KiesUwCursus
Home Cursussen Online cursus Nieuw Rv! Vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht

Online cursus Nieuw Rv! Vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht

Zeer actueel! Het Wetsvoorstel Vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht is op 30 januari jl. door de Tweede Kamer aangenomen en op 5 maart jl. heeft de Eerste Kamer dit wetsvoorstel als hamerstuk afgedaan. Deze Wet treedt derhalve op korte termijn in werking (1 juli a.s. of 1 januari a.s.). In deze online cursus bespreekt de docent mr. Steven Venhuizen, senior raadsheer van het Gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch, de vereenvoudiging en modernisering van het bewijsrecht.

Uitgangspunt is dat de rechter na de mondelinge behandeling uitspraak kan doen. Daarvoor dient deze op dat moment wel over zoveel mogelijk informatie en bewijs te beschikken. De verzameling van informatie en bewijs dient door partijen zo zoveel mogelijk voorafgaande aan de procedure c.q. de mondelinge behandeling plaats te vinden. Het aangenomen wetsvoorstel (35 498) wijzigt het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enige andere wetten om de mogelijkheden voor het verzamelen van de relevante informatie en bewijsmateriaal in de fase voorafgaand en tijdens de civiele procedure te versimpelen en verbeteren en herrangschikt de voorlopige bewijslastverdeling. Ook het conservatoir bewijsbeslag in niet IE-zaken en het proces-verbaal van constatering door de gerechtsdeurwaarder worden in de wet opgenomen.

De volgende onderwerpen komen (soms summier) aan bod:

  • doel en middelen, actuele stand van zaken, inwerkingtreding en overgangsrecht
  • bewijsverrichtingen voorafgaande aan de procedure (concentratie van voorlopige bewijsverrichtingen inclusief het nieuwe inzagerecht; conservatoir bewijsbeslag in niet IE-zaken; proces-verbaal van constatering)
  • bewijsverrichtingen tijdens de procedure (niet meer voorlopige bewijsverrichtingen).
  • partijen: rechten, (pre processuele) plichten en eventuele sancties
  • rechter: regierol, gevolgtrekkingen, professionele standaarden

Na deze cursus bent u helemaal op de hoogte van de op handen zijnde wijzigingen.

Doelgroep: advocaten, bedrijfsjuristen en rechtsbijstandsjuristen
Niveau: actualiteiten

Programma

13.00Start online cursus

14.00Korte pauze

14.10Vervolg cursus

15.15Korte pauze

15.25Vervolg cursus

16.30Einde cursus

Sprekers

  • mr. S.M.A.M. Venhuizen

    Senior raadsheer Gerechtshof ’s-Hertogenbosch

Editie(s)

Reviews over cursussen van LegalPlanet

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling