KiesUwCursus
Home Cursussen Online cursus Alle ins & outs van privacy in het arbeidsrecht

Online cursus Alle ins & outs van privacy in het arbeidsrecht

Privacy in het arbeidsrecht is al jaren een hot topic. In welke mate moet de privacy van de werknemer beschermd worden? Wat kan een werkgever nu wel en niet doen? Hoe werkt de AVG en hoe kunt u de regels van deze Verordening praktisch toepassen?

Tijdens deze cursus krijgt u onder meer antwoord op de volgende vragen:

  • Welke informatie mag de werkgever aan de werknemer vragen bij ziekmelding?
  • Wat mag wel en wat mag niet bij monitoring van werknemersgedrag?
  • Wat houdt het inzagerecht in?
  • Hoe lang mogen gegevens worden bewaard?
  • Wat zijn de regels met betrekking tot social media?
  • En mag een werkgever informatie verkregen van internet gebruiken ten behoeve van een sollicitatieprocedure?
  • Wat zijn de gevolgen als de privacywetgeving niet goed wordt opgevolgd?

Dit is slechts een greep uit de vragen en onderwerpen die de afgelopen jaren in de jurisprudentie voorbij zijn gekomen.  De docent, mr. Catherine Jakimowicz, is specialist op het gebied van het privacyrecht en praat u in 3 uur bij over dit zeer actuele onderwerp.

NB Dit is een online cursus die beschikbaar wordt gesteld via Zoom. U ontvangt voorafgaand aan de cursus gebruiksinstructies.

Doelgroep: advocaten, bedrijfsjuristen, HR
Niveau: Actualiteiten

Programma

9.30Start online cursus

9.30Wettelijk kader privacy werknemers

Wanneer moeten de alarmbellen gaan rinkelen?
Wanneer is de AVG / UAVG van toepassing?
Wat is de exposure bij overtreding?
Wat is een persoonsgegeven?
Wat is het verwerken van persoonsgegevens? Verwerking van bijzondere gegevens en strafrechtelijke gegevens

De zieke werknemer

Welke gegevens mag een werkgever van een arbeidsongeschikte werknemer verwerken.
Hoe om te gaan met alcohol en drugscontrole?
Wat kan een werkgever wel en niet van een werknemer verlangen in verband met Covid?
Waar moet de werkgever vanuit privacy perspectief bekeken rekening mee houden bij de controle van de zieke werknemer?

10.30Pauze

10.45Doelbinding en grondslagen

Welke gegevens mag de werkgever wanneer en waarvoor verwerken?
Kan een werkgever de gegevens uit het beveiligingssysteem gebruiken om te controleren of werknemers zich aan werktijden houden?
Kan de werkgever aan een werknemer toestemming vragen voor de gegevensverwerking?
Wat moet de werkgever ter zake de verwerking van persoonsgegevens wel en vooral niet opnemen in een arbeidsovereenkomst?

Monitoring werknemersgedrag (e-mail, camera, telefoon, Track & Trace in auto’s) en onrechtmatig verkregen bewijs

Controle op telefoon, e-mail en camera: wat is wel en niet toegestaan?
Onrechtmatig verkregen bewijs: en nu?
Wat moet er in een e-mail en camera regeling worden opgenomen?
Waar moet de werkgever rekening mee houden bij het inschakelen van een recherchebureau?

Het inzagerecht

Het inzagerecht: wat houdt dat in?
Kan inzage worden geweigerd?
Hoe moet de werkgever daaraan gehoor geven?
Houdt het inzagerecht in dat ook een kopie van documenten moet worden gegeven?

11.45Pauze

12.00Bewaartermijnen personeelsgegevens en het digitaliseren van personeelsdossiers

Hoe lang mogen personeelsgegevens worden bewaard?
En wat moet de werkgever in het geval van digitaliseren inregelen om te voldoen aan de privacywetgeving?

Social media

Is een social mediacode verplicht?
Wat moet daarin staan?
Wat is verstandig in de arbeidsovereenkomst op te nemen ter zake social media?
Wat kan een werkgever ondernemen bij ongewenste uitlatingen over werknemers via social media?
Kan een werkgever het gebruik van social media verbieden?

Overgang van onderneming / Due diligence

Een overname: wat kan de werkgever wel en niet aan informatie verstrekken?
En hoe moet de werkgever in dat kader bijvoorbeeld met het personeelsdossier omgaan?

Sollicitatie

Mag informatie via het internet verkregen worden gebruikt in de solliciatieprocedure?

13.00Einde cursus

Sprekers

  • mr. C. Jakimowicz

    Advocaat en partner bij SteensmaEven

Editie(s)

Reviews over cursussen van LegalPlanet

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling