KiesUwCursus
Home Cursussen Online cursus Bedrijfseconomisch ontslag in 2023

Online cursus Bedrijfseconomisch ontslag in 2023

Actualiteiten rondom de UWV-ontslagprocedure

Let op! Dit is een online cursus die beschikbaar wordt gesteld via videoconferentie. Zowel docent als deelnemers nemen deel via PC, laptop of tablet. Je ontvangt voorafgaand aan de cursus inloginstructies.

Sinds de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid is tot aan de coronacrises het aantal bedrijfseconomische ontslagprocedures bij UWV tot een historisch minimum (gemiddeld 1.000 aanvragen per maand) gedaald. Hoe zit dit echter nu? En welke invloed heeft de coronacrisis en de steunmaatregelen van het kabinet hierop gehad? In dit webinar krijg je o.a. antwoord op deze vragen.

In deze cursus zal onder meer worden ingegaan op de vragen die momenteel bij veel werkgevers leven, zoals:
– Hoe maak ik in deze onzekere tijden voor UWV aannemelijk dat arbeidsplaatsen structureel komen te vervallen?
– In hoeverre speelt het al dan niet gebruik gemaakt hebben van de Now-regeling een rol bij het beoordelen van mijn ontslagaanvraag door UWV?
– Waar kan ik bij UWV terecht als ik na afloop van het webinar nog vragen heb?

Daarnaast zal aandacht worden besteed aan de nieuwe uitvoeringsregels van UWV, waaronder uitvoeringsregels omtrent de procedurele aspecten van de UWV-ontslagprocedure, nieuwe uitvoeringsregels rondom bedrijfseconomisch ontslag en uitvoeringsregels in het kader van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra).

Bestemd voor: advocaten, juristen en HR-managers

Programma

Datum en tijd: dinsdag 10 oktober 2023, van 10:00 – 12:10 uur

 • Duur van een bedrijfseconomische ontslagprocedure bij UWV
 • De kans op een procedure bij de rechter na de beslissing van UWV
 • Ontwikkelingen in het aanvraagproces
 • Actualiteiten Uitvoeringsregels Ontslag
 • De gevolgen van bedrijfseconomische ontslagen via UWV voor de loonkostensubsidie op grond van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOWregeling)
 • Hoe worden de bedrijfseconomische redenen voor ontslag door UWV getoetst? En hoe beoordeelt UWV in deze onzekere tijden of de werkgever aannemelijk heeft gemaakt dat arbeidsplaatsen structureel (d.w.z. bezien over een periode van 26 weken) komen te vervallen?
 • In hoeverre speelt het al dan niet gebruik gemaakt hebben van de NOWregeling een rol bij het toetsen van de bedrijfseconomische redenen in het kader van een ontslagaanvraag?
 • De per 1 januari 2020 gewijzigde Ontslagregeling in verband met Wnra: hoe moeten de bedrijfseconomische ontslagredenen bij overheidswerkgevers worden getoetst wanneer de ontslagen het gevolg zijn van een democratisch genomen besluit?
 • De vier arresten van de Hoge Raad op de Agrond (ANWB, Stichting tanteLouise, KLM en Shell) en de effecten hiervan op de ontslagpraktijk van UWV

mr. J. (Jan) Meijer
Landelijk manager, UWV

Sprekers

 • J. (Jan) Meijer

  Landelijk Manager afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening UWV WERKbedrijf

Editie(s)

Reviews over cursussen van SDU

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling