console.warn && console.warn("[GTM4WP] Google Tag Manager container code placement set to OFF !!!"); console.warn && console.warn("[GTM4WP] Data layer codes are active but GTM container must be loaded using custom coding !!!");
KiesUwCursus
Home Cursussen Online cursus Actualiteiten Wet openbaarheid van bestuur & Wet open overheid

Online cursus Actualiteiten Wet openbaarheid van bestuur & Wet open overheid

Info

Openbaarheid van overheidsinformatie. Voor velen een risico, maar zeker ook een kans.

De Wet openbaarheid van bestuur, maar ook allerlei bijzondere wetten geven toegang tot informatie die bij de overheid berust. Dat is niet alleen informatie die van de overheid is, maar ook informatie van anderen (ondernemingen, particulieren of adviseurs van de overheid zoals advocaten). De weg naar die informatie is laagdrempelig. Een simpel verzoek moet een procedure in gang zetten. Het uitgangspunt is dat alles openbaar is. Tenzij er belangen zijn die zwaarder wegen.

De Wob, maar ook bijzondere wetten als de Aanbestedingswet, Advocatenwet, Jeugdwet etc. geven een kader voor de vraag of informatie openbaar moet worden gemaakt. En wat te denken van de bijzonderheid van in te brengen processtukken in een bestuursrechtelijke procedure?

In deze cursus wordt, specifiek voor advocaten, ingegaan op de actualiteiten van de Wob en aanverwante wetten. Alle thema’s komen aan bod aan de hand van de meest recente rechtspraak. Ook ontwikkelingen qua wetgeving, zoals de Wet open overheid die de Wob moet vervangen, komt aan bod.

Let op! Dit is een online cursus die beschikbaar wordt gesteld via videoconferentie. Zowel docent als deelnemers nemen deel via PC, laptop of tablet. U ontvangt voorafgaand aan de cursus inloginstructies.

Programma"

Programma

09:30 – 11:00 Actualiteiten Wet openbaarheid van bestuur & Wet open overheid
De cursus behandelt aan de hand van recente ontwikkelingen de Wob en aanverwante wetten. De actualiteit bepaalt dus voor een goed deel de inhoud. Wat veelal in elk geval aan bod komt zijn :

 • Wanneer is een verzoek om informatie een Wob-verzoek? Afgezet tegen andere wegen tot inzicht in informatie (AVG, 843a Rv)
 • Wanneer is sprake van misbruik van de Wob?
 • Welke documenten vallen er wanneer onder (ook WhatsApp- en SMS-berichten)?
 • Bij wie kan het Wob-verzoek worden ingediend?
 • De relatie Wob en bijzondere wetten zoals de Gemeentewet (geheimhouding) en de Aanbestedingswet.
 • Op welke manier moeten weigeringsgronden worden toegepast op documenten en hoe komt dit tot uitdrukking bij het besluit?
 • Hoe zit het met het inbrengen van stukken onder geheimhouding in een bestuursrechtelijke procedure?
 • Wat is intern beraad en welke externe is daar nu wel onderdeel van en welke niet?
 • Highlights Wet open overheid.

Er is voldoende ruimte voor het inbrengen van specifieke situaties uit de praktijk die tijdens de training behandeld kunnen worden.

11:00 – 11:15 Pauze
11:15 – 12:45 Vervolg cursus
Persoon

Sprekers

 • C.N. (Cornelis) van der Sluis

  Advocaat

Maps

Editie(s)

Review

Reviews over cursussen van SDU

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling