in het juridische en praktische letselschaderecht
Tijdens deze online basiscursus letselschade behandelen de sprekers de belangrijkste onderwerpen op het gebied van het juridische en praktische letselschaderecht.

Aan de hand van de onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid en bijzondere aansprakelijkheid leert u de aansprakelijkheidsgrondslagen.
Daarna komen de verschillende aspecten van schade aan bod.

Na de lunchpauze zal de praktische kant van het letselschaderecht centraal staan.
U krijgt antwoord op de volgende vragen:
Hoe gaat u om met de deelgeschilprocedure?
Hoe berekent u smartengeld?
En ten slotte wordt uitgebreid ingegaan op de deskundige, want hier staat of valt uw procedure mee.
Waar mogelijk zullen actuele ontwikkelingen worden meegenomen.
U krijgt in deze cursus ook antwoord op de vraag: Hoe zit het nu met de hangmat?

Programma

09:30 – 12:45

De verschillende aansprakelijkheidsgrondslagen

Hoe moet u de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW) toetsen?

 • Onrechtmatige daad, toerekenen, schade en causaal verband
 • Doen of nalaten
 • Hoofdelijke aansprakelijkheid
 • Gevaarzetting

Voor welke zaken geldt risicoaansprakelijkheid en wat zijn daarvan de consequenties?

 • Gebrekkige zaken: (on)roerend
 • Dieren
 • Stoffen

Extra bescherming wat leidt tot de bijzondere aansprakelijkheid:

 • De fietser in het verkeer bij letselschade
 • De werknemer bij letselschade

Hoe gaat u om met voordeelstoerekening?

12:45 – 13:30
Lunchpauze
13:30 – 16:45

De praktische kant van letselschadezaken

Wat kunt u verwachten in en van de deelgeschilprocedure?

Hoe gaat u om met smartengeld?

 • Wat zijn de voorwaarden voor toekenning?
 • Shock- en affectieschade
 • Bepaling van de hoogte
 • De kern van uw zaak: deskundigen

Keuze van de deskundige

 • Welke vraagstelling?
 • Positie van partijen en de deskundige
 • Rol van het deskundigenbericht

Sprekers

 • W.A. (Wout) van Veen

  Mr. W.A. van Veen is sinds 1974 werkzaam als advocaat met als specialisatie letselschaderecht, arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht, vanaf 1998 bij Wout van Veen Advocaten te Utrecht. Vanaf 1987 tot 1998 bekleedde hij diverse functies bij de vakcentrale FNV, waaronder Hoofd Rechtskundige Dienst. Van 1995 – 2001 was hij tevens lid van de Commissie gelijke behandeling. Juridisch adviseur van het bureau Beroepsziekten van her FNV. Lid van de WAA en ASP. Hij is raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch.

 • A.A.M. (Aurélie) van Dijk

  mr. Aurélie van Dijk is sinds 2010 werkzaam als advocaat met de specialisatie Aansprakelijkheidsrecht en Letselschade. Zij is sinds 2015 werkzaam bij Beer advocaten te Amsterdam en is lid van de WAA, VJPP en aspirant-lid LSA

Editie(s)

Reviews over cursussen van SDU

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling