KiesUwCursus
Home Cursussen Online actualiteitencursus EU-migratierecht I (regulier)

Online actualiteitencursus EU-migratierecht I (regulier)

Actuele ontwikkelingen Europees migratierecht

Als ervaren vreemdelingenadvocaat wil je op de hoogte zijn van actuele thema’s en ontwikkelingen in het Europees migratierecht. Met deze opleiding ben je in één dag weer helemaal up-to-date.

Het Europees migratierecht heeft zijn stempel gezet op het nationale vreemdelingenrecht. Dit Europees migratierecht heeft niet alleen gevolgen voor de inhoudelijke normen die de rechtspositie van jouw cliënten beïnvloeden, maar vereist van jou een Europese manier van denken die niet altijd overeenkomt met de vertrouwde regels van nationaal (proces)recht. Ook heb je kennis nodig van de rechtspraak van het Hof van Justitie EU. De ontwikkelingen gaan snel en dit geldt helemaal voor de rechtspraak van het Hof van Justitie. Regelmatige bijscholing is noodzakelijk om niet achterop te raken. Daarom biedt OSR de unieke actualiteitencursus EU-migratierecht aan. Hierin belichten we de recente ontwikkelingen in Europa die belangrijk zijn voor jouw dagelijkse praktijk.

Wat is de doelgroep?

Deze actualiteitencursus is bedoeld voor de vreemdelingadvocaat met ervaring in het vreemdelingenrecht en kennis van de uitgangspunten van het Europees recht (voorrang en directe werking).

Wat is de cursusvorm?

Deze actualiteitencursus bestaat uit een online bijeenkomst.

Wie zijn de docenten?

Aniel Pahladsingh
Helen Oosterom – Stapels

Wat leer je tijdens de online actualiteitencursus EU-migratierecht I (regulier)?

Na afloop van deze cursus:

 • is je kennis van het Europees migratierecht weer actueel en verdiept;
 • heb je een overzicht van belangrijke voor de reguliere rechtspraktijk relevante Europese en nationale ontwikkelingen in regelgeving, beleid en jurisprudentie;
 • kan je deze kennis toepassen in je eigen praktijk.

Wat ontvang je na afronding van de Online actualiteitencursus EU-migratierecht I (regulier)?

Na afronding ontvang je:

 • 5 J PO-punten. Deze cursus is door de NOvA erkend als PE-cursus;
 • een certificaat.

Programma

Inhoud

Welke onderwerpen op het programma staan, hangt af van de recente ontwikkelingen in Europa en Nederland, waarbij als vuistregel het achterliggend jaar wordt gehanteerd, en de relevantie van deze ontwikkelingen voor de Nederlandse rechtspraktijk. De ervaring leert dat de volgende onderwerpen zeker aan bod komen:

 • De verblijfsrichtlijn (richtlijn 2004/38/EG – burgers van de Unie en hun familieleden).
 • Het Associatierecht EEG-Turkije.
 • De gezinsherenigingsrichtlijn (richtlijn 2003/83/EG).
 • De langdurig ingezetenenrichtlijn (richtlijn 2003/109/EG).
 • Het Handvest van de grondrechten van de EU.

Afhankelijk van de ontwikkelingen zal er aandacht zijn voor andere maatregelen, zoals:

 • De Schengengrenscode (Verordening (EG) nr. 562/2006/EG).
 • De Visumcode (Verordening (EG) nr 810/2009).
 • De Studentenrichtlijn (Richtlijn 2004/114/EG).
 • De Blue Card richtlijn (Richtlijn 2009/50/EG).
 • De Strafbaarstelling van illegale arbeid (Richtlijn 2009/52/EG).

Onderwerpen die in de eerstvolgende cursus zeker aan bod zullen komen, zijn:

 • De België-route (O, B en S).
 • De minutenzaken ( Y en S).
 • De stand still-verplichting in de Turkije overeenkomst (arresten Demir en Dogan).
 • De openbare orde (M.G.).
 • De gevolgen van een beroep op de sociale zekerheid voor het verblijfsrecht (Brey).
 • Het EU Handvest.

Werkwijze

Deze cursus sluit volledig aan op de praktijk. Je gaat samen met vakgenoten concreet aan de slag. Want leren doe je het beste met en van elkaar. Daarom is er volop ruimte om met medecursisten en docenten van gedachten te wisselen over de ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor het nationale recht en eventuele knelpunten die het Europees migratierecht oplevert in de dagelijkse praktijk. Je krijgt daarbij ondersteuning van onze topdocenten.

Materiaal

Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst ontvang je van ons het studiemateriaal.

Sprekers

 • dhr. mr. A. Pahladsingh

  Aniel Pahladsingh is een EU-jurist en studeerde Nederlands recht aan de universiteit in Leiden en werkte vervolgens in verschillende functies bij de Immigratie-en Naturalisatiedienst (IND). Sinds 2007 is hij werkzaam als jurist bij de Raad van State. Hij is ambtelijk secretaris van de Commissie recht van de Europese Unie van de Raad met daarbij coördinerende taken op het terrein van het Unierecht, met in begrip van vraagstukken over het EU Handvest en de doorwerking van het Unierecht naar het nationale recht. Sinds 2010 is hij rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht alwaar hij geschillen beslecht op verschillende rechtsterreinen binnen het bestuursrecht. In 2015 was hij een half jaar gedetacheerd geweest bij het Hof van Justitie EU in Luxemburg als medewerker in het kabinet van de Nederlandse rechter. Ook is hij in 2016 gedetacheerd geweest als senior jurist bij de Afdeling Juridische Zaken Europees Recht in het kader van het Nederlands Voorzitterschap van de Europese Unie. Daar was hij belast met de dossiers asiel, migratie (vrij verkeer van personen) en strafrecht. In 2017 is Aniel benoemd als plv-lid bij het College voor de Rechten van de Mens en houdt hij zich bezig met geschillen over mensenrechtenbescherming. Als auteur van de annotatiebundel JHG EU Handvest Selecties is Aniel een expert op het gebied van mensenrechtenbescherming vanuit Europa voor zowel de wetgeving als rechtspraak. Aniel heeft verschillende juridische boeken en artikelen geschreven. Zijn boeken gaan over het Europees migratiebeleid met een bijzondere belangstelling voor mensenrechten. Over het fenomeen Crimmigration law in the EU heeft hij inmiddels 2 boeken geschreven. Centraal staat de EU migratiecrisis en de maatregelen die de lidstaten kunnen treffen zoals het inreisverbod en de detentie. Ook beschrijft hij de samensmelting tussen het vreemdelingenrecht en het strafrecht. De boeken zijn op de Amerikaanse en Europese markt beschikbaar in zowel het Engels als Italiaans. Aniel spreekt zowel in het Nederlands en Engels in binnen-en buitenland. Aniel is redactielid van een aantal juridische vakbladen zoals het Journaal Vreemdelingenrecht, Jurisprudentie Vreemdelingenrecht en Crimmigratie & Recht.

 • mevr. mr. H. Oosterom - Staples

  Helen Oosterom-Staples's research focuses on EU migration law, in particular the rights of EU citizens and their family members and Turkish nationals under the EEC-Turkey Agreement. She has also published on the EU's rules on external borders, family reunification and the Long-term residents Directive. Her knowledge of EU and international law allows her to take a holistic approach on migration issues which has enabled her to identify gaps in the EU's protection regime. She is currently working on the immigration issues which are, in part, debit to the Brexit.

Editie(s)

Reviews over cursussen van OSR Juridische Opleidingen

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling