KiesUwCursus
Home Cursussen Onderwijs-cao’s: robuust genoeg voor de 21e eeuw?

Onderwijs-cao’s: robuust genoeg voor de 21e eeuw?

Op vrijdag 12 oktober 2018 is het symposium Onderwijs-cao’s: robuust genoeg voor de 21e eeuw? voor onderwijs- en arbeidsrechtelijk georiënteerde wetenschappers en beleidsmakers/politici. Doel van het symposium is om in gezamenlijkheid:

 • te inventariseren wat anno 2018 de stand van zaken is als het gaat om cao-overleg in het onderwijs;
 • te benoemen wat hierbij de belangrijkste aandachtspunten zijn en welke ontwikkelingen relevant zijn voor de nabije toekomst;
 • aan te geven wat de contouren kunnen zijn van een overlegmodel dat robuust genoeg is om de komende decennia te doorstaan.

Deze punten behandelen we zowel voor het overlegstelsel in het onderwijs in het algemeen als voor de verschillende onderwijssectoren: primair en voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs.

In de twee decennia die achter ons liggen, zijn voor de verschillende onderwijssectoren eigen cao’s ontstaan. Het is niet meer één centrale overheidswerkgever die de arbeidsvoorwaarden van het onderwijspersoneel bepaalt; het cao-overleg vindt decentraal plaats, tussen werkgeversorganisaties en vakbonden. Deze decentralisatie is op zich volgens plan verlopen. Maar, inmiddels zijn zowel in de onderwijssectoren alsook daarbuiten verschillende ontwikkelingen gaande die er op lijken te wijzen dat dit overlegmodel onder druk staat. Want:

 • Wat betekent de normalisering van de rechtspositie van het onderwijspersoneel in het openbaar onderwijs (nu nog in arbeidsvoorwaardelijk opzicht ambtenaar, straks werknemer), voor de onderwijscao’s en de overlegverhoudingen?
 • Tot welke aandachtspunten leidt – nu reeds – het budgetrecht van het parlement bij de loonruimte voor het huidige overlegmodel; hoe gaat dat verder bij mogelijke verstrakking van budgettaire afspraken tussen overheidswerkgevers door diezelfde normalisering?
 • Welke nieuwe verhoudingen tussen werkgevers, vakorganisaties en/of internetplatforms zien we ontstaan, onder meer bij de stakingsacties voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs? Welke rol spelen de technologische ontwikkelingen / de opkomst van social media bij de arbeidsvoorwaardenvorming?
 • Hoe werkt de ontwikkeling van de beroepsgroep leraren, die in 2017 (in ieder geval op het niveau van wetgeving) een impuls heeft gekregen met de versterking van de positie van de leraar (Wet op het lerarenregister), door op zeggenschap van leraren en teams in scholen en op de arbeidsvoorwaardenvorming?

Kortom: is het huidige overlegmodel in het onderwijs robuust genoeg voor deze 21e eeuw?
Welke verbeteringen zijn gewenst en mogelijk?

Programma

09. 30 – 10.00 uurInloop, koffie / thee
10.00 – 11.30 uurOpening en aansluitend inleidingen door keynote speakers Jan Veringa (OCW/WJZ), Klara Boonstra (VU /WBS) en Maarten Keune (UvA / AIAS-HSI).
11.30 – 11.45 uurPauze
11.45 – 12.45 uurDeelsessies per onderwijssector
12.45 – 13.30 uurLunchpauze
13.30 – 13.45 uurAanbieding van de Symposiumbundel aan het panel
13.45 – 14.45 uurPaneldiscussie met vertegenwoordigers uit vier sectoren
Loek Schueler (CNV Onderwijs), Primair onderwijs
Hein van Asseldonk (Vo-raad), Voortgezet onderwijs
Frank van Hout (MBO Raad), Middelbaar beroepsonderwijs
Roelf van der Ploeg (AOb), Hoger onderwijs
14.45 – 15.00 uur            Afsluiting, hapje / drankje

Sprekers

 • Jan Veringa

  Directeur Wetgeving en Juridische Zaken, Ministerie van OCW

 • Klara Boonstra

  Hoogleraar internationaal sociaal recht, tevens directeur Wiardi Beckman Stichting

 • Maarten Keune

  Hoogleraar sociale zekerheid en arbeidsverhoudingen (UvA/ AIAS-HSI)

Editie(s)


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kiesuwcursus.nl/public_html/wp-content/themes/kiesuwcursus/templates/courses/single/location.php on line 17

Reviews over cursussen van VU Law Academy

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling