KiesUwCursus
Home Cursussen Online cursus Bodem onder de Omgevingswet

Online cursus Bodem onder de Omgevingswet

Zeer actueel! Sinds 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht. Met de Omgevingswet is ook het bodembeschermingsrecht onder het bereik van de algemene systematiek van de Omgevingswet gekomen. De docent, prof. mr. Gerrit van der Veen start tijdens deze cursus met een korte terugblik op het oude recht van de Wet bodembescherming. Dat blijft namelijk voor een aantal gevallen nog gelden en is bovendien tot nu toe het referentiepunt.

Vervolgens komt het nieuwe wettelijke instrumentarium aan de orde. Dat berust op drie pijlers:

1. het voorkomen van nieuwe verontreiniging of aantasting (preventie);

2. het meewegen van bodemkwaliteit als onderdeel van een brede afweging over de kwaliteit van de leefomgeving in relatie tot functies (toedeling van functies);

3. het op duurzame en doelmatige wijze beheren van resterende historische verontreinigingen (beheer historische verontreinigingen).

Ook besteedt de docent aandacht aan het overgangsrecht en de relevantie van het nieuwe recht in privaatrechtelijke verhoudingen, zoals koop/verkoop. De praktijk was bekend met clausules omtrent toewijzing van aansprakelijkheden aan de hand van (bijvoorbeeld) saneringsplannen of besluiten van het bevoegd gezag. Die zijn veranderd en dus moeten veel voorkomende contractuele clausules tegen het licht gehouden worden, met aandacht voor (eventueel) overgangsrecht en voor het nieuwe recht onder de Omgevingswet.

Onderwerpen zijn:

  • Verleden en doorlopen van de Wet bodembescherming
  • De verschillende pijlers van de Omgevingswet
  • Bodem en zorgplichten
  • Overgangsrecht (onder meer overgangsrecht “oude gevallen” en overgangsrecht “zorgplicht”)
  • Privaatrechtelijke aspecten en aanpassing van bodemclausules in overeenkomsten

NB Dit is een online cursus die beschikbaar wordt gesteld via Zoom. U ontvangt voorafgaand aan de cursus gebruiksinstructies.

Doelgroep: advocaten en notarissen
Niveau: 
basis en actualiteiten

Programma

10.00Start online cursus

Deel I – Bodem onder de Omgevingswet

11.00Pauze

11.15Vervolg online cursus

Deel II – Bodem onder de Omgevingswet

12.15Einde online cursus

Sprekers

  • prof. mr. G.A. van der Veen

    Advocaat bij AKD, bijzonder hoogleraar Milieurecht Rijksuniversiteit Groningen.

Editie(s)

Reviews over cursussen van LegalPlanet

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling