KiesUwCursus
Home Cursussen Online cursus EU-strafrecht & nationaal strafrecht

Online cursus EU-strafrecht & nationaal strafrecht

De doorwerking van het EU-recht in de praktijk van het strafrecht

Let op! Dit is een online cursus die beschikbaar wordt gesteld via videoconferentie. Zowel docent als deelnemers nemen deel via PC, laptop of tablet. U ontvangt voorafgaand aan de cursus inloginstructies.

De afgelopen decennia is er door de EU-wetgever in Brussel hard gewerkt aan EU-strafrecht. In eerste instantie ging het vooral om wetgeving ter verbetering van de strafrechtelijke samenwerking tussen lidstaten.

Harmonisatie van het materieel strafrecht in Europa
Al snel ging de aandacht ook uit naar harmonisatie van het materieel strafrecht met als resultaat tientallen kaderbesluiten en richtlijnen over misdrijven als witwassen, omkoping, kinderporno, mensenhandel en fraude. Daarbij kwamen vervolgens richtlijnen voor de harmonisatie van het strafprocesrecht:

  • Rechten voor het slachtoffer van een misdrijf;
  • Regelgeving inzake confiscatie;
  • Richtlijnen inzake procedurele rechten (o.a. de richtlijn toegang tot een raadsman en de richtlijn versterking vermoeden van onschuld).  

Dit betekent dat de Nederlandse wetgeving op al deze terreinen moet voldoen aan het EU-recht. En ook dat de rechtsmacht van het Hof van Justitie van de EU zich via de van toepasselijke EU-instrumenten uitstrekt tot al de genoemde onderwerpen. Daarbij komt nog eens dat het Handvest voor de grondrechten van de EU van kracht is.

Dynamische invloed van het EU-recht
Concreet heeft dit alles tot gevolg dat in de dagelijkse strafrechtelijke praktijk in Nederland consequent rekening moet worden gehouden met de invloed van het EU-recht:

  • Bij de uitleg van delictsomschrijving:
  • Voor bepaling van de omvang van rechten van verdachten.

Die invloed is dynamisch van karakter, door de uitleg die het Hof van Justitie van de EU met zijn rechtspraak in concrete zaken geeft aan de inhoud van het EU-strafrecht. Bovendien kunnen er in de Nederlandse rechtszaal actief verweren worden gevoerd over de conformiteit van de Nederlandse wetgeving met het EU-recht.

In het eerste deel van deze cursus wordt het EU-strafrecht uiteengezet en de doorwerking daarvan besproken in het nationale strafrecht. In het tweede deel van de cursus wordt aan de hand van casusposities geoefend met voorbeelden van die doorwerking in concrete strafzaken.

Programma

Dinsdag 15 December

19:30 – 20:30 EU-strafrecht en de doorwerking in het nationale strafrecht
20:30 – 20:45 Pauze
20:45 – 21:45 Casuïstiek
Aan de hand van casusposities oefent u met voorbeelden van de doorwerking van EU-recht in concrete strafzaken.

Sprekers

  • P. (Pieter) Verrest

    Pieter Verrest is hoogleraar straf(proces)recht, i.h.b. Europees en Internationaal strafrecht en tevens voorzitter vaksectie straf(proces)recht Erasmus Universiteit.

Editie(s)


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kiesuwcursus.nl/public_html/wp-content/themes/kiesuwcursus/templates/courses/single/location.php on line 17

Reviews over cursussen van SDU

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling