KiesUwCursus
Home Cursussen Actualiteiten Inreisverbod**

Actualiteiten Inreisverbod**

Belicht vanuit het EU recht, strafrecht en vreemdelingenrecht

Het uitvaardigen van het inreisverbod tegen een illegale onderdaan van een derde land in Nederland betekent voor het vreemdelingenrecht dat die onderdaan in beginsel geen rechtmatig verblijf hier te lande kan hebben. Strafrechtelijk gezien heeft het uitvaardigen van het inreisverbod tot gevolg dat het verblijf van die onderdaan in Nederland strafbaar wordt gesteld met een vrijheidsstraf of een geldboete. Dit levert vraagstukken op vanuit verschillende rechtsgebieden zoals het EU recht, strafrecht en het vreemdelingenrecht.

Tijdens deze cursus bespreken de docenten de meest actuele stand van zaken en jurisprudentie rondom het inreisverbod met u. Na het volgen van deze cursus bent u goed en actueel op de hoogte van alle zaken die spelen rondom het inreisverbod.

Bij deelname aan deze cursus ontvangt u op de cursusdag gratis de uitgave Het inreisverbod. 

Bestemd voor: advocaten

Programma

12:30 – 13:00 uur
Ontvangst met broodjes13:00 – 15:00 uur
Inreisverbod deel 1: formele en materiele aspecten in vreemdelingenrecht

– Belangenafweging en motivering
– Procedurele aspecten
– Verhouding met ongewenstverklaring
– Gevaar openbare orde

mr. E. (Eric) Druijff
mr. A. (Aniel) Pahladsingh

15:00 – 15:15 uur
Pauze

15:15 – 17:15 uur
Inreisverbod deel 2: formele en materiele aspecten in strafrecht: 197 Sr

– Wanneer zijn stappen terugkeerprocedure doorlopen (rechtspraak HvJ EU en HR)?
– Wanneer vangt inreisverbod aan?
– Wanneer eindigt het inreisverbod?

mr. E. (Eric) Druijff
mr. A. (Aniel) Pahladsingh

Sprekers

  • A. (Aniel) Pahladsingh

    Aniel Pahladsingh is sinds 2007 werkzaam als jurist bij de Raad van State. Hij is ambtelijk secretaris van de Commissie recht van de Europese Unie van de Raad met daarbij coördinerende taken op het terrein van het Unierecht, met in begrip van vraagstukken over het EU Handvest. Sinds 2010 is hij rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht. Hij is redactielid van het blad Journaal Vreemdelingenrecht (SDU). Hij heeft verschillende publicaties op zijn naam staan en is een van de auteurs van het boek Commentaar Europees Migratierecht (SDU) voor de onderdelen EU Handvest en burgerschap van de Unie. Ook is hij hoofdredacteur van JHG EU-Handvest Selecties uitgegeven bij SDU en spreekt hij geregeld voor cursussen, debatten en symposia.

  • E.H.M. (Eric) Druijf

    Na afronding van zijn rechtenstudie in Leiden in 1991 is mr Druijf – met een omweg via het departement van justitie – als RAIO in de rechterlijke macht terecht gekomen. Binnen de rechtbanken waar hij heeft gewerkt heeft hij verschillende functies bekleed: vreemdelingenrechter, strafrechter, (coördinerend) rechter-commissaris en hoofd van de vreemdelingenkamer in Den Bosch. Sinds 1 januari 2015 is hij werkzaam in de rechtbank Midden-Nederland als bestuursrechter. Tevens is hij raadsheer-plaatsvervanger (strafrecht) in het gerechtshof Amsterdam. Daarnaast is hij ook docent actualiteiten vreemdelingenbewaring

Editie(s)

Reviews over cursussen van SDU

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling