KiesUwCursus
Home Cursussen Omgevingsplan: juridische tips en trics

Omgevingsplan: juridische tips en trics

Eén van de belangrijkste instrumenten van de Omgevingswet is het Omgevingsplan. Hierin gaat bijna alles wat omgevingsrelevant is een plaats krijgen. Dit is kort gezegd het bestemmingsplan plus plus, maar dan wel met wat andere uitgangspunten. Het is bijvoorbeeld al geen plan, maar een verordening. En elke gemeente mag maar één omgevingsplan hebben voor zijn grondgebied.Maar er zijn veel meer vragen:

 • Als het omgevingsplan globaler wordt, hoe zal de rechter daar meer omgaan?
 • Hoe gaan we te werk in de overgangsfase naar het definitieve omgevingsplan?
 • Wat is het omgevingsplan van rechtswege?
 • Wat is precies de Bruidsschat en wat staat daar in?
 • Is het einde van de zogenoemde planmaximalisatie in zicht?
 • Wat is de verhouding met de Omgevingsvisie die ook de hele gemeente betreft?
 • Hoe moeten we omgaan met detaillering in de vorm van wetsinterpreterende beleidsregels?
 • Wat te doen met gebodsbepalingen?
 • Uitvoerbaarheid wordt geschrapt? Wat dan?
 • Zullen de onderzoekslijsten verminderen?
 • Hoe moet het Overgangsrecht vorm gegeven worden?
 • Wat zijn specifieke procedurele aspecten?
 • Ladder duurzame verstedelijking en het omgevingsplan.
 • Wat wordt de rol van de toelichting?

Het omgevingsplan werpt zijn schaduw dus al ver vooruit omdat bijna iedereen er binnen een gemeente mee te maken gaat krijgen. Tijd dus om je op de hoogte te stellen van de juridische merites van dit nieuwe omgevingsplan en de consequenties die het voor u heeft.

Doel cursus

 • Het doel van deze 1-daagse cursus is om u inzicht te bieden in:
 • de mogelijkheden van de bestaande regels: wat kan en mag nu?
 • de systematiek van het nieuwe omgevingsplan
 • de mogelijke juridische consequenties
 • oplossingsrichtingen of nadenkmomenten voor specifieke vragen die er zijn rond het omgevingsplan

En vooral om u allerlei juridische tips en tricks mee te geven.

Na deze cursusdag bent u op de hoogte van de recente ontwikkelingen rond de nieuwe regels voor het omgevingsplan en heeft u voldoende juridische bagage om de implementatie van dit plan ter hand te nemen.

Doelgroep

Deze cursus is in eerste instantie bedoeld voor juristen en beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening bij gemeenten. Daarnaast is de cursus van belang voor juristen, staf, beleidsmedewerkers en management van andere afdelingen, waarvan hun beleid neerdaalt in het omgevingsplan. Dan gaat het bijvoorbeeld om vergunningverlening, handhaving, grondzaken, milieu, bijzondere wetten, juridische zaken.

Verder is de cursus interessant voor juristen en staf bij omgevingsdiensten, adviesbureaus en projectontwikkelaars die meer willen weten over de juridische consequenties van het nieuwe omgevingsplan.

Programma

Datum en tijd: 3 maart 2020, van 09:30 tot 16:30.

Het programma is opgebouwd rond de hete juridisch hangijzers van het Omgevingsplan.

Omgevingsplan van rechtswege

 • Tijdelijk en nieuw deel
 • Lokale verordeningen
 • Lopende procedures
 • Uitwerkingsplichten en wijzigingsbevoegdheden
 • Termijnen

Bruidsschat

 • Wat is het precies?
 • Opgenomen regels
 • Toepassingsbereik

Op weg naar één Omgevingsplan

 • Ruimtelijk regime locatie voor locatie omzetten naar regels van regime Omgevingswet
 • Thematisch te werk gaan en bepaalde onderwerpen in één keer regelen voor het gehele grondgebied van de gemeente
 • In één keer omgevingsplan vaststellen voor het gehele grondgebied
 • Toestaan van concrete ontwikkelingen na inwerkingtreding wet

Omgevingsplanactiviteitvergunning

 • Was omgevingsvergunning planologisch strijdig gebruik
 • Opnemen in omgevingsplan
 • Overgangsfase

Diverse thema’s Omgevingsplan

 • Maatschappelijke doelen Omgevingswet
 • Volksgezondheid: mogelijkheden
 • Verhouding met omgevingsvisie
 • Beleidsvrijheid gemeenteraad
 • Toelichting
 • Gebodsbepalingen
 • Open normen en wetsinterpreterende beleidsregels
 • Uitvoerbaarheid
 • Verschuiving onderzoek
 • Procedures
 • Afschaffing actualiseringsplicht

Sprekers

 • mr. Tycho Lam

  advocaat, Hekkelman

Editie(s)

Reviews over cursussen van Berghauser Pont Academy

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling