KiesUwCursus
Home Cursussen Actualiteiten volkshuisvestingsrecht

Actualiteiten volkshuisvestingsrecht

Het volkshuisvestingsrecht kent veel wettelijke regels. Deels publiekrechtelijk, maar het omvat ook het civiele recht, het huurrecht en aanbestedings- en staatssteunrecht. De belangrijkste wet in het volkshuisvestingsrecht is de Woningwet. Door alle aanpassingen vanaf 1901, is die wet erg uitgebreid en gecompliceerd geworden. Het levert een unieke wet op met een bijzonder, door de jaren heen, ontwikkeld systeem van beleidsvorming, implementatie van dat beleid en toezicht op de uitvoering ervan. Dat systeem is deels ook gebaseerd op gebruiken die niet wettelijk zijn geregeld. De praktijk heeft behoefte aan een helder overzicht. Deze cursus biedt dat overzicht. De cursist krijgt de middelen aangereikt om met alledaagse problemen uit de praktijk om te gaan.

De regels toepassen in de praktijk

Vanuit het heldere overzicht dat met de cursus wordt geboden, kan de wet beter worden begrepen. Het wordt duidelijk wat de wetgever van de verschillende partijen verlangt, maar ook hoe elke partij haar eigen positie kan versterken in de uitoefening van haar taken en het uitvoeren van haar activiteiten.

De basis van het volkshuisvestingsrecht wordt behandeld, maar er wordt ook ingegaan op actuele ontwikkelingen:

 • De problemen op de Woningmarkt en de mogelijkheden die het volkshuisvestingsrecht biedt
 • De nationale Woonagenda, de monitoring van prestatieafspraken
 • De geplande evaluatie van de Woningwet
 • De veranderde verhoudingen tussen gemeenten, corporaties en bewoners
 • De uitspraak van de Europese Commissie dat corporaties moeten aanbesteden
 • Uitspraken van de Adviescommissie geschilbeslechting prestatieafspraken Woningwet
 • Mogen gemeenten zelf maatregelen in het belang van de volkshuisvesting treffen als woningcorporaties achterblijven?
 • Jurisprudentie
 • Etc.

Inhoud en resultaat

De spelers in het speelveld van de volkshuisvesting zijn talrijk: woningcorporaties, gemeenten, Raden van Commissarissen, adviseurs, huurdersverenigingen, toezichthouders, ambtenaren op het ministerie, etc. Binnen al die instellingen zijn er weer vele disciplines. Maar al die disciplines moeten werken binnen het stelsel van de wet. In deze cursus wordt voor hen een overzicht gegeven van de belangrijkste juridische aspecten van de regels in het ingewikkelde landschap dat “het gebied van de volkshuisvesting” is genoemd. Tevens wordt ingezoomd op actuele discussies en ontwikkelingen binnen het volkshuisvestingsrecht en wordt ingegaan op de raakvlakken met andere rechtsgebieden, zoals het civiele recht, het huurrecht, aanbesteding en staatssteun. Per onderdeel wordt afgesloten met een overzicht van de concrete aandachtspunten en met tips & trucs.

Werkwijze

De docent geeft de cursist een goed overzicht over de wet- en regelgeving en de ontwikkelingen en werkt daarom niet alleen met powerpoint presentaties, maar ook met mindmaps. Vorige edities van deze cursus wijzen uit dat de cursisten enthousiast reageren en dit als een grote meerwaarde ervaren. Er is voor gekozen de cursus te gieten in een dagdeel en dan vooral de relevante hoofdpunten te behandelen en er is ruimte voor vragen en interactie. Omdat de ervaring leert dat het volkshuisvestingsrecht veel vragen oproept, zal tijdens de cursus soms een keuze moeten worden gemaakt, maar zal de docent – binnen redelijke grenzen – ook achteraf met vragen benaderbaar zijn.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor juristen van woningcorporaties die met de juridische aspecten te maken krijgen, voor bestuurders / toezichthouders van woningcorporaties, (juridische) medewerkers bij gemeenten op het gebied van de volkshuisvesting/wonen, juristen van ontwikkelaars en zorginstellingen, notarissen en advocaten. De cursus is voor alle partijen die een stevige basis onder hun kennis over het volkshuisvestingrecht willen leggen om zo beter beslagen ten ijs te komen en de kansen en risico’s beter in kaart willen krijgen.

Programma

Cursus: 13:30-16:45

Opzet cursus

 • Overzicht regelgeving volkshuisvesting en wonen
 • Herziene Woningwet, Veegwet en komende aanpassingen regelgeving
 • Het gebied van de volkshuisvesting: DAEB en niet-DAEB
 • Relatie met de actualiteit, zoals de Nationale woonagenda
 • Rollen gemeenten en corporaties en bewoners/huurders
 • Relevante jurisprudentie
 • Ruimte voor vragen en interactie

Sprekers

 • mr. Michael J. de Groot

  advocaat Vastgoed en Bestuursrecht , Ten Holter Noordam advocaten

Editie(s)

Reviews over cursussen van Berghauser Pont Academy

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling